AHMET DENİZ MEYDAN

Doç.Dr. AHMET DENİZ MEYDAN

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Artvin
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 3121919 / 2232
OMÜ E-Posta
admeydan@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Radyasyon Onkolojisi

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD
Dr. Öğr. Üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD