AHMET MUTLU

Prof.Dr. AHMET MUTLU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Konya
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 6039
OMÜ E-Posta
ahmet.mutlu@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Kentleşme ve Çevre Sorunları, Yerel Yönetimler, Siyasal Ekoloji
İlgi Alanları
Doğal ve kültürel çevre incelemeleri; doğa etkinlikleri; kırsal ve kentsel toplumsal yaşam incelemeleri.

Eğitim Bilgileri
Lisans
Gazi Üniversitesi / 1995
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi / 2000
Doktora
Ankara Üniversitesi / 2006
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2012
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2018

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Bölüm Başkanı 2018-2019
OMÜ-İİBF Dekan Yardımcısı 2015-2018
OMÜ-HUkuk Fak. Yönetim Kur. Üyesi 2010-2011
OMÜ-Mimarlık Fak. Yönetim Kur. Üyesi 2014-2018
OMÜ-İİBF Dekan Yardımcısı 2010-2011
OMÜ-İİBF-SBK Bölüm Başkanı 2010-2011