MEHMET TÜTÜNCÜ

Research Asssistant MEHMET TÜTÜNCÜ

ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ


YayınlarDergi Makalesi
1) Endemik Alyssum dudleyi Adıgüzel R. D. Reeves Türünün Klonal Çoğaltımı MEHMET TÜTÜNCÜ, Başar Sevindik, Tolga İzgü, PEMBE EVCİ ÇÜRÜK, ÖZER YILMAZ, NESLİHAN YEŞİM YALÇIN MENDİ Endemik Alyssum dudleyi Adıgüzel R. D. Reeves Türünün Klonal Çoğaltımı , Alatarım, 12 / 2018 [Ulusal]

2) Basar Sevindik, Mehmet Tutuncu, Tolga Izgu, Ehsan Mohammed Tagipur, Pembe Curuk, Ozer Yilmaz, Gonul Kaynak, Yesim Yalcin Mendi Micropropagation of Erodium olympicum Endemic to Turkey , American Journal of Plant Biology, 2 (5-1), 3 / 2017, 10.11648/j.ajpb.s.2017020501.14 [Uluslararası]

3) Tütüncü M., Sarıer A., İmrak B., Çömlekçioğlu S., Küden A., Küden A. B. Determination of fruit characteristics of cactus pear selected from Adana province, Anadolu Journal of Agricultural Sciences, 31, 2, 8 / 2016, 10.7161/anajas.2016.31.2.183-190 [Uluslararası]

4) Tütüncü, M., Çömlekçioğlu, S., Şimşek, Ö., İzgü, T., Küden, A. B. Bazı Zeytin Çeşitlerinin Çeliklerinin Köklenme Olanaklarının Araştırılması, Bahçe Dergisi, 45:1, 3 / 2016 [Uluslararası]

5) Tütüncü, M., Şimşek Ö., Aka Kaçar, Y., Küden, A. B. Molecular Characterization of Turkish Cactus Pear (Opuntia spp.) by RAPD Markers, Journal of the Professional Association for Cactus Development, 12 / 2016 [Uluslararası]

6) Kocak,Metin; Izgu,Tolga; Sevindik,Basar; Tutuncu,Mehmet; Curuk,Pembe; Simsek,Ozhan; Aka Kacar,Yildiz; Teixeira da Silva,Jaime A.; Yalcin Mendi,Yesim; Somatic embryogenesis of Turkish Cyclamen persicum Mill, Scientia Horticulturae, 0, 6 / 2014, 10.1016/j.scienta.2014.03.044 [Uluslararası]

7) İmrak, B., Sarıer, A., Çimen, B., Çömlekçioğlu, S., Tütüncü M., Küden, A. B., Küden, A. Bazı Şeftali Ve Nektarin Çeşitlerinin Subtropik İklim Koşullarindaki Çoklu Meyve Oluşumu Sorununun Çözümüne İlişkin Araştırmalar , Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6 (2), 12 / 2013 [Ulusal]

8) Özgüven, A., Çürük, P., İzgü, T., Koçak, M., Tütüncü, M., Tagipur, E.,Şimşek, Ö., Yalçın Mendi, Y. Iris germanica(Süsen)’da GA3 Uygulamalarının Gelişme ve Çiçeklenme Üzerine Etkileri, Ç.Ü.Ziraat Fak. Dergisi, 6 / 2012 [Ulusal]

Konferans Bildirisi
1) T. Izgu, M. Tutuncu, B. Bicen, B. Sevindik, O. Yilmaz, G. Kaynak, Y. A. Kacar, N. Y. Y. Mendi Investigation of Micropropagation via Spore Culture Technique in Some Fern Species (Asplenium scolopendrium and Asplenium adiantum-nigrum L.) Grown in Turkey., European Biotechnology Congress, 5 / 2017, Dubrovnik, Crotia [Uluslararası]

2) T. Izgu, B. Sevindik, M. Tutuncu, P. Curuk, O. Simsek, Y. A. Kacar, N. Y. Y. Mendi Preservation and micropropagation of cyclamen species using biotechnological methods, European Biotechnology Congress, 5 / 2017, Dubrovnik, Crotia [Uluslararası]

3) Sevindik, B., Tütüncü, M., İzgü, T., Tagipur, E. M., Çürük, P., Yılmaz, Ö., Kaynak, G., Mendi, Y.Y. Investigation of in vitro multiplication on Achillea ketenoglui H. DUMAN, International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 4 / 2017, Antalya, Turkey [Uluslararası]

4) Torun, A. A., Aydın, O., Toru, B., İzgü, T., Tütüncü, M., Sevindik, B., Tagipur, E. M., Çürük, P., Darıcı, C., Yalçın-Mendi, Y. Investigation of macro and micro elements of some fern species in Turkey., International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 4 / 2017, Antalya, Turkey [Uluslararası]

5) Tütüncü, M., Sevindik, B., İzgü, T., Tagipur, E. M., Çürük, P., Yılmaz, Ö., Kaynak, G., Yalçın-Mendi, Y. Micropropogation of Alyssum dudleyi Adıgüzel & R. D. Reeves., International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 4 / 2017, Antalya, Turkey [Uluslararası]

6) Sevindik, B., Tütüncü, M., İzgü, T., Tagipur, E. M, Çürük, P., Yılmaz, Ö., Kaynak, G., Yalçın-Mendi, Y. An Investigation on micropropagation of Erodium olympicum endemic to Turkey, International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 4 / 2017, Antalya, Turkey [Uluslararası]

7) Çürük, P., İzgü, T., Tütüncü, M., Sevindik, B., Tagipur, E. M., Darıcı, C., Torun, A. A., Torun, B., Durmuş, E., Yalçın-Mendi, Y. Investigation of soil structures of cyclamen sp. which are grown naturally in Turkey. , International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 4 / 2017, Antalya, Turkey [Uluslararası]

8) Tütüncü, M., Köksal, N. Native succulent plants of Turkey: An overview, International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 4 / 2017, Antalya, Turkey [Uluslararası]

9) Basar Sevindik, Tolga Izgu, Mehmet Tutuncu, Ehsan Mohammad Tagipur, Pembe Curuk, Ozer Yilmaz, Gonul Kaynak, Yesim Yalcin Mendi Micropropogation of Sideritis pisidica Boiss. Et Heldr. Apud Bentham, 10 / 2016, Chania, Greece 17 - 2 1 October , 2016 [Uluslararası]

10) Tütüncü, M. Küden, A. B. Evaluation of Morphological Patterns of Turkish Cactus Pear (Opuntia spp.), 10 / 2016, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) ADANA [Uluslararası]

11) Kuden, A., Imrak, B., Kuden, A. B., Rosecrance, R., Sarier, A., Comlekcioglu, S., Tutuncu, M. Modi Elma Çeşidinde Dinlenmeyi Kesici Uygulamalar, II. İç Anadolu Tarım ve Gıda Kongresi, 4 / 2015, Nevşehir, Türkiye [Ulusal]

12) Sevindik, B., Tütüncü, M., İzgü, T., Ofori, P. A., Kekil, M. B., Sarijlu, E. M. T., Çürük, P., Şeker, G., Mendi, Y. Y. Micropropagation of Lamium Garganicum L. Subsp. Striatum (SM.) Hayek var. Striatum Endemic to Turkey., Agribalkan Balkan Agriculture Congress, 1, 9 / 2014 [Uluslararası]

13) B. Imrak, A. Sarier, A. Kuden, A.B. Kuden, S. Comlekcioglu , M. Tutuncu Studies On shading System in Sweet Cherries (Prunus Avium L.) To Prevent Double Fruit Formation Under Subtropical Climatic Conditions, 1, 1059, 12 / 2014, Chiang Mai (Thailand) [Uluslararası]

14) Özgüven, A. I., Yılmaz, C., Tütüncü, M. Dünyada Nar (Punica granatum L.) Yetiştiriciliği, I. Nar Kongresi / Bilecik, 0, 0 / 2011 [Ulusal]

15) Başar Sevindik, Mehmet Tütüncü, Tolga İzgü, Deniz Sanal, Pembe Çürük, Yeşim Yalçın Mendi Safran (Crocus sativus L.)' da Farklı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin In vitro Rejenerasyona Etkisi , Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 0, 0 / 2011 [Ulusal]

16) A. I. Özgüven, M. Tütüncü, C. Yılmaz Neden Nar (Punica granatum L.)?, Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, P-VI-38, 10 / 2011, Şanlıurfa [Ulusal]

Yüksek Lisans Tezi
1) Tütüncü, M Bazı Siklamen Türlerinde Farklı Doku Kültürü Ortamlarının Gynogenesis Üzerine Etkileri, 8 / 2016, Samsun

2) Mehmet Tütüncü Adana ve Çevresinden Selekte Edilen Dikenli İncirlerin (Opuntia ficus - indica (L.) Mill.) Fenolojik, Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri İle Moleküler Yapısının Belirlenmesi, 10 / 2014, Adana

Konferans Sunumu
1) Tütüncü, M., Küden A. B. Genetic diversity evaluation of cactus pear (Opuntia sp.) genotypes selected from Adana province, International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 4 / 2017, Antalya, Turkey [Uluslararası]

2) İzgü, T., Tütüncü, M., Sevindik, B., Tagipur, E. M., Çürük, P., Yılmaz, Ö., Kaynak, G., Mendi, Y.Y. In vitro spore culture of some fern species in Turkey, International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, 4 / 2017, Antalya, Turkey [Uluslararası]

3) Tütüncü, M. Küden, A. B. Evaluation of Morphological Patterns of Turkish Cactus Pear (Opuntia spp.), 0, 0, 10 / 2016, Çukurova University, Congress Center, October 26-28, 2016, Adana / TURKEY [Uluslararası]

4) Sevindik, B., Şeker, G., Tagipur, E., İzgü, T., Ortak, İ., Alp, H. Ö., Tütüncü, M., Çürük, P., Mendi, Y. Y. Siklamende Haploidizasyon Yöntemi ile Saf Hatların Elde Edilmesi, 4 / 2016 [Ulusal]

5) Tütüncü, M., Mendi, Y. Y., Ratjens, S., Bartsch, M., Winkelmann, T. Sitokinin Uygulamalarının Siklamende (Cyclamen persicum L.) Somatik Embriyoların Farklılaşması Üzerine Etkileri, 4 / 2016 [Ulusal]

6) İzgü,T. , Sanal,D. , Çürük,P. ,Tütüncü,M. , Sevindik,B. , Yılmaz,.Ö. ,Daşkın,R. , Kaçar,Y.A. , Mendi,Y.Y Investigation on micropropogation of Origanum splyleum, endemic to Turkey (ISHS) (Abstract), XI International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, 3 / 2012 [Uluslararası]

7) Koçak, M. , İzgü,T. ,Çürük, P. , Sevindik,B. , Tütüncü,M. , Sanal,D. , Şimşek Ö. ,Mendi,Y.M. Somatic embryogenesis in Cyclamen (ISHS) (Abstract), XI International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, 3 / 2012 [Uluslararası]

8) Sevindik,B. ,Tütüncü,M. , İzgü,T. , Sanal,D. , Koçak,M. , Mendi,Y.Y. Rooting of in vitro regenerated saffron (Crocus sativus L.) via Agrobacterium rhizogenes. , (ISHS) (Abstract), XI International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, 3 / 2012 [Uluslararası]


Projeler1) Diğer Kurum.. - Araştırmacı 9 - 2012 / 12 - 2016 | Durum : Tamamlandı.
Kiraz Yetiştiriciliğinde Küresel Isınmaya Bağlı İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Çoklu Meyve Oluşumu Sorununun Çözümüne Yönelik Çalışmalar
2) Diğer Kurum.. - Araştırmacı 9 - 2011 / 9 - 2013 | Durum : Tamamlandı.
Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Bazı Endemik Türlerin Klasik Ve Biyoteknolojik Yöntemlerle Kültüre Alınması Ve Ekonomiye Kazandırılması
3) BAP - Araştırmacı 6 - 2012 / 4 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Bazı Zeytin Çeşitlerinin Köklenme Olanaklarının Araştırılması (ZF2012BAP4)
4) BAP - Araştırmacı 6 - 2013 / 4 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Adana ve Çevresinden Selekte Edilen Dikenli İncirlerin (Opuntia ficus – indica (L.) MILL.) Fenolojik, Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri İle Moleküler Yapısının Belirlenmesi(ZF2013YL12)
5) Araştırmacı 9 - 2015 / 9 - 2018 | Durum : Devam ediyor.
Klasik Melezleme ve Haploidizasyon Yöntemleri ile Siklamen Gen Kaynağının Oluşturulması ve Islah Çalışması için Uygun Genotiplerin Seçimi (TAGEM 15 ARGE 07)
6) Araştırmacı 8 - 2018 / 8 - 2020 | Durum : Devam ediyor.
Çuha (Primula spp.) çiçeğinin döllenme biyolojisinin incelenmesi
7) Araştırmacı 8 - 2018 / 8 - 2020 | Durum : Devam ediyor.
Hayward' ve 'Zespri Gold' Kivi Çeşitlerinin In vitro Klonal Çoğaltımı
8) Yürütücü 11 - 2018 / 11 - 2019 | Durum : Devam ediyor.
Siklamende Işınlanmış Polen Yöntemi Kullanılarak Embriyo Uyartımının Sağlanması ve Uygun Embriyo Gelişim Aşamasının Belirlenmesi