VEDAT CEYHAN

Prof. VEDAT CEYHAN

ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM EKONOMİSİ


YayınlarDergi Makalesi
1) Vedat Ceyhan, İzzet Akça, Rıdvan Kızılkaya, Anna Veselova, Ksenia Novikova The financial feasibility of hazelnut husk and sewage sludge based vermicompost production, Euroasian Journal of Soil Science, 4, 4, 10 / 2015, http://dx.doi.org/10.18393/ejss.2015.4.259-265 [Uluslararası]

2) Hazneci, E, Ceyhan, V. Measuring the Productive Efficiency and Identifying the Inefficiency Determinants of Dairy Farms in Amasya Province, Turkey, Journal of Agriculture and Environmental Sciences 01/2015; 4(1). , 4, 1, 6 / 2015, DOI: 10.15640/jaes.v4n1a13 [Uluslararası]

3) Sarıca, M. Ceyhan, V., Yamak, U.S., Uçar, A., Boz, M.A. Yavaş Gelişen Sentetik Etlik Piliç Genotipleri İle Ticari Etlik Piliçlerin, Büyüme, Karkas Özellikleri ve Bazı Ekonomik Parametreler Bakımından Karşılaştırılması, Tarım Bilimleri Dergisi, 1 / 2015 [Uluslararası]

4) Hazneci,E., Kızılaslan, H. ve Ceyhan, V Sulama Suyu Ücretlendirmesi Serbest Piyasaya Bırakılabilir mi? Samsun, Antalya, Çanakkale İli Örnekleri, Anadolu Journal of Agricultural Science, 30, 1 / 2015, 10.7161/anajas.2015.30.1.24-31 [Ulusal]

5) Ceyhan, Vedat. ve Gene, Hanife. Productive Efficiency of Commercial Fishing: Evidence from the Samsun Province of Black Sea, Turkey., Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 14, 12 / 2014, 10.4194/1303-2712-v14_2_02 [Uluslararası]

6) Gündüz, O., Ceyhan, V. ve Esengün, K. Farklı Üniversitelerin Meslek Yüksekokullarının Etkinlik Düzeylerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,15(25), 67-77., 15, 25, 12 / 2013 [Ulusal]

7) Demiryürek, K., Ceyhan, V. ve Bozoğlu, M. Risk Attitudes of Organic and Conventional Hazelnut Producers in Turkey. Human and Ecological Risk Assesment:, Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal Volume 18, Issue 2, 2012, 18, 2, 3 / 2012, 10.1080/10807039.2012.652475 [Uluslararası]

8) Yurtlu, Y.B., Ekmekçi, K., Demiryürek, K., Bozoğlu, M. Ve Ceyhan, V Tarım Makineleri İmalatçılarının Güvenli Tarım Makineleri İmalatı Açısından Mevcut Durumu ve Eğitim İhtiyaçları., Toprak Su Dergisi, , 1, 2, 5 / 2012 [Ulusal]

9) Yurtlu, Y.B., Demiryürek, K., Bozoğlu, M. Ve Ceyhan, V. Çiftçilerin Tarım Makineleri Kullanımına İlişkin Risk Algıları, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49, 1, 1 / 2012 [Ulusal]

10) Gündüz, O., Ceyhan, V. ve Esengün, K. Measuring the technical and economic efficiencies of the dry apricot farms in Turkey, Journal of Food, Agriculture & Environment , 9, 1, 1 / 2011 [Uluslararası]

11) Gündüz,O., Ceyhan, V. Erol, E. ve Özkaraman, F. An Evaluation of Farm Level Sustainability of Apricot Farms in Malatya Province of Turkey, Food, Agriculture and Environment, 9, 1, 1 / 2011 [Uluslararası]

12) Gündüz, O., Ceyhan, V. ve Bayramoğlu, Z. Influence of climatic factors on apricot (Prunus armeniaca L.) yield in the Malatya province of Turkey, Asian Journal of Agricultural Sciences, , 3, 2, 3 / 2011 [Uluslararası]

13) Hazneci, E. ve Ceyhan, V. Amasya ili Merzifon ilçesinde süt sığırcılığı yapan tarım işletmelerinde risk analizi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ , 24, 2, 3 / 2011 [Ulusal]

14) Hazneci,K. ve Ceyhan, V. Economic Efficiency of Cattle-Fattening Farms in Amasya Province, Turkey. , Journal of Animal and Veterinary Advances , 9, 1, 6 / 2010, 10.3923/javaa.2010.60.69 [Uluslararası]

15) Ceyhan, v Assessing the Agricultural Sustainability of Conventional Farming Systems in SamsunProvince of Turkey, African Journal of Agricultural Research , 5, 13, 7 / 2010, 10.5897/AJAR09.434 [Uluslararası]

16) Kılıç,O., Ceyhan, V. ve .Alkan, I Determinants of Economic Efficiency: A Case Study of Hazelnut Farms in Samsun Province, Turkey, New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 37, 2 / 2010, 10.1080/01140670909510272 [Uluslararası]

17) Gündüz, O., Ceyhan, V. Ve Bayramoğlu, Z. Türkiye’de Yemeklik Baklagiller Üretiminde Gecikmeli Fiyatın Etkisi: Almon Modeli Uygulaması, Ziraat Mühendisliği Dergisi, 353, 2 / 2010 [Ulusal]

18) Bozoğlu, M. ve Ceyhan, V Cost and Profitability Analysis for Trout and Sea Bass Production in the Black Sea, Turkey, Journal of Animal and Veterinary Advances, 8, 2, 6 / 2009 [Uluslararası]

19) Kılıç, O., Ceyhan, V., Cinemre, H.A. ve Bozoğlu, M. Estimation of Normative Supply Function and Price Elasticity of Hazelnut: A Case Study in Turkey., Hortscience , 43, 6 / 2008 [Uluslararası]

20) Demiryürek, K., Erdem, H, Ceyhan, V, Atasever, S ve Uysal, O Agricultural Information Systems and Communication Networks: The Case of Dairy Farmers in Samsun Province, Information Research , 13, 2, 6 / 2008 [Uluslararası]

21) Demiryürek, K. ve Ceyhan, V. Economics of Organic and Conventional Hazelnut Production in the Terme District of Samsun, Renewable Agriculture and Food Systems , 23, 3, 9 / 2008, 10.1017/S1742170508002251. [Uluslararası]

22) Bozoğlu, M. ve Ceyhan, V Energy Conversion efficiency of Trout and Sea Bass Production in the Black Sea, Turkey., Energy, 34, 2, 12 / 2008, 10.1016/j.energy.2008.12.001 [Uluslararası]

23) Bozoğlu, M. ve Ceyhan, V Measuring The Technical Efficiency and Exploring the Inefficiency Determinants of Vegetable Farms in Samsun Province, Turkey, Agricultural Systems , 94, 3, 1 / 2007, 10.1016/j.agsy.2007.01.007 [Uluslararası]

24) M. BozoĞlu, V. Ceyhan, H. Avni Cinemre, K. Demiryürek, O. Kiliç Important Factors Affecting Trout Production in the Black Sea Region, Turkey, Czech Journal of Animal Science , 52, 9, 9 / 2007 [Uluslararası]

25) Cemek, B., Demir, Y., Uzun, S. ve Ceyhan, V The Effects of Different Greenhouse Covering Materials on Energy Requirement, Growth, and Yield of Aubergine, Energy, 31, 12, 8 / 2006, 10.1016/j.energy.2005.08.004 [Uluslararası]

26) Cinemre, H.A, Ceyhan, V., Bozoğlu, M., Demiryürek, K. ve Kılıç, O Cost Efficiency of Trout Farms in Black SeaRegion, Turkey, Aquaculture, 251, 6 / 2006, 10.1016/j.aquaculture [Uluslararası]

27) Cinemre, H.A. ve Ceyhan, V. An Application of Utility-Efficient Programming to Determine Economic Efficiency of Turkish Farmers in the Central Anatolian Region., New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 34, 4, 6 / 2006, 10.1080/01140671.2006.9514429 [Uluslararası]

28) Bozoğlu, M., Ceyhan, V., Cinemre, H.A., Demiryürek, K. ve Kılıç, O. Evaluation of Different Trout Farming Systems and Some Policy Issues in the Black Sea Region, Turkey, Journal od Applied Sciences, 6, (14), 2882-2888,, 6, 14, 6 / 2006 [Uluslararası]

29) Kılıç, O., Cinemre, H.A. Ceyhan, V. Bozoğlu, M. Alternative Farm Plan for Controlling Hazelnut Supply in Turkey, Agricultural Economics and Rural Development , 11, 12, 6 / 2006 [Uluslararası]

30) Ceyhan, V. ve Cinemre, H.A Estimation of Risk Efficient Farm Structures along the KızılırmakRiver in North Central Anatolia: An Application of Minimization of the Absolute Deviation, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 28, 6 / 2004 [Uluslararası]

31) Ceyhan, V., Bozoğlu, M. ve Cinemre, H.A, Measuring Yield and Price Risks for Dairy Farms and Designing Risk Management Strategies: The Case of Tonya, Turkey., Die Bodenkultur, 54, 4, 6 / 2003 [Uluslararası]

32) Ceyhan, V, Bozoğlu, M. ve Cinemre, H.A. Bafra ve Çarşamba Ovalarında Kimyasal Girdi Kullanım Düzeyi ve Çevreye Etkileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17, 2, 1 / 2002 [Ulusal]

33) Bozoğlu,M., Cinemre, H.A. ve Ceyhan, V. Tarımsal Sanayinin Geliştirilmesinde Kooperatifleşme (Tonya Örneği), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, 2, 3 / 2001 [Ulusal]

34) Cinemre, H.A., Ceyhan, V. ve Bozoğlu, M. Dünya ve Türkiye’de Gıda Maddeleri Talep-Arz Dengeleri , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16, 2, 1 / 2001 [Ulusal]

35) Ceyhan, V, Goldey, P.A., Ediz, D. ve Özkan, B. Sebze Tarımında Çalışan Kadınların Sosyo-Ekonomik Özellikleri, Tarım Ekonomisi Dergisi, 6, 3 / 2001 [Ulusal]

36) Ceyhan, V., Cinemre, H.A., Kılıç, O. ve Bozoğlu, M. Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Başlıca Bitkisel ve Hayvansal Üretim Faaliyetlerinde İşletme Sermayesi ve İşgücünün Marjinal Verimliliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15, 3, 3 / 2000 [Ulusal]

37) Kılıç, O., Ceyhan, V. ve Özyazıcı, G. Çiftçilerin Arazi Toplulaştırmasına Karşı Tutumlarının Belirlenmesi (Boyacılı Köyü Örneği), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15, 3, 1 / 2000 [Ulusal]

38) Cinemre, H.A., Ceyhan, V., Ayrancı, Y. Amasya Ortaköy Sulama Alanında Değişken Kaynaklı Doğrusal Programlama İle En Uygun Ürün Desenlerinin Belirlenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14, 1, 1 / 1999 [Ulusal]

39) Özçelik, A. ve Ceyhan, V. Değişken Fiyatlı Programlamanın (Fiyat Parametrizesinin) Teorik Esasları ve Uygulaması, Türk Kooperatifçilik Kurumu. Kooperatifçilik Dergisi, 122, 2 / 1998 [Ulusal]

40) Cinemre, H.A. ve Ceyhan, V. Çarşamba İlçesi Tarım İşletmelerinde Tarımsal Gelirin Fonksiyonel Analizi, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 22, 3, 4 / 1998 [Ulusal]

41) Ceyhan, V. Tarımsal Risk Analizlerinde Olasılık Dağılımlarının Elde Edilme Yöntemleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11, 3, 1 / 1996 [Ulusal]

42) Sayın, C., Ceyhan, V. ve Bozoğlu, M. Hayvancılığı Teşvik Politikaları Nasıl Olmalıdır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11, 1, 1 / 1996 [Ulusal]

43) Ceyhan, V. Tarımda Risk İdaresi Stratejileri ve Risk İdaresinde Kooperatifçiliğin Rolü, Türk Kooperatifçilik Kurumu Karınca Dergisi, 702, 2 / 1995 [Ulusal]

44) Kılıç, O. ve Ceyhan, V. Karadeniz Bölgesinde Soya’nın Önemi ve Üretimini Artırabilme İmkânları, Karadenizbirliğin Soya Pazarlamadaki Rolü ve Faaliyetleri, Türk Kooperatifçilik Kurumu Karınca Dergisi, 685, 3 / 1994 [Ulusal]

45) Sayın, C., Ceyhan, V. ve Tanrıvermiş, H. Uzaktan Algılama ve Tarımda Uygulamaları, Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, 110, 2 / 1994 [Ulusal]

46) Özçelik, A. ve Ceyhan, V. Tarımda Risk ve Belirsizlik ile Risk ve Belirsizlik Altında Karar Alma ve Kâr Maksimizasyonu, Türk Kooperatifçilik Kurumu Kooperatifçilik Dergisi, 108, 4 / 1994 [Ulusal]

Kitap
1) Cinemre, H.A., Ceyhan, V. Ve Ekberli, İ. Ekonomik Analizde Matematiğin Uygulanması, 1 / 2008 [Ulusal]

2) Cinemre, H.A. ve Ceyhan, V. Mikro Ekonomi, 1 / 2005 [Ulusal]

Konferans Bildirisi
1) Ceyhan, V., Emir, M. Güler, A. Production Efficiency and its Determinants of Beekeepers in Turkey. 13th International Congress on Data Envelopment Analysis, 8 / 2015, Braunsweig/Germany [Uluslararası]

2) Canan, S, Ceyhan, V RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATION AND SUSTAINABILITY IN FARMS PRODUCING PADDY IN BAFRA DISTRICT OF SAMSUN, TURKEY, 10 / 2015, Konya [Uluslararası]

3) Canan, S., Ceyhan, V. Total Factor Productivity Change and Innovation in Farms Producing Paddy in Bafra District of Samsun, Turkey, 8 / 2015, Braunsweig/Germany [Uluslararası]

4) Tosun, H.İ. ve Ceyhan, V. CURRENT SITUATION IN DAIRY INDUSTRY AND FEED EFFICIENCY OF PROFESSIONAL DAIRY FARMS OF TURKEY, 10 / 2015, Konya [Uluslararası]

5) Saner, G, Uysal K., Ö., Engürülü, B., Ceyhan, V., Sayılı, M., Vuruş H. A., Naseri, Z. Türkiye’de Tarımda Risk Yönetimi ve Sigorta Uygulamaları., 1 / 2015, Ankara [Ulusal]

6) Serdar, Ü., Akyüz, B., Ceyhan, V., Hazneci, K., Mert, C., Er, E., Ertan, E., Coşkuncu, K.S., Uylaşer, V. An Overview of Chestnut Production in Turkey. Proc., 1019, 9 / 2014, Eds.: M.L. Double and W.L. MacDonald, Proc. Vth Int. Chestnut Symposium, USA [Uluslararası]

7) Hazneci, E., Kızılaslan, H. ve Ceyhan, V. Sulama Suyu Ücretlendirmesi Serbest Piyasaya Bırakılabilir mi? Samsun, Antalya, Çanakkale İli Örnekleri., 1, 9 / 2014, Samsun [Ulusal]

8) Hazneci, K., Ceyhan, V Türkiye’de Tohumculuk Sektörünün Gelişimi. 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi,, 2, 9 / 2014, Samsun [Ulusal]

9) Türkten, H., Eryılmaz, G.A., Ceyhan, V. ve Kılıç, O Bafra İlçesinde Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programının Değerlendirilmesi ve İyi Tarım Uygulamalarının Etkilerinin Sürdürülebilirliği., 1, 9 / 2014, Samsun [Ulusal]

10) Emir, M. Ceyhan, V., Güler, A Türkiye Arıcılığının Gerçek Durumunun Değerlendirilmesi. , 2, 9 / 2014, Samsun [Ulusal]

11) Türkten, H., Eryılmaz, G.A., Ceyhan, V. ve Kılıç, O Bafra İlçesinde Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programının Değerlendirilmesi ve İyi Tarım Uygulamalarının Etkilerinin Sürdürülebilirliği, 9 / 2014 [Ulusal]

12) . Emir, M. Ceyhan, V. ve Güler, A. Türkiye’de Arıcılık Ekonomik Olarak Sürdürülebilir mi?, 9 / 2014 [Ulusal]

13) Ceyhan, V., Goldey, P., Ediz, D. Ve Özkan, B. Important Factors Influencing Women Participation in Decision Making: the case of vegetable farming in Turkey, 1, 11 / 2013, Rusya, Perm [Uluslararası]

14) Aydoğan, M,Topçu, N., Özyazıcı, G., Ceyhan, V Samsun İli Meyve Üreticilerinin Tarım Sigortalarına Eğilimlerinin Belirlenmesi, 10 / 2013 [Ulusal]

15) Kılıç, B., Sönmez, N.İ., Ceyhan, V., Kılıç, O., Gündüz, O. Samsun İli Kırsal Kesimde Yoksulluk Düzeyi, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 1, 9 / 2012 [Ulusal]

16) Hazneci, E., Kılıç, B., Hazneci, K. Ve Ceyhan, V Samsun İlinde Kadın Çiftçilerin Kooperatifleşmeye Karşı Tutumları” 10. Tarım Ekonomisi Kongresi, 11 / 2012 [Ulusal]

17) Kızılkaya, R., Hepşen, Ş., Bayraklı, H., Aşkın, T., Türkmen, C., Akça, İ., Ceyhan, V. Enzyme and earthworm activities during vermicomposting in sewage sludge. , 5 / 2010, 10.13140/2.1.5149.0567 , Samsun/TÜRKİYE [Uluslararası]

18) Gündüz, O., Ceyhan, V. ve Esengün, K Kayısı Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerde Ekonomik Etkinlik: Darende İlçesi Örneği, 11 / 2010 [Ulusal]

19) Ceyhan, V. ve Demiryürek, K. Exploring and Comparing Risk Attitudes of Organic and Non-Organic Hazelnut Producers in Samsun Province of Turkey, 845, 1, 6 / 2008, Viterbo, Italy, [Uluslararası]

20) Economics of Organic and Conventional Hazelnut Production in the Terme District of Samsun, Turkey, 845, 1, 6 / 2008, Viterbo, Italy, [Uluslararası]

21) Ceyhan, V., Bozoğlu, M., Demiryürek, K., Cinemre, H.A. ve Kılıç, O Tarımsal Faaliyetlerin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi, 2 / 2006 [Ulusal]

22) Özçelik, A., Ceyhan, V., Bozoğlu, M. ve Cinemre, H.A. Samsun İlinde Açıkta Sebze Yetiştiren İşletmelerde Teknik Etkinlik ve Teknik Etkinliği Belirleyen Faktörler, 1 / 2006 [Ulusal]

23) Demiryürek, K., Ceyhan, V. ve Uysal, O Organik ve Geleneksel Sistemde Fındık Yetiştiren Üreticilerin Risk Tutumlarının Karşılaştırılması, 11 / 2006 [Ulusal]

24) Ceyhan, V., Demiryürek, K., Bozoğlu, M., Cinemre, H.A. ve Uysal, O Organik ve Geleneksek Fındık Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi, 11 / 2006 [Ulusal]

25) Ceyhan, V. Cinemre, H.A., Bozoğlu, M Karadeniz Bölgesinde Alabalık İşletmelerinde Ekonomik Etkinlik, 2 / 2004 [Uluslararası]

26) . Tanrıvermiş, H., Gündoğmuş, E., Birinci, A. ve Ceyhan, V Türkiye’de Tarım Arazilerinin Kamulaştırma Bedellerinin Tespitinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları, 2 / 2002 [Ulusal]

27) Özkan,B., Ediz, D., Ceyhan, V., Goldey, P. Women’s Role in the Vegetable Farming Systems in Antalya, Turkey: A Gender Analysis of Labour Participation and Decision-Making in the Agricultural Sector, 536, 9 / 2000, Quernsay/İNGİLTERE [Uluslararası]

28) Özcan, M., Balkaya, A. ve Ceyhan V Karadeniz Bölgesinde Sebze Pazarlama Faaliyetlerinin Analizi, 2 / 1997 [Ulusal]

29) Bozoğlu, M., Cinemre, H.A. ve Ceyhan, V Türkiye’nin Sert Kabuklu Meyveler Piyasasındaki Gelişmeler, 1 / 1996 [Ulusal]

30) Ceyhan, V., Cinemre, H.A. ve Bozoğlu, M Türkiye Fındık Arz-Talep ve İhracatının Analizi, 1 / 1996 [Ulusal]

31) Bozoğlu, M. ve Ceyhan, V Gümrük Birliği (GB)’nin Türkiye’nin Makarnalık Buğday ve Mamulleri Dış Ticareti Üzerine Olası Etkileri, 2, 1 / 1996 [Ulusal]

32) Bilgener, Ş., Ceyhan, V., Karaduva, L. ve Demirsoy, H. Samsun İlinin Kuşburnu Potansiyeli ve Kuşburnu Toplayan Çiftçilerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri, 3 / 1996 [Ulusal]

33) Cinemre, H.A. Demiryürek, K., Kılıç, O., Bozoğlu, M. ve Ceyhan, V Tarımda Üreticilerin Eğitimi, 2, 1 / 1995 [Ulusal]

34) Ceyhan, V., Bozoğlu, M. ve Şahin, M.Y Karadeniz Bölgesi’nde Tarım Sektörüne Verilen Teşvik Belgeli Yatırımlar, 1 / 198 [Ulusal]

Uzmanlık Raporu
1) Bozoğlu, M., Ceyhan, V., Cinemre, H.A., Demiryürek, K. ve Kılıç, O Karadeniz Bölgesinde Kültür Balıkçılığını Geliştirme Olanakları, 3 / 2005

2) Kılıç, O., Cinemre, H.A., Ceyhan, V. ve Bozoğlu, M. Samsun İli Çarşamba ve Terme İlçelerinin Ova Kesiminde Fındığa Alternatif Üretim Planlaması, 3 / 2005

İnceleme
1) Ceyhan, V. Tarım İşletmelerinde Risk Analizi. Çorum İli Kızılırmak Havzası Örneği, 3 / 2003


Projeler1) Yürütücü 7 - 2015 / 10 - 2016 | Durum : Devam ediyor.
Tarımsal Yönetim Sistemi Yazılımı Geliştirilmesi
2) Diğer Kurum.. - Araştırmacı 10 - 2014 / 10 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Türkiye’de Tarım-Çevre Politikalarının Çevre Amaçlı Tarımsal Alanların Korunması (ÇATAK) Uygulamaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
3) Yürütücü 11 - 2013 / 10 - 2016 | Durum : Devam ediyor.
Türkiye Arıcılığının Ekonomik Yapısı ve Etkinlik Analizi
4) Araştırmacı 4 - 2015 / 4 - 2017 | Durum : Devam ediyor.
Kuru Kayısı Yetiştiren İşletmelerin Etkinliğinin Agroekolojik Bölgeler Düzeyinde Değişimi ve bu değişime risk faktörünün etkisi
5) Araştırmacı 11 - 2014 / 10 - 2016 | Durum : Devam ediyor.
Tarım Alanlarının İzleme ve Değerlendirilmesine Yönelik, Uzaktan Algılama ve Yapay Sinir Ağlarıyla Yüksek Çözünürlüklü Evapotranspirasyon, Verim ve Su Kullanım Etkinliği Haritalarının Oluşturulması
6) Danışman 4 - 2014 / 10 - 2016 | Durum : Devam ediyor.
Kızılırmak Deltasında Farklı Gübre Kaynakları ve Yabancı Ot Kontrolünün Organik Çeltikte Bitki Gelişmesi, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
7) BAP - Yürütücü 4 - 2013 / 5 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Şeker Pancarı ve Buğday Tohumluğu Üretiminde Teknik Etkinlik ve Fiyat Değişkenliğinin İşletme Organizasyonuna Etkisi
8) Diğer Kurum.. - Araştırmacı 10 - 2014 / 10 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Yeter Gelirli Tarımsal İşletme Büyüklüğünün Belirlenmesi

Tez Danışmanlıkları1) Doktora - Murat Emir - Türkiye'de Arıcıların Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Üretim Etkinliği - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 1 / 2015
2) Yüksek Lisans - Eren Günhan Ulusoy - Türkiye Un Sanayisinin Rekabet Gücünün Analizi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 1 / 2015
3) Doktora - Kerem Hazneci - Şekerpancarı ve Buğday Tohumluğu Üretiminde Teknik Etkinlik ve Fiyat Değişkenliğinin İşletme Organizasyonuna Etkisi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 4 / 2015
4) Yüksek Lisans - Selime Kaya - Samsun İli Bafra İlçesinde Çeltik Yetiştiren İşletmelerde Üretim Etkinliğindeki Değişim ve İnovasyon - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 6 / 2014
5) Yüksek Lisans - Selime Kaya CANAN - Samsun İli Bafra İlçesinde Çeltik Yetiştiren İşletmelerde Üretim Etkinliğindeki Değişim ve İnovasyon” - 10 / 2014