MUHARREM ÖZCAN

Prof. MUHARREM ÖZCAN

ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ


YayınlarDergi Makalesi
1) ESEN, Y., ÖZCAN, M., Kivi Yetiştiriciliğinde Farklı Rakımların Meyve Gelişimi ve Hasat Zamanına Etkisi, Bahçe, 45, Özel Sayı (2) , 1 / 2016 [Uluslararası]

2) KAPLAN, N., ÖZCAN, M. Amasya Elması Genotiplerinin Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Klon Anaçların Etkisi, Bahçe, 45, Özel Sayı (1) , 1 / 2016 [Uluslararası]

3) YAZICIOĞLU, E., ÖZCAN, M. Farklı Tohum Muhafaza Yöntemleri ve PEG 6000 Uygulamalarının Kivi Tohumlarında Çimlenme Üzerine Etkileri, Bahçe, 45, Özel Sayı (2) , 1 / 2016 [Uluslararası]

4) YAZICIOĞLU, E., ÖZCAN, M. Anormal Şekilli Meyve Oluşumu Üzerine Etkili Olan Faktörler, Bahçe, 45, Özel Sayı (1) , 1 / 2016 [Uluslararası]

5) ÖZCAN, M. Domateste Muhafaza Yöntemleri, TÜRKTOB, , 5, 17, 5 / 2016 [Ulusal]

6) ZENGİNBAL, H., ÖZCAN, M. Kivide Çelik Alma Zamanı, Çelikteki Göz Sayısı ve IBA Uygulamalarının Çeliklerin Köklenmesi Üzerine Etkileri. , Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 29, 1, 2 / 2014 [Uluslararası]

7) ZENGİNBAL, H., ÖZCAN, M., Kivide Çelik Alma Zamanı, Çelikteki Göz Sayısı ve IBA Uygulamalarının Çeliklerin Köklenmesi Üzerine Etkileri, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 29, 1, 2 / 2014, 10.7161/anajas.2014.29.1.1 [Ulusal]

8) ZENGİNBAL, H., ÖZCAN, M Hayward ve Matua Kivi Çeşitlerinin Odun Çelikleriyle Çoğaltılmasında Farklı Uygulamaların Etkileri, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 28, 3, 9 / 2013, . [Ulusal]

9) SABANCILAR, E., AYDIN, F., BEK, Y., OZDEN, M.G., OZCAN, M.,, SENTURK, N., CANTURK, T., TURANLI, A.Y., Treatment of Melasma with a Depigmentation Cream Determined with Colorimetry, Journal of Cosmetic and Laser Therapy, 13, 11 / 2011 [Uluslararası]

10) ÖZTÜRK, B., ÖZCAN, M ., ÖZTÜRK, A. Farklı Anaç Çapları ve Aşılama Zamanının Kivi Fidan Üretiminde Aşı Başarısı ve Fidan Büyümesi Üzerine Etkileri, Tarım Bilimleri Dergisi , 17, 4, 12 / 2011 [Uluslararası]

11) OZCAN, M. Sağlık Meyvesi Kivi, Popüler Bilim , 16, 185-186, 7 / 2009 [Ulusal]

12) AKBULUT, M., ÖZCAN, M. Effects of Various Precooling Applications on Postharvest Quality of ‘ 0900 Ziraat‘ Sweet Cherries. , Acta Hort, 795, 11 / 2008 [Uluslararası]

13) AKBULUT, M., ÖZCAN, M., SÖKMEN, M. A. Effects of Postharvest Treatments on Physiological Disorders and Fungal Rots of ‘0900 Ziraat‘Sweet Cherry., Acta Hort, 795, 11 / 2008 [Uluslararası]

14) ZENGİNBAL, H., ÖZCAN, M., HAZNEDAR, A., DEMİR, T. Comparisons of Methods and Time of Budding in Kiwifruit ( Actinidia deliciosa, A. Chev ), International Journal of Natural Engineering Sciences (Nobel Publishing), 1, 1, 2 / 2007 [Uluslararası]

15) ZENGİNBAL, H., UZUN, S., ÖZCAN, M., DEMİR, T. Leaf Area Prediction Model For Some Kiwifruit ( Actinidia chinensis Planch. ) Cultivars, J. of Plant Sciences, 2, 4, 12 / 2007 [Uluslararası]

16) OZCAN, M. Sağlık Meyvesi; Kivi, Popüler Bilim , 14, 164, 11 / 2007 [Ulusal]

17) OZCAN, M. Değerini Henüz Bulamamış Bir Meyve; Trabzon Hurması, Popüler Bilim , 15, 166, 5 / 2007 [Ulusal]

18) ÇELİK, H., ZENGİNBAL, H., ÖZCAN, M. Enhancing Germination of Kiwifruit Seeds With Temperature Medium and Gibberellik Asit, Hort. Sci. (Prague), 33, 1, 3 / 2006 [Uluslararası]

19) ÇELİK, H., ZENGİNBAL, H., ÖZCAN, M. The Effect of Typing and Wrapping Materials and Their Color on Budding Success in Kiwifruit, Turk J. Agric. For. , 30, 5 / 2006 [Uluslararası]

20) ÇELİK, H., ZENGİNBAL, H., ÖZCAN, M. Enhancing Germination of Kiwifruit Seeds With Temperature Medium and Gibberellic Acid, Horticultural Science , 33, 185-186, 2 / 2006 [Uluslararası]

21) ZENGİNBAL, H., ÖZCAN, M., UZUN, S., ÇIRAK, C. Non–destructive Estimation of Leaf Area in Thea (Camelia sinensis), Research J. of Botany , 1, 1, 2 / 2006 [Uluslararası]

22) ÇELİK, H., ZENGİNBAL, H., ÖZCAN, M. Effect of Budding Performed by Hand and With Manuel Grafting Unit on Kiwifruit Propagation in the Field, Horticultural Science , 33, 2, 5 / 2006 [Uluslararası]

23) ZENGİNBAL, H., ÖZCAN, M., DEMİR, T. An Investigation on the Propagation of Kiwifruit ( Actinidia deliciosa, A Chev. ) by Grafting under Turkey Ecological Conditions, International Journal of Agricultural Research , 1, 6, 12 / 2006 [Uluslararası]

24) ZENGİNBAL, H., ÖZCAN, M., HAZNEDAR, A. Kivi (Actinidia deliciosa, A. Chev.) Odun Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine IBA Uygulamalarının Etkisi, .M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 21, 1, 2 / 2006 [Ulusal]

25) ZENGİNBAL, H., ÖZCAN, M., HAZNEDAR, A. Hayward Kivi Çeşidinde Farklı Koşullarda Muhafaza Edilen Odun Çeliklerin Köklenmesi Üzerine IBA’ in Etkisinin Belirlenmesi, O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , 21, 1, 2 / 2006 [Ulusal]

26) ZENGİNBAL, H., ÖZCAN, M. Kivinin (Actinidia chinensis Planch.) Döllenme Biyolojisi, O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , 20, 2, 6 / 2005 [Ulusal]

27) ZENGİNBAL, H., ÖZCAN, M., HAZNEDAR, A. Rize Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Kivi Çeşitlerinde Fenolojik Gözlem ve Pomolojik Analizler Üzerine Bir Araştırma, Derim, 22, 185-186, 2 / 2005 [Ulusal]

28) ZENGİNBAL, H., ÖZCAN, M., ÇELİK, H. Hayward Kivi Çeşidinde Farklı Kalem Aşılarının Aşı Başarısı Üzerine Etkileri, Bahçe, 34, 2, 5 / 2005 [Ulusal]

29) KAPLAN, N., OZCAN, M., ÇELİK, M. Clonal Selection in Apple (Malus domestica Borkh cv. Amasya) , Pakistan Journal of Botany , 35, 4, 11 / 2003 [Uluslararası]

30) KAPLAN, N., ÖZCAN, M., ÇELİK, M. Amasya Elmasında Klon Seleksiyonu, O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , 17, 1, 2 / 2002 [Ulusal]

31) AKSU, N., ÖZCAN, M. Samsun İlinde Sofralık İncir Seleksiyonu Üzerine Bir Araştırma, O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , 16, 2, 6 / 2001 [Ulusal]

32) ÖZCAN , M., ERİŞGİN , E. The Effects of Some Applications on Seed Germination and Seedling Growth in Kiwifruit, Bulletin of Pure and Applied Sciences , 19B, 1, 2 / 2000 [Uluslararası]

33) AKSU, N., ÖZCAN, M. İncirin Döllenme Biyolojisi, O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , 15, 3, 9 / 2000 [Ulusal]

34) ZENGİNBAL, H., ÖZCAN, M. Kivide Aşı Tipi ve Aşılama Zamanının Sürgün Büyüme Hızı Üzerine Etkisi, O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , 15, 3, 9 / 2000 [Ulusal]

35) OZCAN, M. Değişik Uygulamaların Kivi Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkileri, O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , 15, 3, 9 / 2000 [Ulusal]

36) ZENGİNBAL, H., ÖZCAN, M. Samsun Ekolojik Şartlarında Kivilerin Sürgün Göz Aşılarıyla Çoğaltılmaları Üzerine Bir Araştırma, O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , 15, 2, 6 / 2000 [Ulusal]

37) ÖZKARAMAN, F., ÖZCAN, M. Ordu ‘nun Ünye İlçesinde Trabzonhurmasının (Diospyros kaki L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Bir Araştırma, O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , 13, 2, 6 / 1998 [Ulusal]

38) ÜSTÜN, Ş., TOSUN, İ., ÖZCAN, M., ÖZKARAMAN, F. Değişik Olgunlaşma Aşamalarındaki Trabzonhurmalarının Bileşimi ve Marmelat Üretimine Elverişliliği, O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , 13, 2, 6 / 1998 [Ulusal]

39) ÜSTÜN, Ş., TOSUN, İ., ÖZCAN, M., ÖZKARAMAN, F. Trabzonhurmalarının Bileşimi ve Marmelata Uygunluğunun Saptanması Üzerine Bir Araştırma, O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , 12, 2, 6 / 1997 [Ulusal]

40) ÖZCAN, M., BALKAYA, A., KARA, E.E. Farklı Fide Ortamlarının Bazı Sebze Türlerinin Yetiştiriciliği Üzerine Etkileri. 2. Verim ve Kalite. , O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , 11, 1, 2 / 1996 [Ulusal]

41) OZCAN, M. Tarım Ürünlerinde Standard ve Kalitenin Yeri ve Önemi. , Standard , 34 , 407, 12 / 1995 [Ulusal]

42) OZCAN, M. Türkiye Turunçgil Yetiştiriciliğinde Karadeniz Bölgesinin Bugünkü Durumu ve Geleceği., O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi , 10, 1, 2 / 1995 [Ulusal]

43) SEVGİCAN, A., ALAN, R., PADEM, H., GÜVENÇ, İ., TÜZEL, Y., GÜL, A., ÖZCAN, M., KARA, E., BALKAYA, A. Sebze Tüketim Projeksiyonları ve Üretim Hedefleri. , 4. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi 9-13 Ocak, Ankara. T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları , 26, 2, 1 / 1995 [Ulusal]

Hakemlik
1) , 12 / 2014

Kitap Bölümü
1) Özcan, M. Genel Meyvecilik, 1, 5 / 2014 [Ulusal]

2) CANGİ, R., ÖZCAN, M., Üzümsü Meyveler , 1, 9 / 2013 [Ulusal]

Derleme
1) BALKAYA, A., DUMAN, İ., ENGİZ, M., ERMİŞ S., ONUS, A.N., ÖZCAN, M., ÇELİKEL, F., DEMİR, İ., KANDEMİR, D., ÖZER, M. Bahçe Bitkileri Tohumluğu Üretimi ve Kullanımında Değişimler ve Yeni Arayışlar, 2, 1 / 2015

2) ÖZCAN, M., YAZICIOĞLU, E. Organik Tarımda Hasat Sonrası İşlemlerin Önemi, 2- (306-311), 9 / 2013

3) ÖZCAN, M., YAZICIOĞLU, E. Türkiye Çay Yetiştiriciliğinin Sorunları ve Öncelikleri, 1 (64-77), 5 / 2013

4) ÖZCAN, M. Kivide Hasat Sonrası Uygulamalar, 1-(48-53), 11 / 2012

5) YAZICIOĞLU, E., ÖZCAN, M. Bahçe Ürünlerinde Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılabilmesi ve Kalitenin Korunabilmesi İçin Yapılan Farklı Uygulamalar, 1-(163-196), 9 / 2012

6) ÖZCAN, M. Bahçe Bitkileri Üretiminde Kastamonu İlinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli, 1-(101-106), 10 / 2012

7) ÖZCAN, M ., YAZICIOĞLU, E. Samsun İli Bahçe Bitkileri Tarımının Hasat ve Hasat Sonrası Sorunları ve Çözüm Önerileri, 3, 10 / 2011

8) ÖZCAN, M. Vezirköprü’de Bahçe Bitkileri Tarımı, 10 / 2010

9) ÖZCAN, M. Başlıbaşına Vitamin Kivi, 15, 4 / 2010

10) ÖZCAN, M. Sağlık Meyvesi Kivi, 16, 185-186, 4 / 2009

11) ÖZCAN, M. Türkiye Çay Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Yolları., 1 Meyvecilik: 23-26., 9 / 2007

12) ZENGİNBAL, H., ÖZCAN, M. Rize İli Kivi Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 1, 1:507-512, 11 / 2006

13) OZCAN, M., ZENGİNBAL, H. Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğinde Rize İlinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli, 1, 1:480-484, 11 / 2006

14) OZCAN, M., NAMDAR, Ş. Hayward Kivi Çeşidinin Muhafaza Süre ve Kalitesi Üzerine Farklı Ambalaj Tiplerinin Etkileri, 1, 1:348-353, 9 / 2006

15) OZCAN, M. Türkiye Trabzonhurması Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Sorunları., 1, 1:2-6, 11 / 2004

16) OZCAN, M. Yerköy Yöresinde Meyve Yetiştiriciliği. , 1, 1:385-388, 10 / 2004

17) ZENGİNBAL, H., ÖZCAN, M. Kivilerin Aşı İle Çoğaltma Teknikleri. , 1, 1:120-125, 10 / 2003

18) OZCAN, M., ZENGİNBAL, H. Karadeniz Bölgesi Kivi Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli. , 1, 1:23-28, 10 / 2003

19) OZCAN, M., AKBULUT, M. Karadeniz Bölgesi Meyve – Sebze Pazarlanmasında Muhafazanın Yeri., 1, 1:223-226, 10 / 1999

20) OZCAN, M. Meyve - Sebze Pazarlanmasında Standardizasyon ve Ambalajın Önemi., 1, 1:102-107, 10 / 1999

Makale / Bölüm Çevirisi
1) ÖZTÜRK, B., ÖZCAN, M ., ÖZTÜRK, A. Kivide Fidan Gelişimi ile Vejetatif Gelişme Parametreleri Arasındaki İlişkiler., 10 / 2011

2) KAPLAN, N, ÖZCAN, M., KOÇ, A., MACİT, İ. Amasya Elması Genotiplerinin Bitkisel Gelişimi Üzerine Klon Anaçların Etkisi, 10 / 2011

3) ÖZCAN, M., USLU, A. N. Effects of Pruning Practices on Shoot Development of Kiwifruit, 25, 1, 3 / 2010

4) USLU, A. N., ÖZCAN, M. Kivide Farklı Budama Uygulamalarının Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Etkileri, 1 , 1, 10 / 2008

5) AKBULUT, M., ÖZCAN, M. 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Hasat Sonrası Farklı Ambalaj Uygulamalarının Ürün ve Kalite Kayıpları Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 9 / 2005

6) OZCAN, M., NAMDAR, Ş. Samsun İlinde Meyve - Sebzelerin Toptan ve Parekende Satışlarında Meydana Gelen Ürün Kayıpları, 9 / 2005

Kitap
1) OZCAN, M. Trabzon Hurması Yetiştiriciliği, 8 / 2005 [Ulusal]

Kitapçık
1) ÖZCAN, M ., ZENGİNBAL, H. Kivi Yetiştiriciliği , 6 / 2001, O. M. Ü. Ziraat Fakültesi Yayım Bülteni.

Doktora Tezi
1) Pozantı-Kamışlı Vadisinde Yetiştirilen Amasya, Starking ve Golden Delicious elmalarının Muhafazası Üzerinde Araştırmalar, 1 / 1990

Yüksek Lisans Tezi
1) OZCAN, M. Bazı Turunçgil Anaçlarının Yarı Odunsu Çeliklerinin Köklenme Durumları Üzerine Bir Araştırma, 7 / 1987, Adana

Teknik Rapor
1) OZCAN, M., Uluslararası aile Çiftçiliği Yılı Trabzon Bölge Çalıştayı, 9 / 2014

Konferans Bildirisi
1) TÜRKKAN, M., ERPER, İ., ÖZCAN, M., TOPCU, Y. Antifungal Effect of Carbonate and Bicarbonate Salts Against Botrytis cinerea Causing Grey Mould on Kiwifruit, 5 / 2016, Belçika [Uluslararası]

2) ÖZCAN, M., YAZICIOĞLU, E. Atakum İlçesinin Bahçe Bitkilerindeki Yeri Ve Geleceği, 5 / 2016, Atakum/Samsun [Ulusal]

3) Y. ESEN, M. ÖZCAN, Kivi Yetiştiriciliğinde Farklı Rakımların Meyve Gelişimi ve Hasat Zamanına Etkisi., 8 / 2015 [Ulusal]

4) N. KAPLAN, M. ÖZCAN. Amasya Elması Genotiplerinin Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Klon Anaçların Etkisi, 8 / 2015 [Ulusal]

5) E. YAZICIOĞLU, M. ÖZCAN. Farklı Tohum Muhafaza Yöntemleri ve PEG 6000 Uygulamalarının Kivi Tohumlarında Çimlenme Üzerine Etkileri. , 8 / 2015 [Ulusal]

6) E. YAZICIOĞLU, M. ÖZCAN. Anormal Şekilli Meyve Oluşumu Üzerine Etkili Olan Faktörler., 8 / 2015 [Ulusal]

7) M. ÖZCAN, E. YAZICIOĞLU. Doğu Karadeniz Bölgesinin Organik Bahçe Bitkileri Yetiştiriciliğine Geçişinde Çevresel Etkiler. , 10 / 2015 [Ulusal]

8) ÖZCAN, M., BALKAYA, A., CEYHAN, V. Karadeniz Bölgesinde Sebze Pazarlama Faaliyetlerinin Analizi., 1, 10 / 1997, Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu 21-24 Ekim, Yalova. [Ulusal]

9) AKBULUT, M., ÖZCAN, M., Kirazlarda Farklı Ambalaj Tiplerinin Muhafaza Süre ve Kalite Üzerine Etkileri, 1, 1, 10 / 1997, Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu 21-24 Ekim, Yalova. [Ulusal]

10) ÖZCAN, M., BALKAYA, A., DURSUN, A., TURHAN, S. Karpuzda Ekim Zamanı Dikim Aralığı ve Fide Yetiştirme Ortamının Verim ve Kaliteye Etkileri. , 1, 1, 5 / 1996, GAP 1. Sebze Tarımı Sempozyumu. 7-10 Mayıs, Şanlıurfa. . [Ulusal]

11) OZCAN, M., AKBULUT, M. Fındıklarda Hasat Sonrası Uygulamalar-İşlemler ve Fındık Depolanması. , 1, 1, 1 / 1996, Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu, 10-11 Ocak, Samsun. [Ulusal]

Konferans Sunumu
1) BALKAYA, A., ÖZCAN, M. Sebzelerde Kalite ve Kaliteyi Etkileyen Faktörler., 1, 1, 10 / 1997, Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu 21-24 Ekim, Yalova. [Ulusal]


Projeler1) Yürütücü 9 - 2014 / 9 - 2016 | Durum : Devam ediyor.
Kivi'de (Actinidia deliciosa) anormal şekilli meyve oluşumunun morfolojik ve biyokimyasal olarak belirlenmesi
2) BAP - Yürütücü 1 - 2013 / 1 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Sofralık İncirlerde Ambalaj ve Ozon Uygulamalarının Kalite Korunumu Üzerine Etkileri
3) BAP - Yürütücü 4 - 2013 / 1 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Kivilerde Fenolojik ve Morfolojik Gelişmelerin Verim ve Meyve Kalitesine Etkileri

Tez Danışmanlıkları1) Doktora - Emine YAZICIOĞLU - Kivi'de (Actinidia deliciosa) anormal şekilli meyve oluşumunun morfolojik ve biyokimyasal olarak belirlenmesi - Ondokuz Mayıs - 1 / 2014
2) Yüksek Lisans - Mehmet TÜTÜNCÜ - Bazı Siklamen Türlerinde Farklı Doku Kültürü Ortamlarının Gynogenesis Üzerine Etkileri - Ondokuz Mayıs - 6 / 2014
3) Yüksek Lisans - Fatih KAYMAK - Ondokuz Mayıs - 1 / 2014
4) Yüksek Lisans - Bahadır YILMAZ - Ondokuz Mayıs - 1 / 2014
5) Yüksek Lisans - Tuğba ULUDOĞAN - Ondokuz Mayıs - 11 / 2014
6) Yüksek Lisans - Hümeyra AKBAŞ - Kivilerde Fenolojik ve Morfolojik Gelişmelerin Verim ve Meyve Kalitesine Etkileri - Ondokuz Mayıs - 1 / 2013
7) Yüksek Lisans - Duygu KILIÇ - Sofralık İncirlerde Ambalaj ve Ozon Uygulamalarının Kalite Korunumu Üzerine Etkileri - Ondokuz Mayıs - 1 / 2013
8) Yüksek Lisans - Pınar ÖGE - Ondokuz Mayıs - 1 / 2013
9) Yüksek Lisans - Abdülkadir YAVAŞİ - Çay Çeliklerinin Köklendirilmesinde Ortam, ph ve Hormonların Etkileri - Ondokuz Mayıs - 1 / 2012
10) Yüksek Lisans - Emine YAZICIOĞLU - Kivi tohumlarında farklı uygulamaların çimlenme, çıkış ve çöğür gelişimi üzerine etkileri - Ondokuz Mayıs - 1 / 2011
11) Yüksek Lisans - Yetkin ESEN - Ünye Yöresi Kivi Yetiştiriciliğinde Meyve Gelişiminin ve En Uygun Hasat Zamanının Belirlenmesi - Ondokuz Mayıs - 1 / 2009
12) Yüksek Lisans - Burhan ÖZTÜRK - Kivi Fidanı Üretiminde Farklı Anaç Çaplarının Aşı Başarısı ve Fidan Gelişimi Üzerine Etkileri - Ondokuz Mayıs - 1 / 2008
13) Doktora - Nilüfer AKSU - Kivide Budama ve Sürgün Gelişiminin Meyve Kalitesi ve Verim Üzerine Kantitatif ve Kalitatif Etkileri - Ondokuz Mayıs - 1 / 2006
14) Yüksek Lisans - Savaş NAMDAR - Samsun Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Hayward Kivi Çeşidinin Soğukta Muhafazasında Farklı Ambalaj Tiplerinin Etkileri - Ondokuz Mayıs - 1 / 2005
15) Doktora - Hamdi ZENGİNBAL - Hayward ve Matua Kivi Çeşitlerinin Odun ve Yarı Odunsu Çeliklerle Çoğaltılmasında Çeşitli Uygulamaların Etkileri Üzerine Bir Araştırma - Ondokuz Mayıs - 1 / 2004
16) Doktora - Mustafa AKBULUT - Ziraat Kiraz Çeşidinde Hasat Sonrası Çeşitli Uygulamaların Ürün ve Kalite Kayıpları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi - Ondokuz Mayıs - 1 / 2003
17) Yüksek Lisans - Nilüfer AKSU - Samsun İli İncir Seleksiyonu - Ondokuz Mayıs - 1 / 2000
18) Yüksek Lisans - Hamdi ZENGİNBAL - Samsun Ekolojik Şartlarında Kivilerin Sürgün Göz Aşıları İle Çoğaltılmaları Üzerine Bir Araştırma - Ondokuz Mayıs - 1 / 1998
19) Yüksek Lisans - Mustafa AKBULUT - Farklı Ambalaj Tiplerinin Berryessa ve Bigarreau Napoleon Kirazlarında Muhafaza Süre ve Kalitesi Üzerine Etkileri - Ondokuz Mayıs - 1 / 1997
20) Yüksek Lisans - Emine ERİŞGİN - Değişik Uygulamaların Kivi Tohumlarının Çimlenme ve Çöğür Gelişimi Üzerine Etkileri - Ondokuz Mayıs - 1 / 1996
21) Yüksek Lisans - Fikret ÖZKARAMAN - Ordunun Ünye İlçesinde Trabzonhurmasının ( Diospyros kaki. L.) Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerinde Bir Araştırma - Ondokuz Mayıs - 1 / 1995
22) Yüksek Lisans - Elif ERTÜRK - Samsun Ekolojisinde Yetiştirilen Bazı Şeftali Çeşitlerinin Soğukta Muhafaza ve Manav Koşullarında Bekletme Sürelerinin Artırılması Üzerine Bir Araştırma - Ondokuz Mayıs - 1 / 1994