MEHMET AYDIN

Faculty Member MEHMET AYDIN

EĞİTİM FAKÜLTESİ / İLKÖĞRETİM


YayınlarDergi Makalesi
1) Arşiv Belgelerine Göre Atatürk Döneminde Ziraat, Sanayi ve Ticaret Sektörlerindeki Bazı Gelişmeler (1923-1938), History Studies, 9, 3, 6 / 2017, Mehmet Aydın, [Uluslararası]

2) Önder Duman, Mehmet Aydın, Ermeni Diasporası, Sözde Soykırımın 50. Yıldönümünü “Anma” Etkinlikleri ve Türkiye, History Studie, 9, 2, 2 / 2017 [Uluslararası]

3) Mehmet Aydın, Türkiye’nin İlk Kadın Milletvekillerinden Samsun Milletvekili Meliha Ulaş, History Studies: International Journal of History, 6, 1, 2 / 2014 [Uluslararası]

4) Önder Duman, Mehmet Aydın, I. Dünya Savaşı Yıllarında Çarşamba/Samsun ve Çevresinde Rum Çete Faaliyetleri, History Studies, 4, 2, 3 / 2012 [Uluslararası]

5) Mehmet Aydın, Mütareke Dönemi İstanbul Basınında Karaağaç Mezbahasına Yönelik Tartışmalar, Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergis, 2 / 2010 [Uluslararası]

6) Mütareke Döneminde İstanbul da Hayat Pahalılığı Sorunu 1918 1922, History Studies, 4 / 2010, Mehmet Aydın, [Uluslararası]

7) İttihat Ve Terakkiye Yönelik İstanbul Basınında Yer Alan Bazı Yolsuzluk İddiaları, Turkish Studies, 6 / 2008, Mehmet Aydın, [Uluslararası]

Konferans Bildirisi
1) Mehmet Aydın, Bir Göçmen Ailesinin Anlatıları Doğrultusunda I. Dünya Savaşında Gümüşhane'de Rus İşgali ve Muhaceret, 8 / 2017 [Uluslararası]

2) Mehmet Aydın, Atatürk ve Gençlik, 1 / 2014, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ [Ulusal]