ASUMAN BİRİNCİ

Prof.Dr. ASUMAN BİRİNCİ

TIP FAKÜLTESİ / TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Samsun
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 3036
OMÜ E-Posta
abirinci@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
asumanbirinci@yahoo.com
Uzmanlık Alanları
Tıbbi-Klinik Mikrobiyoloji
İlgi Alanları
Mikoloji

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi-1989 / 1989
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD (Uzmanlık)-1999 / 1999
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültes / 2000
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD-2005 / 2005
Profesörlük
Ondokuz Mayıs üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD-2011 / 2011

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Saglık Uygulama Araştırma Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuarı Yöneticisi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Profesör, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı