KENAN AYAR

Associate Professor KENAN AYAR

İLAHİYAT FAKÜLTESİ / İSLAM TARİHİ VE SANATLARI


YayınlarDergi Makalesi
1) Hâricîlerin Hz. Ali’den Ayrılış Süreci , Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 8, 1, 3 / 2008 [Ulusal]

2) Hz. Ebû Bekir Dönemi Olaylarında Kur’an’ın Referans Olarak Kullanılması , Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25-25, 24-25, 12 / 2007 [Ulusal]

3) Hz. Muhammed’in Çocuklarıyla İlişkileri , Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 7, 4, 12 / 2007 [Ulusal]

4) Dört Halife Dönemi Siyasetinde Ebû Mûsâ el-Eş‘arî , Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 7, 4, 12 / 2007 [Ulusal]

5) Kenan Ayar Sahabe Dönemi İktidar Mücadelesinde Arap Dâhilerinden Kays B. Sa’d, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20-21, 20-21, 11 / 2005 [Ulusal]

6) Mâlik B. El-Hâris El-Eşter’in İlk Dönem Siyasi Hadiselerdeki Rolü , Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 5, 4, 12 / 2005 [Ulusal]

7) Kenan Ayar Die Qurrâ’in der Revolte des ibn al-Aş’at, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10, 10, 12 / 1998 [Ulusal]

Kitap
1) Sahabe Dönemi Siyasi Olaylarında Kur'an'ın Rolü, 1, 3 / 2014 [Ulusal]

2) Dört Halife Dönemi Siyasi Olaylarında Kur'an'ın Rolü, 1, 12 / 2011 [Ulusal]

3) Die Rolle der Koranleser in der frühislamischen Geschichte, 12 / 2008 [Uluslararası]

Konferans Bildirisi
1) Kenan Ayar Hz. Ali Dönemindeki Siyasî Ayrışma ve Çatışmalarda Kur'ân'ın Rolü, 10 / 2015 [Ulusal]

Hakemlik
1) Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 / 2015

2) Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12 / 2015


Projeler1) BAP - Yönetici 2 - 2009 / 2 - 2012 | Durum : Tamamlandı.
Erken Dönem Siyasi Olaylarında Kur'an'ın Rolü

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - İbrahim HATİPOĞLU - 1876-1878 (H. 1293-1295) Tarihli Samsun Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 6 / 2015
2) Yüksek Lisans - Halil YAVAŞ - V.Haçlı Seferi ve İslam Dünyasına Etkileri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 6 / 2015
3) Doktora - Yasemin BARLAK - Dini ve Siyasi Yönden Osmanlı Devleti İdaresinde Yemen (1872-1909) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 3 / 2013
4) Doktora - Muhammet OKUDAN - Vakfiyelere Göre Osmanlı Döneminde Samsun’da Vakıflar - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 10 / 2013
5) Yüksek Lisans - Mehmet ZORLU - 1888-1889 Yıllarına Ait Samsun Şer’iyye Sicilinde Yer Alan Belgelerin Tahlili - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 10 / 2011
6) Yüksek Lisans - Mustafa BÜLBÜL - 2039/225 Numaralı Trabzon Şer'iyye Sicilinin (Vr. 71-123) Transkribi ve Değerlendirilmesi (h. 1303-1305/m. 1886-1888) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 3 / 2007
7) Yüksek Lisans - Ömer YILDIRIM - 1797-1798 Yıllarına Ait Tokat Şer'iyye Sicilinde Yer Alan Belgelerin Sosyal ve Ekonomik Yönden Tahlili - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 5 / 2007
8) Yüksek Lisans - Yasemin BARLAK - Kabilecilik Anlayışının Hz. Ali Dönemi Siyasi Gelişmelerine Etkisi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 5 / 2006
9) Yüksek Lisans - Abdurrahman LATİFOĞLU - 2110/296 Numaralı Trabzon Şer'iyye Sicilinin Transkribi ve Değerlendirilmesi (H. 1332-1334/M. 1914-1916) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 3 / 2005
10) Yüksek Lisans - İsmet SEZGİN - 1876/62 (H.1128-1129/M. 1716-1717) No'lu Trabzon Şer'iyye Sicil Defterine Göre Yöre Araştırması - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 4 / 2003
11) Yüksek Lisans - Nihat ALBAYRAK - 42/2034 Nolu Şer`iyye Defterine (Vr. 1-70) Göre Trabzon`un Sosyo-ekonomik ve Kültürel Yapısı - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 10 / 2001