GÖKNUR TERZİ

Prof. GÖKNUR TERZİ

VETERİNER FAKÜLTESİ / BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ


YayınlarDergi Makalesi
1) TERZİ,Göknur; GÜCÜKOĞLU,Ali; ÇADIRCI,Özgür; KEVENK,Tahsin Onur; ALİŞARLI,Mustafa; Characterization, serotyping and antibiotic susceptibility of Listeria monocytogenes isolated from ready-to-eat food in Turkey, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 39, Ocak / 2015, 10.3906/vet-1407-15 [Uluslararası]

2) Goknur Terzi Gülel, Ali Gucukoglu, Ozgur Cadirci, Tolga Uyanik, Mustafa Alisarli Serotyping and antibiotic susceptibility of Listeria monocytogenes isolated from ready-to-eat foods in Samsun, Turkey. , Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 39, 4 / 2015, 10.3906/vet-1407-15 [Uluslararası]

3) Tahsin Onur Kevenk, Göknur Terzi Gülel Prevalence, antimicrobial resistance and serotype distribution of Listeria monocytogenes isolated from raw milk and dairy products., Journal of Food Safety, 7 / 2015, DOI: 10.1111/jfs.12208 [Uluslararası]

4) Gücükoğlu,Ali; Terzi,Göknur; Çadirci,Özgür; Alişarli,Mustafa; Kevenk,Onur; Uyanik,Tolga; Detection of Types in Honey by mPCR , Journal of Food Science, 79, 4, 4 / 2014, 10.1111/1750-3841.12402 [Uluslararası]

5) Gücükoğlu,Ali; Çadirci,Özgür; Terzi,Göknur; Kevenk,T. Onur; Alişarli,Mustafa; Determination of Enterotoxigenic and Methicillin Resistant in Ice Cream , Journal of Food Science, 78, 5, 5 / 2013, 10.1111/1750-3841.12093 [Uluslararası]

6) TERZİ,Göknur; GÜCÜKOĞLU,Ali; ÇADIRCI,Özgür; KEVENK,Tahsin Onur; ALİŞARLI,Mustafa; Effects of Chitosan and Lactic Acid Immersion on the Mussels’ Quality Changes During the Refrigerated Storage, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, Mart / 2013, 10.9775/kvfd.2012.7779 [Uluslararası]

7) ÇADIRCI,Özgür; GÜCÜKOĞLU,Ali; TERZİ,Göknur; KEVENK,Tahsin Onur; ALİŞARLI,Mustafa; Determination of Enterotoxigenic Gene Profiles of Bacillus cereus Strains Isolated from Dairy Desserts by Multiplex PCR, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 19, 5, Eylül / 2013, 10.9775/kvfd.2013.9008 [Uluslararası]

8) Arslan, HH, Aksu, DS, Terzi, G, Nisbet, C. Therapeutic effects of probiotic bacteria in parvoviral enteritis in dogs”. , Revue De Medecıne Veterinaire, , 163, 2, 1 / 2012 [Uluslararası]

9) Gücükoğlu, A., Kevenk, T.O., Uyanık, T., Çadırcı, Ö., Terzi, G., Alişarlı, M. Detection of Enterotoxigenic Staphylococcus aureus in Raw Milk and Dairy Products by Multiplex PCR, Journal of Food Science, 77, 11, 1 / 2012 [Uluslararası]

10) Çadırcı, Ö. Gücükoğlu, A., Özpınar, N., Terzi, G., Alişarlı, M. Aflatoxin M1 contamination of ice cream in Samsun, Turkey. , Journal of Animal and Veterinary Advances,, 10, 15, 1 / 2011 [Uluslararası]

11) Terzi, G., Albayrak, H., Yazici, Z., Gumusova, S., Celik, T.H. “First identification of Hepatitis A virus RNA in mussels (Mytilus Spp.) in Turkey , Journal of Animal and Veterinary Advances, , 9, 11, 1 / 2010 [Uluslararası]

12) Terzi, G., Albayrak, H., Sırıken, B., Cadirci, O., Gumusova, S., Yazici, Z. Detection of Enteroviruses And Hepatitis A Virus RNA in Cow Milk, Acta Veterinaria (Beograd),, 60, 2-3, 1 / 2010 [Uluslararası]

13) Terzi, G., Gücükoğlu, A. “Effects of Lactic Acid and Chitosan on the Survival of V. parahaemolyticus in Mussel Samples”., Journal of Animal and Veterinary Advances,, 9, 6, 1 / 2010 [Uluslararası]

14) Terzi, G., Büyüktanır, Ö., Genç, O., Gücükoğlu, A., Yurdusev, N. “Detection of Brucella Antibody and DNA in Cow Milk by ELISA and PCR Methods.” , The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas,, 163, 1 / 2010 [Uluslararası]

15) Aksoy, A., Yavuz, O., Guvenc, D., Das, Y.K., Terzi, G., Celik, S. “Determination of Aflatoxin Levels in Raw Milk, Cheese and Dehulled Hazelnut Samples Consumed in Samsun Province, Turkey” , The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas, , 16, 513-516, 1 / 2010 [Uluslararası]

16) Nisbet, C., Terzi, G., Pilgir, O., Saraç, N. “Determination of Heavy Metal Levels in Fish Samples Collected from the Middle Black Sea” , The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas, , 16, 1, 1 / 2010 [Uluslararası]

17) Arslan, H.H. , Gülbahar, M.Y., Yavuz, O., Bozkurt, A., Terzi, G. “Effects of Different Probiotics in Indomethacin-Induced Inflammatory Bowel Disease in Rats”,, Deutsche Tierarztliche Wochenschrift, , 116, 1, 1 / 2009 [Uluslararası]

18) Terzi, G., Buyuktanir, O., Yurdusev, N. “Detection of the tdh and trh Genes in Vibrio parahaemolyticus Isolates in Fish and Mussels From Middle Black Sea Coast of Turkey”, , Letters in Applied Microbiology,, 49, 6, 1 / 2009 [Uluslararası]

19) Kamber, U., Terzi, G. “The Traditional Cheeses of Turkey: Southeast Anatolia Region”, , Food Reviews International, , 24, 1, 1 / 2008 [Uluslararası]

20) Kamber, U., Terzi, G. “The Traditional Cheeses of Turkey: Central Anatolian Region”, , Food Reviews International, , 24, 1, 1 / 2008 [Uluslararası]

21) Kamber, U., Terzi, G. “The Traditional Cheeses of Turkey: Middle and Eastern Black Sea Region”,, Food Reviews International, , 24, 1, 1 / 2008 [Uluslararası]

22) Terzi, G., Çelik, T.H., Nisbet, C “Determination of Benzo[a]Pyrene in Turkish Doner Kebab Samples Cooked With Charcoal and Gas Fire”,, Irish Journal of Agricultural and Food Research, , 47, 1 / 2008 [Uluslararası]

23) Şireli, U.T., Erol, İ., Şahin, S., Terzi, G., Gürbüz, O.A. “Prevalence and Contamination Levels of Listeria spp. in Poultry Minced, Poultry Meatballs and Poultry Burgers”, , Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences,, 26, 6, 1 / 2002 [Uluslararası]

Doktora Tezi
1) Tahsin Onur Kevenk, Göknur Terzi Süt Ürünlerinde Listeria monocytogenes’in insidensi, serotiplendirilmesi ve antibiyotik dirençliliklerinin belirlenmesi , 1 / 2013

Hakemlik
1) , 1 / 2014

2) , 7 / 2014

3) , 11 / 2014

4) , 11 / 2014

5) , 12 / 2014

6) , 12 / 2014

7) , 12 / 2014

8) , 12 / 2013

9) , 12 / 2013

10) , 1 / 2012

11) , 1 / 2012

12) , 9 / 2012

13) , 12 / 2012

14) , 1 / 2011

15) , 4 / 2011

16) , 6 / 2011

17) , 1 / 2010

18) , 10 / 2009

19) , 9 / 2008

Konferans Bildirisi
1) Goknur Terzi Gülel, Ali Gucukoglu, Ozgur Cadirci, Mustafa Alisarli Characterization of Listeria monocytogenes isolated from water buffalo milk and dairy products, International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, Paris, 22-23 April 2015, 4 / 2015 [Uluslararası]

2) Çadırcı, Ö., Gücükoğlu, A., Terzi Gülel, G., Alişarlı, M., Uyanık, T. Sığır kesimhanelerinde L.monocytogenes varlığı ve serotiplerinin IMS-PCR teknikleriyle belirlenmesi., 10 / 2015 [Ulusal]

3) Gücükoğlu, A., Terzi, G., Çadırcı, Ö., Alişarlı, M., Kevenk, T.O., Uyanık, T Detection of C.botulinum types in honey by mPCR. International ICFMH Symposium FoodMicro 2014, September 1-4, 2014, Nantes, France. , 9 / 2014 [Uluslararası]

Konferans Sunumu
1) Terzi,G. Gıda Kaynaklı Enfeksiyonlar ve bulaşma yolları. Kadın Çiftçi Eğitimi, Konferans.Terme, 5 / 2014 [Ulusal]

Yüksek Lisans Tezi
1) Gıda İşleklerinde Çalışan İşçilerin Burun Florasında Enterotoksijenik Staphylococcus aureus’ların Belirlenmesi (Tez Jüri Üyesi), 9 / 2015

2) Sığır kıyma ve köftelerinde Salmonella spp. Varlığı ve antibiyotik dirençlilik profilleri (Tez Jüri Üyesi), 11 / 2015


Projeler1) Yürütücü 9 - 2014 / 9 - 2016 | Durum : Devam ediyor.
Eugenol, karvakrol ve timol esansiyel yağlarının invitro ortamda ve balıkta Vibrio parahaemolyticus üzerine etkinliğinin araştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
2) Araştırmacı 12 - 2014 / 12 - 2016 | Durum : Devam ediyor.
Tavuk Parçalama Hattında Listeria monocytogenes ile Kontaminasyon Kaynaklarının belirlenmesi ve Genotiplendirilmesi
3) Araştırmacı 1 - 2012 / 2 - 2015 | Durum : Devam ediyor.
Sığır Kesimhanelerinde Listeria monocytogenes Varlığı ve Serotiplerinin IMS-PCR Teknikleriyle Belirlenmesi
4) BAP - Yürütücü 6 - 2012 / 4 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Manda Sütü ve Kaymağında S.aureus’un İzolasyonu Ve Enterotoksin Genlerinin Belirlenmesi
5) TÜBİTAK - Araştırmacı 11 - 2013 / 11 - 2014 | Durum : Tamamlandı.
Geniş Spektrumlu Beta-Laktamaz (ESBL) üreten Enterobacteriaceae suşlarının gıdalarda moleküler epidemiyolojisi ve Türkiye’ de halk sağlığı açısından risk değerlendirmesi

Tez Danışmanlıkları1) Doktora - Erdem Saka - Manda Sütü ve Kaymağında S.aureus’un İzolasyonu Ve Enterotoksin Genlerinin Belirlenmesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 6 / 2015
2) Yüksek Lisans - Nail Savaş Bayrak - Eugenol, karvakrol ve timol esansiyel yağlarının invitro ortamda ve balıkta Vibrio parahaemolyticus üzerine etkinliğinin araştırılması - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 9 / 2015
3) Doktora - Tolga UYANIK - Organik ve Konvansiyonel Tavuk Etlerinde Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) Üreten bazı Enterobacteriaceae’ların Karakterizasyonu - Ondokuz Mayıs - 2 / 2015
4) Doktora - Tahsin Onur Kevenk - SÜT ve ÜRÜNLERİNDE Listeria monocytogenes’in İNSİDENSİ, SEROTİPLENDİRİLMESİ ve ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 1 / 2014