AHMET BAYDIN

Prof.Dr. AHMET BAYDIN

TIP FAKÜLTESİ / DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Bilgiler
Doğum Yeri
Artvin/Arhavi
Yabancı Diller
İngilizce
Telefon ve Dahili
(362) 312-1919 / 2096
OMÜ E-Posta
abaydin@omu.edu.tr
Diğer E-Posta
ahmetbaydn@yahoo.com
Uzmanlık Alanları
İlk ve Acil Yardım

Eğitim Bilgileri
Lisans
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 1989
Yüksek Lisans
Doktora
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2002
Yrd. Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2003
Doçentlik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / 2009
Profesörlük
Ondokuz Mayıs üniversitesi / 2015

Akademik ve İdari Görevler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı