Abdülkadir BAKAY

Doç.Dr. Abdülkadir BAKAY

TIP FAKÜLTESİ / CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
İstanbul
Yabancı Diller
İngilizce-Fransızca
OMÜ E-Posta
abdulkadir.bakay@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
drkadirbakay@gmail.com
Uzmanlık Alanları
Endoskopik Cerrahi
İlgi Alanları
Jinekolojik Onkoloji

Eğitim Bilgileri
Lisans
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Yüksek Lisans
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Doktora
SBU Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum