CELAL TUNÇER

Prof. CELAL TUNÇER

ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ


YayınlarDergi Makalesi
1) Efficiency of some entomopathogenic fungi as biocontrol agents against Aphis fabae Scopoli (Hemiptera:Aphididae). , Pak. J. Agri. Sci., 52, 2, 6 / 2015 [Uluslararası]

2) Fındıkta Kaliteyi Etkileyen Zararlılar. . Eylül-Ekim. Sayı 55: 22-26., Tarım-Türk Dergisi, 55, 9 / 2015 [Ulusal]

3) Önemli Süs Bitkileri Zararlıları. , Sayı: 14 (40-48)., TÜRKTOB Dergisi, 14, 3 / 2015 [Ulusal]

4) Saruhan,İ, İ.Erper, C.Tuncer, H.Uçak, C.Göksel, İ.Akça Evaluation of some commercial products of Entomopathogenic Fungi as Biocontrol Agents for Aphis fabae Scopoli (Hemiptera:Aphididae), Egyptian Journal of Biological Pest Control , 24, 1, 7 / 2014 [Uluslararası]

5) C.Tuncer , R. Mdviani Hazelnut pests of Silkroad countries, with spesific emphasis on pests of Georgia, Acta Horticulture, 1032 , 8 / 2014 [Uluslararası]

6) Seasonal occurrence and species composition of true bugs in hazelnut orchards, Acta Horticulture, 1052, 10 / 2014 [Uluslararası]

7) C. Tuncer Organik Tarımda Zararlıların Yönetimi, Standart. Ekonomik ve Teknik Dergi, 621, 2 / 2014 [Ulusal]

Konferans Bildirisi
1) Pull strategy in control of bark and ambrosia beetles in hazelnut orchards. ICOIA 2015.2nd International Conference on Intelligent Agriculture. , Singapore, 2-3 February,2015, 2 / 2015 [Uluslararası]

2) Trap tree method in control of bark and ambrosia beetles in hazelnut orchards. Environementally friendly agriculture and forestry for future generations. XXXVI. CIOSTA CIGR V Conference, 26-25 May 2015 St. Petersburg, The Russian Federation. , Abstract Book: , 5 / 2015 [Uluslararası]

3) Important Pests And Their Control In Organıc Hazelnut Growıng Of Turkey. Annual International Research Conferance. Baitursynov Readings. 15-18 April 2015. Kostanay, Kazakhstan. , 4 / 2015 [Uluslararası]

4) Global Warming Impacts on Insects. International Journal of Technical Research and Applications GRDS International Conference , 12 / 2014 [Uluslararası]

Konferans Sunumu
1) HAZELNUT PRODUCTION AND IT’S PEST CONTROL IN TURKEY. Jilin Normal University. China, 23.7.2015, 7 / 2015 [Uluslararası]

2) Trap tree method in control of bark and ambrosia beetles : Study in hazelnut orchards, Taiwan, Taiwan Agriculture Research Institute 9.6.2015, 6 / 2015 [Uluslararası]

3) HAZELNUT PESTS AND THEIR MANAGEMENT. Taiwan, National Chung Hsing University. 10.6.2015, 6 / 2015 [Uluslararası]

4) Fındıkta Kaliteyi Etkileyen Böcekler. Samsun Tarım Fuarı. 18.9.2015, 9 / 2015 [Ulusal]

Yüksek Lisans Tezi
1) AMERİKAN BEYAZ KELEBEĞİ, [Hyphantria cunea (Drury),(LEPIDOPTERA:ARCTIIDAE)]’ NDE KRİTİK FOTOPERİYOT VE FINDIĞIN KONUKÇU DEĞERİNİN BELİRLENMESİ, 5 / 2015

2) Fındıkta Önemli Yazıcı Böcek Türlerindeki Fungusların Belirlenmesi, 9 / 2015


Projeler1) TÜBİTAK - Yönetici 6 - 2011 / 10 - 2014 | Durum : Tamamlandı.
Fındık Yeşil Kokarcası (Palomena prasina L. Het:Pentatomidae)’nın Ses Kullanarak Yaptığı Tür İçi İletişimin Belirlenmesi
2) TÜBİTAK - Yönetici 5 - 2012 / 3 - 2016 | Durum : Tamamlandı.
Fındıkta Zararlı Olan Yazıcı Böceklere (Coleoptera:Curculionidae:Scolytinae) Karşı Mücadelede Tuzak Etkinliğinin Artırılması ve Semiokimyasal Destekli Tuzak Bitki Yönteminin Geliştirilmesi
3) BAP - Yönetici 5 - 2013 / 5 - 2014 | Durum : Tamamlandı.
Fındıkta Zararlı Olan Yazıcı Böceklere (Coleoptera:Curculionidae:Scolytinae) Karşı Mücadelede Tuzak Etkinliğinin Artırılması ve Semiokimyasal Destekli Tuzak Bitki Yönteminin Geliştirilmesi
4) BAP - Yönetici 2 - 2014 / 6 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Kuru Meyve Güvesi [Plodia interpunctella (Hübner) (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE ) ] ‘nin Farklı Konukçulardaki Gelişimi Üzerine Araştırmalar
5) BAP - Yönetici 4 - 2013 / 4 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Amerikan Beyaz Kelebeği, [Hyphantria cunea (Drury),(LEPIDOPTERA:ARCTIIDAE)]’ nde Kritik Fotoperiyot ve Fındığın Konukçu Değerinin Belirlenmesi
6) BAP - Yönetici 4 - 2013 / 4 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Fındıkta Zararlı Olan Yazıcı Böceklere (Coleoptera:Curculionidae:Scolytinae) Karşı Mücadelede Semiokimyasal Destekli Tuzak Bitki Yönteminin Geliştirilmesi
7) Araştırmacı 1 - 2015 / 12 - 2017 | Durum : Devam ediyor.
The introduction of new biological control technology of Curculio nucum in Hazelnut. StateForestry Bureau of China. International Advanced Agriculture Science and Technology Plan (948). January 2015-Decmber 2017.
8) Yönetici 5 - 2015 / 5 - 2017 | Durum : Devam ediyor.
Fındık Yeşil Kokarcası ( Palomena prasina L. Heteroptera: Pentatomidae )' İle Mücadelede Bazı Entomopatojen Fungus Ve Bakterilerin Etkinliklerinin Belirlenmesi. BAP- PYO.ZRT.1904.15.015.

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - Emine Aygeroğlu - 1 / 2016
2) Doktora - Onur Aker - Fındıkta Zararlı Olan Yazıcı Böceklere (Coleoptera:Curculionidae:Scolytinae) Karşı Mücadelede Semiokimyasal Destekli Tuzak Bitki Yönteminin Geliştirilmesi - 1 / 2015
3) Doktora - Ebru Gümüş - 1 / 2015
4) Doktora - Ekrem Öğür - 1 / 2015
5) Yüksek Lisans - Samet Koç - 1 / 2015
6) Yüksek Lisans - Fatmanur Aydın - 1 / 2015
7) Yüksek Lisans - Rahman Kushiev - 1 / 2015
8) Yüksek Lisans - Gülçin Ercan - 1 / 2015
9) Doktora - Rahman Kushiev - 9 / 2015