EROL TERZİ

Associate Professor EROL TERZİ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / İSTATİSTİK BÖLÜMÜ


YayınlarDergi Makalesi
1) Erol Terzi, Talat Şenel, Haydar Koç, Mehmet Ali Cengiz A Bayesian Zero Inflated Model for Modelling the Effect of Air Pollutants on Hospital Admissions and Symptoms for Chronic Obstructive Pulmonary Disease, International Journal of Statistics, 38, 1, 1 / 2014 [Uluslararası]

2) Erol Terzi, Mehmet Ali Cengiz Bayesian Hierarchical Modelling for Categorical Longitudinal Data from Sedation Measurements, Computational and Mathematical Methods in Medicine, 7 / 2013, 10.1155/2013/579214 [Uluslararası]

3) Terzi E., Yıldız M.,Terzi Y. Calculation of Size in Survival Analysis with Group Sequential Designs and adaptive Designs, International Journal of Research in Medical and Health Sciences, 11 / 2013 [Uluslararası]

4) M. Ali CENGİZ, Talat SENEL, Erol TERZI, Yüksel TERZİ DOĞRUSAL REGRESYONDA MARKOV ZİNCİRİ MONTE CARLO YAKINSAMA KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, IAAOJ, 1, 1, 1 / 2013 [Uluslararası]

5) Mehmet Ali CENGİZ, Talat ŞENEL, Erol TERZİ, Nurettin SAVAŞ,Yüksel TERZİ Samsun Bölgesindeki Hava Kirliliğinin Neden Olduğu Hastalıkların İstatistiksel Modellenmesi, Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 3, 8, 2 / 2013 [Ulusal]

6) Mehmet Ali Cengiz, Erol Terzi, Talat Şenel, Naci Murat Lojistik Regresyonda Parametre Tahmininde Bayesci Bir Yaklaşım, Afyon Kocatepe University Journal of Science, 2 / 2013 [Ulusal]

7) Talat Şenel, Erol Terzi, Mehmet Ali Cengiz Bayesian Method of Moments for Modelling Repeated Sedation Measurements, Journal of Advanced Scientific Research, 3, 4, 2 / 2012 [Uluslararası]

8) Vedat Saglam, Erol Terzi, Kamil Alakuş, Abdullah Pak Örnekleme Yöntemleri Yaklaşımı ile Muhasebe Denetim Uygulamaları, e-Journal of New World Sciences Academy , 6, 1, 10 / 2011 [Uluslararası]

9) Erol TERZİ, Talat SENEL, Yüksel TERZİ, M.Ali CENGİZ Latent Regresyon Modellerin Gerçek Veri Kümesine Uygulaması, e-Journal of New World Sciences Academy , 4, 4, 9 / 2009 [Uluslararası]

10) M.Ali CENGİZ, Erol TERZİ, Talat ŞENEL An Application on Bayesian Inference of Log-Linear Models for Contingency Tables, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 17, 2, 5 / 2005 [Uluslararası]

11) Erol TERZİ, Talat ŞENEL, Nurettin SAVAŞ Asymptotic Approximations for Bayesian Inference Summaries, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 24, 4, 5 / 2005 [Uluslararası]

12) Yüksel TERZİ, M.Ali CENGİZ, Ertol TERZİ, Yüksel BEK Akciğer Kanserli Hastalarda Prognostik Faktörlerin Sağkalıma Etkisi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 4, 4 / 2005 [Ulusal]

Konferans Bildirisi
1) Mehmet Ali Cengiz, Emre Dünder, Erol Terzi, Serpil Gümüştekin Evaluation of determinants of Health System Efficiency for OECD Countries Using stochastic Frontier anaysis and Bayesian Beta Regression, 8 / 2015, Braunschweig, Germany [Uluslararası]

2) Erol TERZİ, Ahmet ÜSTÜNEL, Nurettin SAVAŞ ELMAS MODELİ İLE REKABET ANALİZİNE YENİ BİR İSTATİSTİKSEL YAKLAŞIM VE SEKTÖREL UYGULAMASI, 5 / 2015, Edirne, Türkiye [Uluslararası]

3) Erol TERZİ, Behram GÜL TÜKENMİŞLİK ÖLÇEKLERİ VE ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, 5 / 2015, Edirne, Türkiye [Uluslararası]

4) Gökçe ZEREY , Erol TERZİ DEA Solver Kullanarak Etkinlik Analizi ve Bir Uygulama, 5 / 2015, Edirne, Türkiye [Uluslararası]

5) Mehmet Ali Cengiz, Emre Dünder, Erol Terzi EVALUATION OF DETERMINANTS OF HEALTH-SYSTEM EFFICIENCY FOR OECD COUNTRIES USING BAYESIAN STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS AND BAYESIAN NETWORK, 5 / 2015, Nevşehir, Türkiye [Uluslararası]

6) Erol TERZİ, Ahmet Arif SARIOĞLU The Calculation of Economic Multipliers Via Input-Output Analysis and Its Application For Turkey, 5 / 2013, Sarajevo, BOSNIA [Uluslararası]

7) Naci Murat, M.Ali Cengiz, Erol Terzi Bayesci Yapısal Eşitlik Modellerde Farklı Tipte Ölçeklerin Analizi için Eşik Değer yaklaşımı , 10 / 2013, Kemer, Antalya [Uluslararası]

8) Terzi, E., Çatal, F. Türkiye’ de İller Bazında Eğitim Başarısının Genelleştirilmiş Momentler Metodu İle İncelenmesi, 5 / 2012, Gazimagusa, KIBRIS [Uluslararası]

9) Erol TERZİ, Yaşar Tolga SARI İnşaat Sektöründeki İşletmelerin Katı Atık ve Atıksu İstatistikleri ve Samsun İli Çalışması, 5 / 2011, Denizli, Türkiye [Uluslararası]

10) M.Ali CENGİZ, Naci MURAT, Erol TERZİ Karışık Değişkenli İki Seviyeli Lineer olmayan Yapısal Eşitlik Modellerine Bayesci Bir Yaklaşım, 5 / 2011, Denizli, Türkiye [Uluslararası]

Hakemlik
1) IAAOJ, 1 / 2016

2) Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 / 2012

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - Şerife Burçin YAMAN - AKTÜERYAL VERİ ANALİZİNDE İSTATİSTİKSEL YAKLAŞIMLARA GİRİŞ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 7 / 2015
2) Yüksek Lisans - Behram GÜL - Tükenmişlik Ölçekleri ve Erzincan Üniversitesi Örneği - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 7 / 2014
3) Yüksek Lisans - Ahmet ÜSTÜNEL - Elmas Modeli İle Rekabet Analizine Yeni Bir İstatistiksel Yaklaşım ve Sektörel Uygulaması - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 6 / 2014
4) Yüksek Lisans - Ahmet Arif SARIOĞLU - Ekonomik Çarpan Katsayılarının Girdi-Çıktı Analizi ile Hesaplanması ve Türkiye Uygulaması - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 1 / 2012
5) Yüksek Lisans - Fatih ÇATAL - Genelleştirilmiş Momentler Metodunun İrdelenmesi ve Bir Uygulama - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 2 / 2012