EMRE BURCU GÜNGÖR

Associate Professor EMRE BURCU GÜNGÖR

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ


YayınlarDergi Makalesi
1) Fractionation, Mobility and Sources of Selected Heavy Metals in Topsoils from the Middle Black Sea Region of Turkey, CLEAN Soil Air Water, 42, 7, 12 / 2013, 10.1002/clen.201200219 [Uluslararası]

2) Orkun, M. O., Özkaraova Güngör, E.B. ve Erdin, E. Kompost Uygulamasının Potansiyel Toprak Kirliliği Açısından Araştırılması, Katı Atık ve Çevre, 83, 1 / 2011 [Ulusal]

3) Güngör,E. Burcu Özkaraova; Bekbölet,Miray; Zinc release by humic and fulvic acid as influenced by pH, complexation and DOC sorption, Geoderma, 1, 10 / 2010, 10.1016/j.geoderma.2010.07.004 [Uluslararası]

4) OZKAROVA GUNGOR,EMRE BURCU; Çöp Sızıntı Sularındaki Muhtelif Bazı Kirleticilerin Toprak ile Etkileşimi: Sinop Örneği, Ekoloji, 75, 5 / 2010, 10.5053/ekoloji.2010.757 [Uluslararası]

5) Özkaraova Güngör, E.B. Toprak Kirliliğine Yaklaşım ve Stratejiler: Türkiye’de Toprak Kirliliğinin Tespitine ve Giderilmesine Yönelik Öneriler, Çevre Bilim ve Teknoloji Teknik Dergisi, 2, 4, 1 / 2007 [Ulusal]

6) Özkaraova Güngör, E.B., Bekbölet, M. Investigation of DTPA for the Remediation of Heavy Metal Contaminated Agricultural Soils, Journal of Environmental Protection and Ecology, 4, 1 / 2003 [Uluslararası]

7) Özkaraova Güngör, B. ve Bekbölet, M. Tarım Toprakların Kirlenmesi ve Ekstraksiyonlu Metal Giderim Yollarının İncelenmesi: II. Yapay Organik Asitlerinin Kullanımı, Katı Atık ve Çevre, 1 / 2002 [Ulusal]

8) Özkaraova Güngör, B. ve Bekbölet, M. Tarım Toprakların Kirlenmesi ve Ekstraksiyonlu Metal Giderim Yollarının İncelenmesi: I. Doğal Organik Asitlerinin Kullanımı, Katı Atık ve Çevre, 1 / 2001 [Ulusal]

9) BEKBOLET,M; BOYACIOGLU,Z; OZKARAOVA,B; The influence of solution matrix on the photocatalytic removal of color from natural waters, Water Science and Technology, 6, 0 / 1998, 10.1016/S0273-1223(98)00577-0 [Uluslararası]

Kitap Bölümü
1) Özkaraova Güngör, E.B. Tarım- Hayvancılık-Çevre-Ekonomi-Sağlık-Kadın Öğretim Üyeleri Toplum Konfereansları, 1 / 2015 [Ulusal]

2) Özkaraova Güngör, E.B. Environmental Technologies, New Developments, 1 / 2008 [Uluslararası]

Kitap
1) Özkaraova Güngör, E.B. (Editor) Principles, Application and Assessment in Soil Science, 1 / 2011 [Uluslararası]

2) Özkaraova Güngör, E.B. (Editor) Environmental Technologies, New Developments, 1 / 2008 [Uluslararası]

Konferans Bildirisi
1) Özkaraova Güngör, E.B., Kuleyin, A., Akbal, F., Orkun, M.O., Gümüş, D. Fenton Process for the Purification of Polluted Waters, 6 / 2015, Copenhag, Denmark [Uluslararası]


Projeler1) BAP - Yürütücü
Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz Bölgesi topraklarından Çeşitli Ağır Metallerin Giderimlerinin Kıyaslamalı İncelemesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, MF 093, 2005-2008.
2) BAP - Yürütücü
Orta Karadeniz Bölgesi Topraklarında Potansiyel Çevre Kirliliğinin Değerlendirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, MF 130, 2008-2011.
3) BAP - Yürütücü
Topraktan Yıkanarak Alınan Organik Kirleticilerin Kimyasal Oksidasyon Yöntemiyle Gideriminin İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, PYO.MUH. 1904.11.007, 2011-...
4) BAP - Yürütücü
Doğal ve Yapay Malzemelerle Oluşturulan Reaktif Bariyer Sistemiyle Toprakta Kirlilik Kontrolünün İrdelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, PYO.MUH. 1904.12.001, 2012- …
5) Yürütücü 12 - 2015 / 12 - 2017 | Durum : Devam ediyor.
RISK Modeli ile Kirlenmiş Sahaların Değerlendirilmesi

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - Elifcan Güven Oral - Doğal ve Yapay Malzemelerle Oluşturulan Reaktif Bariyer Sistemiyle Sızıntı Suyu Kaynaklı Kirlilik Kontrolünün İrdelenmesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 12 / 2015
2) Doktora - Merve Oya Orkun - Organik Kirleticilerin Toprakta Kimyasal Oksidasyon Yöntemiyle Giderimlerinin İncelenmesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 7 / 2014
3) Yüksek Lisans - Özge Göksu - Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz Bölgesi topraklarından Çeşitli Ağır Metallerin Giderimlerinin Kıyaslamalı İncelemesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 6 / 2007
4) Yüksek Lisans - Özgür Çakmak - Eskişehir İlinde Yeraltı ve Yüzeysel Sularda Nitrat Kirliliğinin Kaynakları Göz Önünde Bulundurularak Değerlendirilmesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 9 / 2007