HARUN ÖZER

Associate Professor HARUN ÖZER

ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ


YayınlarDergi Makalesi
1) Özer, H., Açıkta organik domates yetiştiriciliğinde farklı dikim sistemlerinin büyüme ve gelişme üzerine etkisi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6, 2, 4 / 2016 [Uluslararası]

2) Dönmez, İ., Özer, H., Gülser, C., Bazı bölgesel organik atıkların topraksız tarımda (torba kültürü) kullanılabilme imkanlarının belirlenmesi, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 31, 2, 8 / 2016, 10.7161/anajas.2016.31.2.171-178 [Uluslararası]

3) Özer, H., Organik Domates Yetiştiriciliği, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 2, 1, 6 / 2016 [Uluslararası]

4) Evaluatıon of the performance of greenhouse tomato seedlıngs grown wıth dıfferent cultıvatıon technıques. , Bangladesh Journal of Botany, 45, 1, 3 / 2016 [Uluslararası]

5) Özer, M., Özer, H., Balkaya, A., Uzun, S., Samsun Ekolojik Koşullarında Sonbahar Döneminde Isıtmasız Serada Yetiştirilen Alabaş (Brassica oleracea var. gongylodes L.) Fidelerinde Ekim Zamanının Fide Kalitesi Üzerine Etkisi, Bahçe, 45, 2, 4 / 2016 [Ulusal]

6) Özer, H., Sarıbaş, H. Ş., Organik Patlıcan Yetiştiriciliğinde Farklı Budama Sistemlerinin Büyüme ve Verime Etkisi, Bahçe, 45, 2, 4 / 2016 [Ulusal]

7) Kandemir, D., Özer, H., Farklı Organik Gübre Uygulamalarının İlk Turfanda Organik Patlıcan Yetiştiriciliğinde Büyüme ve Verime Etkisi, Bahçe, 45, 2, 4 / 2016 [Ulusal]

8) Özdemir, A., Özer, H., Organik sera domates yetiştiriciliğinde farklı gübre dozlarının kalite ve verim üzerine etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11, 1, 9 / 2016 [Ulusal]

9) Özdemir, A., Özer, H., Organik olarak yetiştirilen salkım domatesin (Solanum lycopersicum L.) verim ve kalitesi üzerine yaprak budamasının etkisi, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 30, 1, 2 / 2015, 10.7161/anajas.2015.30.1.1-6 [Uluslararası]

10) Kırbay, E., Özer, H., Farklı gölgeleme uygulamalarının örtüaltında organik olarak yetiştirilen hıyarın (Cucumis sativus L.) verim ve kalite üzerine etkisi. , Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 1, 2, 9 / 2015 [Uluslararası]

11) Özer, M.Ö., Özer, H., Balkaya, A., Uzun, S., Serada Alabaş (Brassica oleraceae var. gongyloides) yetiştiriciliği üzerine farklı tohum ekim zamanı ve malç uygulamalarının etkisi. , Akademik Ziraat Dergisi, 4, 2, 12 / 2015 [Uluslararası]

12) Kandemir, D., Özer, H., Özkaraman F., Uzun S., The effect of different seed sowing media on the quality of cucumber seedlings. , The European Journal of Plant Science and Biotechnology , 7, Special Issue 1, 10 / 2013 [Uluslararası]

13) Beyhan, M. A., Uzun, S., Kandemir, D., Özer, H., Demirsoy. M., A model for predıctıng leaf area ın young and old leaves of greenhouse type tomato (lycopersicon esculentum, mill.) By lınear measurements. , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23, 3, 11 / 2008 [Ulusal]

Konferans Bildirisi
1) Özer, H., Saka, A. K., Sarıbaş, H. Ş., The effect of different training systems on greenhouse organic tomato culture. , 4 / 2016, International Symposium on Organic Greenhouses Horticulture, 11-14 April 2006, Izmir, TURKEY [Uluslararası]

2) Saka, A.K., Sarıbaş, H.Ş., Özer, H., Gölgelemenin Organik Hıyar Fidesi Yetiştiriciliğine Etkisi, 10 / 2016, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress. 26-28 October 2016, Adana, TURKEY. [Uluslararası]

3) Özer, H., Serada Organik Kavun Yetiştiriciliğinde Farklı Terbiye Sistemlerinin Büyüme ve Verime Etkisi, 8 / 2016, Rize [Ulusal]

4) Dönmez, İ., Özer, H., Farklı yetiştirme ortamlarının topraksız olarak (torba kültürü) yetiştirilen domatesin büyüme ve gelişmesine etkileri. , 10 / 2016, 11. Sebze Tarımı Sempozyumu. 11-13 Ekim, Ordu. [Ulusal]

5) Sarıbaş, H.Ş., Saka, A.K., Özer, H., Uzun, S., Organik hıyar fidesi yetiştiriciliğinde gölgelemenin fide kalitesine etkisi., 10 / 2016, 11. Sebze Tarımı Sempozyumu. 11-13 Ekim, Ordu. [Ulusal]

6) Alagöz, G., Özer, H., Domateste farklı fide yetiştirme yöntemleri kaliteyi etkiler mi?, 10 / 2016, 11. Sebze Tarımı Sempozyumu. 11-13 Ekim, Ordu. [Ulusal]

7) Esra, D., Özer, H., Topraksız tarımda kompost kullanımı., 10 / 2016, 11. Sebze Tarımı Sempozyumu. 11-13 Ekim, Ordu. [Ulusal]

8) Saka, A.K., Uzun, S., Özer, H., Sarıbaş, H.Ş., Özkaraman, F., Kandemir, D., Serada ilk turfanda organik hıyar yetiştiriciliğinde farklı dikim sistemleri ve mesafelerinin büyüme özellikleri üzerine etkisi. , Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu. Samsun., 1, 1, 9 / 2013, Samsun [Ulusal]

9) Uzun, S., Kandemir, D., Özkaraman, F., Özer, H., Açıkta ve serada organik sebze yetiştiriciliği. , Doğu Karadeniz 1. Organik Tarım Kongresi.Kelkit, Gümüşhane., 0, 6 / 2013, Gümüşhane [Ulusal]

10) Özer, H., Uzun, S., Açıkta organik domates (Solanum lycopersicum L.) yetiştiriciliğinde farklı organik gübrelerin bazı verim ve kalite parametrelerine etkisi. , Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu. Samsun., 1, 0, 9 / 2013, Samsun [Ulusal]

11) Kandemir, D., Peşken, A., Özer, H., Uzun S., The effect of spent mushroom compost with some other transplant production media on seedling quality of broccoli (Brassica oleracea var. italica) and kale (Brassica acephala, L.). , Acta Horticulturae, 2, 830, 6 / 2009, 10.17660/ActaHortic.2009.830.53, Bulgaria, Plovdiv [Uluslararası]

12) Kandemir, D., Özer, H., Uzun S., İlk turfanda organik hıyar yetiştiriciliğinde farklı terbiye sistemi ve budama uygulamalarının büyüme, erkencilik ve verim üzerine etkisi. , I. GAP Organik Tarım Kongresi. Şanlıurfa. , 1, 1, 11 / 2009, Şanlıurfa [Ulusal]

13) Özer, H., Kandemir, D., Uzun S., İlk turfanda organik biber yetiştiriciliğinde farklı malç uygulamalarının büyüme ve verime etkisi., I. GAP Organik Tarım Kongresi. Şanlıurfa., 1, 1, 11 / 2009, Şanlıurfa [Ulusal]

14) Özer, H., Kandemir, D. ve Uzun S., Domates fidelerinin kalitesi üzerine farklı fide yetiştirme ortamlarının etkisi., VII. Sebze Tarımı Sempozyumu. Yalova. , 1, 1, 8 / 2008, Yalova [Ulusal]

15) Özer, H., Kandemir, D. ve Uzun S., İlk turfanda organik domates yetiştiriciliğinde farklı organik gübre uygulamalarının bitki büyüme, gelişme ve verimine etkisi. , Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi.Erzurum., 2, 1, 9 / 2007, Erzurum [Ulusal]

16) Özer, H., Kandemir, D., Uzun S., İlk turfanda olarak yetiştirilen bazı sebzelerin büyüme, gelişme ve verimleri üzerine farklı tohum ekim zamanlarının etkisi. , VI. Sebze Tarımı Sempozyumu. Kahramanmaraş., 1, 1, 9 / 2006, Kahramanmaraş [Ulusal]


Projeler1) BAP - Araştırmacı 4 - 2009 / 12 - 2011 | Durum : Tamamlandı.
Organik Domates (Solanum lycopersicum L.) Yetiştiriciliğinde Değişik Masura, Malç Tipi ve Organik Gübrelerin Büyüme, Gelişme, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
2) BAP - Yürütücü 4 - 2013 / 10 - 2014 | Durum : Tamamlandı.
Bazı Bölgesel Organik Atıkların Topraksız Tarımda (Torba Kültürü) Kullanılabilme İmkanlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma
3) Yürütücü 2 - 2016 / 2 - 2017 | Durum : Devam ediyor.
Ziraat Fakültesi Seralarının Modernizasyonu

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - İsmail DÖNMEZ - Bazı Bölgesel Organik Atıkların Topraksız Tarımda (Torba Kültürü) Kullanılabilme İmkanlarının Belirlenmesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 5 / 2015
2) Yüksek Lisans - Emine KIRBAY - Son Turfanda Organik Hıyar (Cucumis sativus L.) Yetiştiriciliğinde Farklı Gölgeleme Sistemlerinin Büyüme, Gelişme, Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri - 19 Mayıs Üniversitesi - 9 / 2014
3) Yüksek Lisans - Aylin ÖZDEMİR - Sera Şartlarında Farklı Gübreleme İle Yaprak Budamasının Organik Yetiştirilen Salkım Domatesin (Solanum lycopersicum L.) Büyüme, Verim ve Kalitesine Etkileri - 19 Mayıs Üniversitesi - 5 / 2014