ABDULLAH HİLMİ MARANGOZ

Doç.Dr. ABDULLAH HİLMİ MARANGOZ

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Gümüşhane
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(036) 231-2191 / 2244
OMÜ E-Posta
abdullah.marangoz@omu.edu.tr
Uzmanlık Alanları
Beyin ve Sinir Cerrahisi, Fizyoloji Doktora
İlgi Alanları
Vasküler ve Fonksiyonel Nöroşirürji, Spinal Cerrahi, Nöroonkoloji, Kafa Tabanı Cerrahisi

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yüksek Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD Phd.
Dr. Öğr. Üyeliği
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahi Ana Bilim Dalı