HÜSEYİN ÇELİK

Prof. HÜSEYİN ÇELİK

ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ


YayınlarDergi Makalesi
1) Atak, A., Göksel Z., Çelik, H., Relations between downy/powdery mildew diseases and some phenolic compounds in Vitis spp, Turkish J. of Agric. and Forestry, 41, 2, 4 / 2017, doi:10.3906/tar-1610-61 [Uluslararası]

2) Atak, A., Akkurt, M., Polat, Z., Çelik, H., Kahraman, K.A., Akgül, D.S., Özer, N., Söylemezoğlu, G., Şire, G., Eibach, R., Susceptebility to downy mildew (Plasmopara viticola) and powdery mildew (Erysiphe necator) of different vitis cultivars and genotypes, Ciência Téc. Vitiv, 32, 1, 8 / 2017, 20173201023 [Uluslararası]

3) Hüseyin ÇELİK Yüksek boylu maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) çeşitlerinden alınan yapraklı yumuşak odun mikro çeliklerde köklenme üzerine ortamların etkisi, Bahçe dergisi, 45, 1, 4 / 2016 [Uluslararası]

4) Çelik, H., Ateş, S., Çelik, D., Kalaycı, Ö., Demirel, G., Karabulut. B., Güzyemişi (Elaeagnus umbellata Thunb.) tohumlarının çimlenmesi üzerine soğukta bekletme ve sıcak su uygulamalarının etkisi. , Bahçe dergisi, 45, 1, 4 / 2016 [Uluslararası]

5) Çelik, H., İslam, A., Kalkışım, Ö., Deligöz, H., Ateş, S., Karayemiş tepe çeliklerinin köklenmesi üzerine kesim şekli ve dışsal oksin uygulamasının etkileri, Bahçe dergisi, 45, 1, 4 / 2016 [Uluslararası]

6) Karabulut, B., Satılmış, Z., Çelik, H., Artvin ili bahçe bitkileri potansiyeli, Bahçe dergisi, 45, 1, 4 / 2016 [Uluslararası]

7) Köse, B., Çelik, H., Ateş, S., Topraktan hümik madde uygulamasının salkım ve sürgün gelişimi üzerine etkileri, Bahçe dergisi, 45, 2, 4 / 2016 [Uluslararası]

8) Ateş, S., Çelik, H., Üzüm, resveratrol ve insan sağlığı, Bahçe dergisi, 45, 2, 4 / 2016 [Uluslararası]

9) Hüseyin ÇELİK, Sedat SERÇE Wild Vaccinium in Turkey, HortScience, 50, 9, 9 / 2015 [Uluslararası]

10) Bülent KÖSE, Hüseyin ÇELİK, Besim KARABULUT Determination of callusing performance and vine sapling characteristics on different rootstocks of ‘Merzifon Karası’ grape variety (Vitis vinifera L.). , Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi- Anadolu J Agr Sci, , 30, 2, 5 / 2015, 10.7161/anajas.2015.30.2.87-94 [Uluslararası]

11) Mustafa ÖZGEN, Hüseyin ÇELİK, Onur SARAÇOĞLU Less known vaccinium: Antioxidant and chemical properties of selected caucasian whortleberry (Vaccinium Arctostaphylos) fruits native to black sea region of Turkey, Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus , 12, 4, 4 / 2014 [Uluslararası]

12) Hüseyin ÇELİK, Bülent KÖSE, Seda ATEŞ, Besim KARABULUT Rize İlinden Selekte Edilen Kokulu Üzüm (Vitis labrusca L.) Tiplerinin Göz Verimliliklerinin Saptanması, Selçuk Gıda ve Tarım Bilimleri Dergisi, 12 / 2014 [Uluslararası]

13) Bülent KÖSE, Hüseyin ÇELİK, Besim KARABULUT, Kübra SÖYLER, Ali Kemal TAPAN Merzifon Karası Üzüm çeşidinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları (1. Aşama). , Selçuk Gıda ve Tarım Bilimleri Dergisi, 12 / 2014 [Uluslararası]

14) Hüseyin ÇELİK, Seda ATEŞ Güzyemişi, yeni alternatif meyve, HASAD Aylık Tarım Dergisi, Bitkisel Üretim , 30, 353, 8 / 2014 [Ulusal]

15) Bülent KÖSE, Seda ATEŞ, HÜseyin ÇELİK Samsun’da yetiştirilen bazı üzüm çeşitlerinin ilkbahar geç donlarından etkilenme derecelerinin belirlenmesi, Turkiye Tarımsal Araşt. Derg., TUTAD, 1, 1, 7 / 2014 [Ulusal]

16) Seda ATEŞ, Hüseyin ÇELİK Dünya ve Türkiye’de maviyemiş üretim potansiyeli, HASAD Aylık Tarım Dergisi, Bitkisel Üretim, 29, 343, 4 / 2013 [Ulusal]

17) Hüseyin ÇELİK, Mustafa ÖZGEN, Onur SARAÇOĞLU Organik ve konvansiyonel olarak yetiştirilen bazı yüksekboylu maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) çeşitlerinin fitokimyasal içerikleri ile antioksidan kapasitelerinin karşılaştırılması, Tarım Bilimleri Dergisi, Journal of Agricultural Sciences, 18, 3, 6 / 2012 [Uluslararası]

18) Hüseyin ÇELİK, Mehmet S. ODABAŞ, Ferhat ODABAŞ Leaf area prediction models for highbush blueberries (Vaccinium corymbosum L.) from linear measurement, Advances in Food Sciences (AFS). , 33, 1, 8 / 2011 [Uluslararası]

19) First Report of Pestalotiopsis guepinii on Vaccinium corymbosum in Turkey, J. of Plant Pathology, 93, 4, 3 / 2011 [Uluslararası]

20) Mehmet S. ODABAŞ, Hüseyin ÇELİK, Ali İSLAM, Non-destructive leaf area prediction model for “Kiraz” chery-laurel (Laurocerasus officinalis Roem.), The European J. of Plant Sci. and Biotechnology, 3, 1, 6 / 2009 [Uluslararası]

21) Hüseyin ÇELİK The performance of some northern highbush blueberry (Vaccinium corymbosum L.) varieties in North eastern part of Anatolia, Anadolu J. Of Agric. Sci, 24, 3, 3 / 2009 [Uluslararası]

22) Mathematical Modeling of the Indole-3-butyric acid applications on Rooting of Northern Highbush Blueberry (Vaccinium corymbosum L.) Softwood-cuttings, Acta Physiologiae Plantarum , 31, 2, 5 / 2009 [Uluslararası]

23) Evaluation of Vaccinium arctostaphylos selections from the Artvin and Trabzon provinces of Turkey, ISHS Acta Horticulturae, 810, 1, 5 / 2009 [Uluslararası]

24) Sezai ERCİŞLİ, Hüseyin ÇELİK Mulberry and blueberry cultivation in Turkey, Pomologia Croatica, 14, 1, 5 / 2008 [Uluslararası]

25) Hüseyin ÇELİK, Mustafa ÖZGEN, Sedat SERÇE, Cafer KAYA Phytochemical accumulation and antioxidant capacity at four maturity stages of cranberry fruit, Scientia Horticulturae , 117, 4, 4 / 2008 [Uluslararası]

26) Determination of fox grape genotypes (Vitis labrusca L.) grown in Northeastern Anatolia, Horticultural Science , 4, 35, 2 / 2008 [Uluslararası]

27) The Effect of GA3 and CCC on Ovule and Seed Development In Kabuğuyufka (Vitis vinifera L.), International J. of Agricultural Research, 2, 2, 6 / 2007 [Uluslararası]

28) Rüstem CANGİ, Hüseyin ÇELİK, Bülent KÖSE Determination of ampelographic characters of some natural foxy grape (Vitis labrusca L.) types grown in northern Turkey (Ordu and Giresun province) , International Journal of Of Botany, 2, 2, 7 / 2006 [Uluslararası]

29) Rüstem CANGİ, Hüseyin ÇELİK, Ferhat ODABAŞ, Ali İSLAM Determination of ampelographic characters of some foxy grape (Vitis labrusca L.) types grown in northern Turkey (in Trabzon Province), Asian J. of Plant Sciences, 5, 2, 8 / 2006 [Uluslararası]

30) The effect of tying and wrapping materials and their color on budding success in kiwifruit, Turkish J. of Agriculture and Forestry, 30, 1, 3 / 2006 [Uluslararası]

31) Hüseyin ÇELİK, Hamdi ZENGİNBAL, Muharrem ÖZCAN Enhancing germination of kiwifruit seeds with temperature, medium and gibberellic acid, Horticultural Science, 33, 1, 6 / 2006 [Uluslararası]

32) Effect of budding performed by hand and with manual grafting unit on kiwifruit propagation in the field, Horticultural Science, 33, 2, 10 / 2006 [Uluslararası]

33) Hüseyin ÇELİK, Sezgin UZUN Validation of leaf area estimation models (UZCELIK-I) evaluated for some horticultural plants, Pakistan Journal of Botany, 34, 1, 7 / 2002 [Uluslararası]

34) Hüseyin ÇELİK, Effect of bottom heating, germination medium and gibberellic acid treatments on the germination of Isabella (Vitis labrusca L.) grape seeds, Pakistan Journal of Biological Sciences, 4, 8, 6 / 2001 [Uluslararası]

35) Hüseyin ÇELİK, The effects of different grafting methods applied by manual grafting units on grafting success in grapevines, Turkish J. of Agriculture and Forestry, 24, 1, 4 / 2000 [Uluslararası]

36) Sezgin UZUN, Hüseyin ÇELİK Leaf area prediction models (UZÇELİK-1) for some horticultural plant, Turkish J. of Agriculture and Forestry, 23, 6, 9 / 1999 [Uluslararası]

37) Hüseyin ÇELİK Amasya’da yetiştirilen bazı üzüm çeşitlerinin göz verimliliklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar , Turkish J. of Agriculture and Forestry, 23, EK, 4 / 1999 [Uluslararası]

38) Hüseyin ÇELİK, Ferhat ODABAŞ Fidanlık koşullarında aşılı asma fidanı üretiminde aşı tipi ve aşılama zamanlarının fidan kalitesi üzerine etkileri, Turkish J. of Agriculture and Forestry, 23, ek, 3 / 1999 [Uluslararası]

Konferans Bildirisi
1) Hüseyin ÇELİK Blueberry culture in Turkey, today and in the future, 1, 1, 3 / 2016, Florida, Orlando, USA [Uluslararası]

2) . Çağlayan, H. Çelik, M. Gazel, E. Elçi, K. Gündüz, B. Grubar, M. V. Marn Occurrence of Vaccinium viruses in Black Sea region of Turkey., 1, 1, 3 / 2016, Florida, Orlando, USA [Uluslararası]

3) Hüseyin ÇELİK Yüksek boylu maviyemiş (Vaccinium corymbosum L.) çeşitlerinden alınan yapraklı yumuşak odun mikro çeliklerde köklenme üzerine ortamların etkisi, 1, 1, 12 / 2015, Çanakkale [Ulusal]

4) Hüseyin ÇELİK, Seda ATEŞ, Damla ÇELİK, Öznur KALAYCI, Gizem, DEMİREL, Besim KARABULUT Güzyemişi (Elaeagnus umbellata Thunb.) tohumlarının çimlenmesi üzerine soğukta bekletme ve sıcak su uygulamalarının etkisi. , 1, 1, 12 / 2015, Çanakkale [Ulusal]

5) Hüseyin ÇELİK, Ali İSLAM, Özgün KALKIŞIM, Hüseyin DELİGÖZ, Seda ATEŞ Karayemiş tepe çeliklerinin köklenmesi üzerine kesim şekli ve dışsal oksin uygulamasının etkileri, 1, 1, 12 / 2015, Çanakkale [Ulusal]

6) Bülent KÖSE, Hüseyin ÇELİK, Seda ATEŞ Topraktan hümik madde uygulamasının asmanın salkım ve sürgün gelişimi üzerine etkileri., 1, 1, 12 / 2015, Çanakkale [Ulusal]

7) Seda ATEŞ, Hüseyin ÇELİK Üzüm, resveratrol ve insan sağlığı., 1, 1, 12 / 2015, Çanakkale [Ulusal]

8) Besim KARABULUT, Hüseyin ÇELİK Artvin ili bahçe bitkileri üretim potansiyeli., 1, 1, 12 / 2015, Çanakkale [Ulusal]

9) Hüseyin ÇELİK, Ali, İSLAM Blueberry species introduction, selection and cultivation practices in Northeastern part of Anatolia, 1017, 1, 9 / 2014, Hollanda, Maastricht [Uluslararası]

10) Hüseyin ÇELİK Projelerin Online Ortamda Sunumu, 1, 1, 1 / 2014, 8-10 Ocak 2014 Samsun [Ulusal]

11) Besim KARABULUT, Hüseyin ÇELİK The effects of gibberellin and dry-cold stratification on germination of Caucasian whortleberry (Vaccinium arctostaphylos L.) and bilberry (Vaccinium myrtillus L.) seeds collected from Artvin forest and plateaus, 1, 1, 7 / 2013 , ARTVİN [Uluslararası]

12) Hüseyin ÇELİK, İlkay KOCA Pomological and chemical properties of some caucasian whortleberry (Vaccinium arctostaphylos L.) grown in Güneysu-Rize-Turkey, 1, 1, 7 / 2013 , ARTVİN [Uluslararası]

13) Seda ATEŞ, Hüseyin ÇELİK Trabzon İli Hayrat İlçesinde organik olarak yetişmekte olan bazı kuzey orijinli yüksek boylu maviyemiş çeşitlerinin büyüme ve verim özellikler, 1, 1, 7 / 2013 , Samsun [Ulusal]

14) Ali İSLAM, Hüseyin ÇELİK, Ali AYGÜN, Özgün KALKIŞIM Selection of native cherry laurels (Prunus laurocerasus L.) in the Black Sea Region, 1, 1, 7 / 2010 , KIBRIS [Uluslararası]

15) Yield and berry characteristics of some northern highbush blueberries grown at different altitudes in Turkey, 838, 1, 8 / 2009 [Uluslararası]

16) Hüseyin ÇELİK, Ümit SERDAR, Neriman BEYHAN Studies on chestnut grafting with hand and hand-manual grafting units. Int. Workshop on Chestnut Managements in Mediterrenian Countries, 815, 1, 5 / 2007 [Uluslararası]

17) Hüseyin ÇELİK Modelling the germination percentage and time elapsing from seed sowing to emergence in Isabella (Vitis labrusca L.) seeds by using temperature, medium and gibberellic acid treatments, 1, 1, 6 / 2003 , Pleven, BULGARİSTAN [Uluslararası]

18) Hüseyin ÇELİK, Yılmaz BOZ Hand manual grafting units for grapevine propagation, 1, 1, 6 / 2003, Pleven, BULGARİSTAN [Uluslararası]

Kitap
1) Hüseyin ÇELİK Süs Bitkileri ve Peyzaj, 1, 1, 3 / 2013 [Ulusal]

2) Hüseyin ÇELİK, Ali İSLAM Üzümsü Meyveler, Turnayemişi, 1, 1, 3 / 2013 [Ulusal]

3) Hüseyin ÇELİK, Y.Sabit AĞAOĞLU Üzümsü Myveler, Maviyemiş , 1, 6, 4 / 2013 [Ulusal]

4) Hüseyin ÇELİK Yüksek Boylu Maviyemiş (Highbush Blueberry) Yetiştiriciliği, 1, 1, 6 / 2012 [Ulusal]

5) Hüseyin ÇELİK Maviyemiş Yetiştiriciliği, 1, 1, 6 / 2008 [Ulusal]

6) Hüseyin ÇELİK Üzüm Yetiştiriciliği, 1, 1, 4 / 2004 [Ulusal]

Derleme
1) Hüseyin ÇELİK Üzümün besin değeri, 3, 11, 7 / 2014

2) Hüseyin ÇELİK Yabanmersini mi, maviyemiş mi?. , 3, 1, 6 / 2014

Konferans Sunumu
1) Hüseyin ÇELİK Bilimsel Araştırmalarda Konu Seçimi ve Literatür Taraması, 1, 1, 1 / 2014, 8-10 Ocak 2014 Samsun [Ulusal]

Hakemlik
1) , 11 / 2014 Journal of Agric

2) , 12 / 2014

3) , 12 / 2014

4) , 7 / 2014

5) , 12 / 2014

6) , 12 / 2014


Projeler1) TÜBİTAK - Araştırmacı 6 - 2014 / 1 - 2017 | Durum : Tamamlandı.
Külleme ve mildiyö hastalıklarına dayanıklı üzüm çeşit ve tiplerinin toplanması, dayanıklılığın farklı yöntemlerle belirlenmesi ve dayanıklılık ıslahı çalışmalarında ebeveyn olarak kullanılabilecek genotiplerin belirlenmesi
2) BAP - Yürütücü 10 - 2013 / 10 - 2014 | Durum : Tamamlandı.
Karadeniz Bölgesi İçin Üstün Kokulu Üzüm Genotipleri Özelliklerinin Belirlenmesi ve Çeşit Tescili
3) TÜBİTAK - Danışman 3 - 2013 / 3 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Türkiye Orman Güllerinde (Rhododendron spp.) genotipleri belirleme, morfolojik ve moleküler tanımlama, çoğaltma ve ex-sitü muhafaza çalışmaları
4) BAP - Yürütücü 10 - 2013 / 1 - | Durum : Tamamlandı.
Karadeniz Bölgesinden selekte edilmiş olan kokulu üzüm (Vitis labrusca L.) tiplerinin pomolojik, fenolojik ve antioksidan özellikleri
5) TÜBİTAK - Araştırmacı 7 - 2014 / 7 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Türkiye ve Slovenya’da kültür ve yabani Rubus ve Vaccinium türlerinde virüslerin saptanması ve izolat değişikliklerinin incelenmesi
6) TÜBİTAK - Yürütücü 1 - 1 - | Durum : Tamamlandı.
Güneyli yüksekboylu ve tavşangözü maviyemiş çeşitlerinin Türkiye’ye introdüksiyonu ve Karadeniz Bölgesindeki performanslarının saptanması
7) BAP - Araştırmacı 8 - 1 - | Durum : Tamamlandı.
Bazı sofralık üzüm çeşitlerinin Samsun Koşullarında adaptasyonu ve modern bağ tesisi.
8) Yürütücü 3 - 2017 / 3 - 2019 | Durum : Devam ediyor.
Saksı ve arazide yetiştirilen maviyemişlerin fenolojik, pomolojik ve kalite özelliklerinin belirlenmesi

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - Ebru ACAR - Saksı ve arazide yetiştirilen maviyemişlerin fenolojik, pomolojik ve kalite özelliklerinin belirlenmesi - OMÜ - 3 / 2017
2) Yüksek Lisans - Umut UYSAL - 2. Saksıda ve arazide yetiştirilen bazı maviyemiş tür ve çeşitlerinde büyüme, gelişme, verim ve fenolojik farklılıkların saptanması - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı - 2 / 2014
3) Yüksek Lisans - Figen YAYLA - Karadeniz Bölgesinden toplanan bazı vinifera ve labrusca tiplerinin ampelografik özelliklerinin saptanması - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı - 3 / 2013
4) Yüksek Lisans - Gönül ÇELİK - Rize İli Güneysu ilçesindeki çay üzümü (Vaccinium arctostapyhlos L.) ve çoban üzümü (Vaccinium myrtillus L.) tiplerinin fenolojik, pomolojik ve morfolojik özelliklerinin belirlenmesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı - 3 / 2013
5) Yüksek Lisans - Fazilet KASARCI - Rize İli Güneysu ilçesinde yetişmekte olan kokulu üzüm (Vitis labrusca L.) tiplerinin ampelografik özelliklerinin belirlenmesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı - 10 / 2013
6) Yüksek Lisans - Damla ÇELİK - Güzyemişinin (Elaeagnus umbellata Thunb.) çelikle çoğaltılmasında çelik alma zamanı ve IBA uygulamalarının etkileri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı - 10 / 2013
7) Yüksek Lisans - Öznur KARASAKAL - Dağ muşmulasının (Cotoneaster horizontalis) Tohum ve çelikle Çoğaltılması - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı - 11 / 2013
8) Doktora - Seda ATEŞ - Karadeniz Bölgesinden selekte edilmiş olan kokulu üzüm (Vitis labrusca L.) tiplerinin pomolojik ve antioksidan özellikleri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı - 10 / 2013
9) Yüksek Lisans - Besim KARABULUT - Karadeniz Bölgesi’nde yetişmekte olan yüksek boylu maviyemiş (Vaccinium corymbosum), çay üzümü (Vaccinium arctostaphylos) ve çoban üzümü (Vaccinium myrtillus) tohumlarında çimlenme üzerine bazı uygulamaların etkilerinin saptanması - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı - 7 / 2012
10) Doktora - Bahadır ALTUN - Türkiye Orman Güllerinin Toplanması ve Kültüre Alınması - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı - 8 / 2011
11) Yüksek Lisans - Kübra SÖYLER - Kuzey Amerika’dan Türkiye’ye Getirilmiş Olan ve Vitis labrusca Özelliği Taşıyan Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı - 6 / 2011
12) Yüksek Lisans - Nuray MELEK - Sinop İli Merkez ve Bazı ilçelerinde Yetişmekte Olan İzabella Üzüm Tip ve Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı - 5 / 2005
13) Yüksek Lisans - Fatma YILMAZ - Farklı Anaçlar Üzerine Aşılanan İzabella (Vitis labrusca L. ) Üzümünde Aşı Başarısının Saptanması Üzerine Bir Araştırma - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı - 6 / 2004
14) Yüksek Lisans - Canan KARANİS SOĞUK - Amasya’da Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Büyüme ve Gelişme Özellikleri İle Tane Kompozisyonlarındaki Değişimin İncelenmesi ve Optimum Hasat Zamanlarının Tespiti - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı - 6 / 1999