ALİ ERTEKİN

Prof.Dr. ALİ ERTEKİN

VETERİNER FAKÜLTESİ / TEMEL BİLİMLER
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Denizli
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(036) 231-2191 / 4226
OMÜ E-Posta
aertekin@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Veteriner Biyokimya

Eğitim Bilgileri
Lisans
İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi / 1991
Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi / 1991
Doktora
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü / 1996
Dr. Öğr. Üyeliği
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi / 1997
Doçentlik
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi / 2004
Profesörlük
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi / 2010

Akademik ve İdari Görevler Veteriner Fakültesi anabilim alı başkanı
Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı