BORA ALKAN

Lecturer BORA ALKAN

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU / Muhasebe ve Vergi


YayınlarKitap Bölümü
1) Bora Alkan Uluslararası Politik İktisatta Tarihsel ve Güncel Tartışmalar,Küreselleşme Sürecinin İşgücü Piyasalarına Yansımaları,Gazi Kitabevi, 9 / 2019 [Uluslararası]

2) Bora Alkan TÜRK- YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNİN ULUSAL EKONOMİNİN KURULMASI VE TÜRK BURJUVAZİSİNİN YARATILMASINDAKİ EKONOMİK ETKİLERİ,GÜNCEL SORUNLARIYLA TÜRKİYE EKONOMİSİ: Dinamik Bir Analiz, 9 / 2019 [Uluslararası]

3) H. Işıl Alkan and Bora Alkan The Issue of Gender Pay Gap: How to Combat?, Current Issues in Economy and Management Multidisciplinary Perspectives, Peter Lang, 9 / 2019 [Uluslararası]

4) BORA ALKAN, SOSYAL BİLİMLERDE POZİTİVİZMİN BİLİMSEL METODOLOJİSİNİN SINIRLAMACILIĞI VE YORUMLAMA YAKLAŞIMININ ETKİNLİĞİ, SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR , 10 / 2019 [Uluslararası]

Dergi Makalesi
1) An Overview of Tobacco Economy in the World and in Turkey, Journal of Applied Sciences Research, 3 / 2009 [Uluslararası]

2) Latest Advances in World Tea Production and Trade Turkey s Aspect, World Journal of Agricultural Sciences, 1 / 2009 [Uluslararası]

Konferans Bildirisi
1) MERKANTİLİST POLİTİKALARIN AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ FARKLI UYGULAMALARI VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, 3 / 2019, KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ [Uluslararası]

2) TR 83 BÖLGESİNDE İŞGÜCÜ PİYASASININ TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, 3 / 2019, KARADENİZ 1. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ [Uluslararası]

3) KAPİTALİST BİR GELİŞME MODELİ OLARAK UYGULANAN DEVLETÇİLİK İLKESİ VE MİLLİ BURJUVAZİ ÜZERİNE ETKİLERİ: 1930-1939 YILLARI ARASI BİR İRDELEME, 5 / 2019, ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 17-19 Mayıs 2019 SAMSUN [Uluslararası]

4) MİLLİ KORUNMA KANUNUNUN UYGULANIŞI VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, 5 / 2019, ULUSLARARASI 19 MAYIS MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ 17-19 Mayıs 2019 SAMSUN [Uluslararası]

5) Türkiye’de Kadın İstihdam Örüntülerinde Bölgesel Farklılıklar, 4 / 2018, 4thSCF International Conference on “Economics and Social Impacts of Globalization” and “Future Turkey-European Union Relations” [Uluslararası]

6) Gelişmekte Olan Dünyada Çocuk İşçiliği Fenomeni: Bölgesel ve Sektörel Bir İrdeleme, 10 / 2018, ULUSLARARASI SOSYALHUKUK ÇALIŞMALARI KONGRESİ [Uluslararası]