FİSUN GÜRSEL ÇELİKEL

Prof. FİSUN GÜRSEL ÇELİKEL

ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ


YayınlarDergi Makalesi
1) BAHÇE BİTKİLERİ TOHUMLUĞU ÜRETİMİ VE KULLANIMINDA DEĞİŞİMLER VE YENİ ARAYIŞLAR, Ziraat Mühendisleri Odası Kongre Kitabı, 2 / 2015 [Ulusal]

2) van Doorn, W.G., I. Dole, F. G. Çelikel, H. Harkema Opening of cut Iris x hollandica flowers as affected by temperature, dry storage, and light. , Postharvest Biology and Technology, 89, 3 / 2014, http://dx.doi.org/10.1016/j.postharvbio.2013.10.006 [Uluslararası]

3) Opening of cut Iris x hollandica flowers as affected by temperature, dry storage, and light, Postharvest Biology and Technology, 3 / 2014 [Uluslararası]

4) van Doorn, W.G., I. Dole, F. G. Çelikel, H. Harkema Opening of Iris flowers is regulated by endogenous auxins, Journal of Plant Physiology , 170, 2, 1 / 2013 [Uluslararası]

5) van Doorn, W. G., Çelikel, F. G., Pak, C.,Harkema, H. Delay of Iris flower senescence by cytokinins and jasmonates. , Physiologia Plantarum , 148 , 1 / 2013 [Uluslararası]

6) Çelikel, F.G., W.G. van Doorn Endogenous ethylene does not regulate opening of unstressed Iris flowers but strongly inhibits it in water-stressed flowers. 169: 1425– 1429., Journal of Plant Physiology , 169, 1 / 2012 [Uluslararası]

7) Çelikel, F.G., D. Joyce, J. Faragher Inhibitors of oxidative enzymes affect water uptake and vase life of cut Acacia holosericea and Chamelaucium uncinatum stems., Postharvest Biology and Technology , 60, 1 / 2011 [Uluslararası]

8) Çelikel, F. G., J. C. Cevallos, M. S. Reid Temperature, ethylene and the postharvest performance of cut snapdragons (Antirrhinum majus). , Scientia Horticulturae , 125., 3, 1 / 2010 [Uluslararası]

9) Reid, M. S., Celikel, F. G. Use of 1-Methylcyclopropene in Ornamentals: Carnations as a Model System for Understanding Mode of Action. , HortScience , 43, 1 / 2008 [Uluslararası]

10) Çelikel, F. G. & M. S. Reid Postharvest handling of stock (Matthiola incana), HortScience , 37, 1, 1 / 2002 [Uluslararası]

11) Çelikel, F. G. & M. S. Reid 9. Çelikel, F. G. & M. S. Reid. 2002. Storage temperature affects the quality of cut flowers from the Asteraceae. Hortscience 37(1):148-150., 9. Çelikel, F. G. & M. S. Reid. 2002. Storage temperature affects the quality of cut flowers from the Asteraceae. Hortscience 37(1):148-150., 37, 1, 1 / 2002 [Uluslararası]

12) Çelikel, F. G., l. L. Dodge & M. S. Reid Efficacy of 1-MCP (1-methylcyclopropene) and promalin for extending the post-harvest life of oriental lilies (Lilium x 'Mona Lisa' and 'Stargazer'), Scientia Horticulturae , 93, 1 / 2002 [Uluslararası]

13) Reid, M. S., L. L. Dodge, F. G. Çelikel Ethylbloc - an exciting new tool for preventing ethylene damage in specialty cut flowers. , Corf News , 5, 3, 6 / 2001 [Uluslararası]

14) Reid, M., F.G. Çelikel, A. McKay, D. Hunter Use of 1-MCP on Floral Products. , Perishable Handling Quarterly, 108, 11 / 2001 [Uluslararası]

15) Reid, M.S., L.L. Dodge, F. G. Çelikel, R. Valle A Breakthrough in ethylene protection. , Grower Talks, April , 4 / 1999 [Uluslararası]

16) Reid, M.S., L. Dodge, F. Çelikel, J. C. Cevallos, R. Vale. Pilot program studies California fresh flower transport, Link Magazine, 3 / 1999 [Uluslararası]

17) Reid, M.S., L.L. Dodge, F. G. Çelikel, R. Valle 1-MCP, A Breakthrough in ethylene protection. , FloraCulture, 11 / 1999 [Uluslararası]

18) Çelikel, F. G. & W. G. Van Doorn Solute leakage, lipid peroxidation, and protein breakdown during the senescence of iris tepals, Physiologia Plantarum, 94, 1 / 1995 [Uluslararası]

Konferans Sunumu
1) Çelikel, F.G., W.G. van Doorn Hormonal regulation of flower opening in Iris. 10.International Symposium on Postharvest Quality of Ornamental Plants., 1060, 1 / 2015, Porto de Gallinhas, Pernambuco, Brezilya [Uluslararası]

2) 2. Horticultural Research Conference. Application of TDZ regulates the shoot growth in potted rose plants , 10 / 2015 [Uluslararası]

3) Çelikel. F.G. Süs Bitkilerinin Hasat Sonrası Kaliteleri ve Yeni Teknolojiler (Çağrılı Bildiri). , 5. Süs Bitkileri Kongresi, 1, 9 / 2014, Yalova [Ulusal]

4) Çelikel. F.G. Süs Bitkilerinin Hasat Sonrası Kaliteleri ve Yeni Teknolojiler (Çağrılı Bildiri). , 1, 6 / 2013 [Ulusal]

5) FG Çelikel Kesme Çiçek ve Yeşilliklerin Hasat Sonrası Fizyolojisi ve Teknolojisi Üzerinde Son Araştırmalar (Çağrılı bildiri). , 6 / 2012, 5. Bahçe Ürünlerinde Muh. ve Paz. Semp. İzmir. [Ulusal]

6) Karagüzel, O., A.B. Korkut, B. Özkan, F.G. Çelikel, S. Titiz Süs bitkileri üretiminin bugünkü durumu, geliştirilme olanakları ve hedefleri. , 1, 1 / 2010, Ankara [Ulusal]

7) FG Çelikel Süs bitkilerinin muhafazası ve pazarlanmasında son gelişmeler. , 6 / 2008 [Ulusal]

8) Gürsan, K., E. Kaya, İ. Güvençer, K. Erken, F.G. Çelikel Nergis (Narcissus spp.) soğanlarına dikim öncesi değişik sürelerde 9°C sıcaklık uygulamalarının çiçeklenme, verim ve kalite üzerine etkileri. , 11 / 2006 [Ulusal]

9) FG Çelikel Süs Bitkilerinde yeni etilen inhibitörü: 1-MCP, 6 / 2006 [Ulusal]

10) FG Çelikel, M.S. Reid Depolama ve taşıma sıcaklığının çiçek metabolizması ve kalitesine etkileri. , 6 / 2006 [Ulusal]

11) Çelikel, F.G., M.S. Reid Temperature and postharvest performance of rose (Rosa hybrida L.´First red´) and gypsophila (Gypsophila paniculata L. ´Bristol fairy´) flowers, 682, 1 / 2005 [Uluslararası]

12) Aksu, E. & F. G. Çelikel The effect of initial bulb size on Snowdrop (Galanthus elwesii hook.f.) bulb propagation by chipping. , 598, 6 / 2003 [Uluslararası]

13) Gürsan, K., N. Çakıroğlu, F.G. Çelikel, E. Aksu, K. Erken Bazı soğanlı kesme çiçek türlerinde preparasyon teknikleri ile çiçek açma zamanlarının programlanması. , 6 / 2002 [Ulusal]

14) Aksu, E., G. Görür, F. G. Çelikel Göl Soğanı (Leucojum aestivum)'nın vegetatif yöntemlerle üretilme olanaklarının araştırılması. , 6 / 2002 [Ulusal]

15) Çelikel, F. G., E. Aksu Gerbera ve Kasımpatı çiçeklerinde kesim sonrası uygulamalar. , 6 / 2002 [Ulusal]

16) Çelikel, F. G. Çiçeklerde kesimden sonra uygulanan ürün ve tekniklerde son gelişmeler. , 6 / 2002 [Ulusal]

17) Çelikel, F. G. & M. S. Reid An Alternative model for the inhibition of ethylene action by 1-methylcyclopropene (1-MCP). , 6 / 2001 [Uluslararası]

18) Cho, M-S., Çelikel, F., L. Dodge, & M. S. Reid Sucrose enhances the postharvest quality of cut flowers of Eustoma Grandiflorum (Raf.) Shinn. , 543, 6 / 1999 [Uluslararası]

19) Çelikel, F. G., A.H. McKay, M. S. Reid Temperature and the efficieny of 1-methylcyclopropene. , 6 / 1999 [Uluslararası]

20) Çelikel, F. G., İ. Karaçalı Effects of harvest maturity and precooling on fruit quality and longevity of "Bursa Siyahı" figs (Ficus carica L.). , 480, 6 / 1997 [Uluslararası]

21) Çelikel, F. G., W. G. Van Doorn Effects of water stress and gibberellin on flower opening in iris x hollandica. , 405, 6 / 1995, Sixth International Symposium on Postharvest Physiology of Ornamental Plants, Oslo, Norveç, [Uluslararası]

Konferans Bildirisi
1) Samsun İlinin Süs Bitkileri Potansiyeli, 2 / 2015 [Ulusal]

2) Korkmaz, E., Çelikel. F.G. Türkiye Kıyılarında Doğal Yayılış Gösteren Kum Zambağının Korunması ve Kültüre Alınması Üzerine Yapılan Araştırmalar., 5. Süs Bitkileri Kongresi., 2, 9 / 2014, Yalova [Ulusal]

3) Kınık, E., Çelikel. F.G. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesinde Bulunan Süs Bitkileri. Yalova. Cilt II: , 2, 5, 9 / 2014 [Ulusal]

4) Demir, S., Çelikel. F.G. Soğanlı Çiçeklerin Saksıda Yetiştiriciliğinde Bitki Boyunun Kimyasal Yolla Kontrol Edilmesi. , 2, 5, 9 / 2014 [Ulusal]

5) Kebeli, F., Çelikel. F.G. Doğal Nergis Soğanlarının Dilimleme Yöntemi ile Çoğaltılması Üzerine Bir Araştırma. Yalova. Cilt II: , 2, 5, 9 / 2014 [Ulusal]

6) Kebeli, F., Çelikel. F.G. Doğal ve Kültür Çeşidi Nergis Soğanında Dikim Zamanının Çiçek Kalitesi ve Çiçeklenme Süresi Üzerine Etkileri. Yalova. Cilt II:, 2, 5, 9 / 2014 [Ulusal]

7) Reid, M.S., F.G. Çelikel Studies on the inhibition of ethylene action by 1-MCP (1-methylcyclopropene). , 6 / 2003 [Uluslararası]

8) Çelikel, F. G., İ. Karaçalı Effect of preharvest factors on flower quality and longevity of cut carnations (Dianthus caryophyllus L.). , 405, 6 / 1995, Sixth International Symposium on Postharvest Physiology of Ornamental Plants, Oslo, Norveç [Uluslararası]

9) Çelikel, F. G., İ. Karaçalı A Study of longevity of cut carnations (Dianthus caryophyllus L.) grown in Yalova (İstanbul)., 298, 6 / 1991, Fifth International Symposium on Postharvest Physiology of Ornamental Plants, Nice, Fransa [Uluslararası]

Kitap Bölümü
1) Fisun G Çelikel Chapter 12 Post-harvest Physiology of Flowers from the Family Gentianaceae. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015 J.J. Rybczyński et al. (eds.), The Gentianaceae - Volume 2: Biotechnology and Applications, DOI 10.1007/978-3-642-54102-5_12, 2, 6 / 2015, DOI 10.1007/978-3-642-54102-5_12 [Uluslararası]

2) Bahçe Bitkilerinin Muhafaza ve Pazara Hazırlanması Ders Kitabı. Süs Bitkileri Bölümü, 1, 11 / 2015 [Ulusal]


Projeler1) Araştırmacı 12 - 2014 / 12 - 2017 | Durum : Devam ediyor.
TÜRKİYEDE DOĞAL OLARAK YETİŞEN BAZI EĞRELTİ TÜRLERİNİN MİKROÇOĞALTIMI VE SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜNE KAZANDIRLMASI
2) TÜBİTAK - Araştırmacı 10 - 2010 / 10 - 2014 | Durum : Tamamlandı.
Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınması Yeni Tür ve Çeşitlerin İlgili Sektörlere Kazandırılması
3) BAP - Yürütücü 5 - 2013 / 5 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Doğal ve Kültür Çeşidi Nergis Çiçeğinin Saksıda Yetiştiriciliğinde Bitki Boyunun Kimyasal Yöntemlerle Kontrol Edilmesi Üzerine Araştırmalar.
4) BAP - Yürütücü 9 - 2013 / 9 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Samsun’da Yetiştirilen Kesme Karanfil Çiçeğinin Hasat Sonrası Kalitesi
5) BAP - Yürütücü 9 - 2013 / 9 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Bazı Odunsu Süs Bitkilerinin Çelikle Çoğaltılmaları Üzerine Oksin, Mikoriza ve Bakteri Uygulamalarının Etkileri
6) Yürütücü 7 - 2015 / 7 - 2016 | Durum : Devam ediyor.
Samsun Florasında Bulunan Tavşan Kirazı (Ruscus aculeatus) Türünün Rizomla Çoğaltılması ve Kesme Yeşillik Olarak Vazo Ömrünü Uzatma Olanaklarının Araştırılması

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - Sevim Demir - Doğal ve Kültür Çeşidi Nergis Çiçeğinin Saksıda Yetiştiriciliğinde Bitki Boyunun Kimyasal Yöntemlerle Kontrol Edilmesi Üzerine Araştırmalar. - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 6 / 2014
2) Yüksek Lisans - Elif Kınık - Bazı Odunsu Süs Bitkilerinin Çelikle Çoğaltılmaları Üzerine Oksin, Mikoriza ve Bakteri Uygulamalarının Etkileri. - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 7 / 2014
3) Yüksek Lisans - Ayşe Güler - Samsun'da Yetiştirilen Kesme Karanfil Çiçeğinin Hasat Sonrası Kalitesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 9 / 2014
4) Yüksek Lisans - Özlem Canpalat - Samsun Florasında Bulunan Tavşan Kirazı (Ruscus aculeatus) Türünün Rizomla Çoğaltılması ve Kesme Yeşillik Olarak Vazo Ömrünü Uzatma Olanaklarının Araştırılması. - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 12 / 2014
5) Yüksek Lisans - Oktay Kara - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 11 / 2014
6) Yüksek Lisans - Nihat Işık - 11 / 2014
7) Doktora - Sevim Demir - 11 / 2014
8) Yüksek Lisans - Ömer Sarı - 7 / 2013
9) Yüksek Lisans - Fatih Kebeli - 7 / 2012
10) Doktora - Fatih Kebeli - 9 / 2012