SEYDİ AHMET AĞAOĞLU

Prof.Dr. SEYDİ AHMET AĞAOĞLU

YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ / ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Samsun
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 5674
OMÜ E-Posta
ahmetsa@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
s.ahmet.agaoglu@gmail.com
Uzmanlık Alanları
Beden Eğitimi ve Spor

Eğitim Bilgileri
Lisans
Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi / 1979
Yüksek Lisans
Orta Doğu Teknik Üniversitesi / 1989
Doktora
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 1994
Dr. Öğr. Üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1995
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2000
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2009

Akademik ve İdari Görevler ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Proje Değerlendirme Komisyonu Üyesi
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SENATO ÜYESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BAŞKANI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) DEKAN YARDIMCILIĞI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) MÜDÜR YARDIMCISI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ) ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ