BİLAL CEMEK

Prof. BİLAL CEMEK

ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA


YayınlarDergi Makalesi
1) Mustafa GÜLER, Bilal CEMEK, Hakan ARSLAN2 CREATING BIOCLIMATIC MAPS USING SPATIAL INTERPOLATION TECHNIQUES IN NORTHERN TURKEY , Fresenius Environmental Bulletin , Volume 24 – No 11. 2015 , No 11, 10 / 2015 [Uluslararası]

2) Güler,Mustafa; Arslan,Hakan; Cemek,Bilal; Erşahin,Sabit; Long-term changes in spatial variation of soil electrical conductivity and exchangeable sodium percentage in irrigated mesic ustifluvents, Agricultural Water Management, 135, 3 / 2014, 10.1016/j.agwat.2013.12.011 [Uluslararası]

3) Arslan,Hakan; Tasan,Mehmet; Yildirim,Demet; Koksal,Eyüp Selim; Cemek,Bilal; Predicting field capacity, wilting point, and the other physical properties of soils using hyperspectral reflectance spectroscopy: two different statistical approaches, Environmental Monitoring and Assessment, 186, 8, 4 / 2014, 10.1007/s10661-014-3761-2 [Uluslararası]

4) Simsek, H., Cemek, B., Odabas M.S., Rahman, S Estimation of Nutrient Concentrations in Runoff from Beef Cattle Feedlot using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems, Neural Network World, 10 / 2014 [Uluslararası]

5) Arslan, H (Arslan, Hakan)[ 1 ] ; Guler, M (Guler, Mustafa)[ 2 ] ; Cemek, B (Cemek, Bilal)[ 1 ] SPATIAL ESTIMATION OF THE RISKY AREAS FOR DRAINAGE AND SALINITY IN SULUOVA PLAIN, TURKEY USING GEOSTATISTICAL METHODS, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 22, 10, 11 / 2013 [Uluslararası]

6) Arslan, H (Arslan, Hakan)[ 1 ] ; Gunal, H (Gunal, Hikmet)[ 2 ] ; Guler, M (Guler, Mustafa)[ 3 ] ; Cemek, B (Cemek, Bilal)[ 1 ] ; Acir, N (Acir, Nurullah)[ 2 ] ASSESSMENT THE SOIL PROPERTIES AFFECTING SALINITY AND SODICITY OF BAFRA PLAIN USING MULTIVARIATE STATISTICAL TECHNIGUES, CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, 8, 1, 2 / 2013 [Uluslararası]

7) Cemek, B (Cemek, Bilal)[ 1 ] ; Rahman, S (Rahman, Shafiqur)[ 2 ] ; Rahman, A (Rahman, Atikur)[ 2 ] ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR PREDICTING NUTRIENTS CONCENTRATION IN RUNOFF FROM BEEF CATTLE FEEDLOT, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, 12, 12, 12 / 2013 [Uluslararası]

8) Arslan,Hakan; Cemek,Bilal; Demir,Yusuf; Determination of Seawater Intrusion via Hydrochemicals and Isotopes in Bafra Plain, Turkey, Water Resources Management, 26, 13, 7 / 2012, 10.1007/s11269-012-0112-3 [Uluslararası]

9) Kurunc,Ahmet; Unlukara,Ali; Cemek,Bilal; Salinity and drought affect yield response of bell pepper similarly, Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science, 61, 6, 9 / 2011, 10.1080/09064710.2010.513691 [Uluslararası]

10) Cemek, B (Cemek, Bilal)[ 1 ] ; Unlukara, A (Unlukara, Ali)[ 2 ] ; Karaman, S (Karaman, Sedat)[ 3 ] ; Gokalp, Z (Gokalp, Zeki)[ 2 ] Effects of evapotranspiration and soil salinity on some growth parameters and yield of lettuce (Lactuca saliva var. crispa), ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE, 98, 2, 1 / 2011 [Uluslararası]

11) Cemek,B.; Unlukara,A.; Kurunc,A.; Nondestructive leaf-area estimation and validation for green pepper (Capsicum annuum L.) grown under different stress conditions, Photosynthetica, 49, 1, 3 / 2011, 10.1007/s11099-011-0010-6 [Uluslararası]

12) Ünlükara , A.,Cemek B.,Kesmez,D., Öztürk, A CARROT (Daucus carota L.): YIELD AND QUALITY UNDER SALINE CONDITIONS, Anadolu Tarım Bilim. Derg, 26(1):51-56, 1 / 2011 [Uluslararası]

13) Arslan, H., B.Cemek BAFRA OVASI DRENAJ SULARININ OZELLİKLERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ VE SULAMADA KULLANILMA OLANAKLARI, Anadolu Tarım Bilim. Derg, 1 / 2011 [Uluslararası]

14) Köksal,Eyüp Selim; Cemek,Bilal; Artık,Cengiz; Temizel,Kadir Ersin; Taşan,Mehmet; A new approach for neutron moisture meter calibration: artificial neural network, Irrigation Science, 29, 5, 12 / 2010, 10.1007/s00271-010-0246-0 [Uluslararası]

15) Cemek, B., Çetin, S., Yıldırım, D Çiftlik ve Kümes Hayvanlarının Su Tüketimi ve Su Kalite Özellikleri, , Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi , 4 (2):59-64, 4 / 2010 [Uluslararası]

16) Arslan, H., Cemek, B., Demir, Y., Yıldırım, D Deniz Suyu Girişiminin Belirlenmesinde Çevresel İzotopların Kullanılması, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 4 (2):57-67, 4 / 2010 [Uluslararası]

17) Karaman, S., Okuroğlu, M., Kızıloğlı, F. M., Memiş,S., Cemek, B Karaman İli İklim Koşullarına Uygun Elma Depolama Yapılarının Planlanması, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 2 (1):145-154, 1 / 2009 [Uluslararası]

18) Unlukara, A (Uenluekara, Ali)[ 1 ] ; Cemek, B (Cemek, Bilal)[ 1 ] ; Karaman, S (Karaman, Sedat)[ 1 ] ; Ersahin, S (Ersahin, Sabit)[ 2 ] Response of lettuce (Lactuca sativa var. crispa) to salinity of irrigation water, NEW ZEALAND JOURNAL OF CROP AND HORTICULTURAL SCIENCE, 36, 4, 10 / 2008 [Uluslararası]

19) Demir,Yusuf; Erşahin,Sabit; Güler,Mustafa; Cemek,Bilal; Günal,Hikmet; Arslan,Hakan; Spatial variability of depth and salinity of groundwater under irrigated ustifluvents in the Middle Black Sea Region of Turkey, Environmental Monitoring and Assessment, 158, 1-4, 11 / 2008, 10.1007/s10661-008-0582-1 [Uluslararası]

20) Guler,Mustafa; Cemek,Bilal; Gunal,Hikmet; Assessment of some spatial climatic layers through GIS and statistical analysis techniques in Samsun Turkey, Meteorological Applications, 14, 2, 6 / 2007, 10.1002/met.18 [Uluslararası]

21) Yürekli,Kadri; Simsek,Hüseyin; Cemek,Bilal; Karaman,Sedat; Simulating climatic variables by using stochastic approach, Building and Environment, 42, 10, 1 / 2007, 10.1016/j.buildenv.2006.10.046 [Uluslararası]

22) Arslan, H ve M.Güler, B.Cemek, Y.Demir Bafra Ovası Yeraltı Suyu Kalitesinin Sulama Açısından Değerlendirilmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(2):219-226, 5 / 2007 [Uluslararası]

23) Öztekin T and Cemek B, Brown L.C, Pedotransfer Functions for the Hydraulic Properties of Layered Soils , GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi,, 24(2),77-86. , 4 / 2007 [Uluslararası]

24) Karaman, S. ve B. Cemek, Tokat İlinin Bazı Ova Köylerindeki Konutların Özellikleri, , GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi,, 23 (1): 45-55, , 1 / 2006 [Ulusal]

25) Meral, R (Meral, Ramazan); Cemek, B (Cemek, Bilal); Apan, M (Apan, Mehmet); Merdun, H (Merdun, Hasan) Inverse effects of Polyacrylamide (PAM) usage in furrow irrigation on advance time and deep percolation, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, 27, 4, 12 / 2006 [Uluslararası]

26) CEMEK,B; DEMIR,Y; UZUN,S; CEYHAN,V; The effects of different greenhouse covering materials on energy requirement, growth and yield of aubergine, Energy, 31, 12, 9 / 2006, 10.1016/j.energy.2005.08.004 [Uluslararası]

27) Cemek,Bilal; Kizilkaya,Ridvan; Spatial Variability and Monitoring of Pb Contamination of Farming Soils Affected by Industry, Environmental Monitoring and Assessment, 117, 1-3, 6 / 2006, 10.1007/s10661-006-0994-8 [Uluslararası]

28) Cemek,Bilal; GÜLer,Mustafa; KiliÇ,Kenan; Demir,Yusuf; Arslan,Hakan; Assessment of spatial variability in some soil properties as related to soil salinity and alkalinity in Bafra plain in northern Turkey, Environmental Monitoring and Assessment, 124, 1-3, 9 / 2006, 10.1007/s10661-006-9220-y [Uluslararası]

29) Cemek B, M.Guler, H Arslan Bafra Ovası Sağ sahil sulama alanındaki Tuzluluk Dağılımının GIS ile Belirlenmesi, Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi,, 37(1):1-10, 1 / 2006 [Uluslararası]

30) Cemek B Determination of Indoor Climate Requirements of Greenhouses in Samsun Provinces with GIS-assisted, Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi,, 36(2):179-186, , 5 / 2005 [Uluslararası]

31) Cemek, B, Demir,Y esting of the condensation characteristics and light transmissions of different plastic film covering m aterials, Polymer Testing , 24, 11 / 2005, Cemek, B. and Y. Demir, [Uluslararası]

32) Cemek, B, Y. Demir, S. Uzun, Effects of Greenhouse Covers on Growth and Yield of Aubergine, Europ.J.Hort.Sci ., 70, 1, 2 / 2005 [Uluslararası]

33) Cemek. B Samsun İl Ve İlçelerinde Seraların İklimsel İhtiyaçlarının Belirlenmesi , OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 20-3, 34-44, 5 / 2005 [Uluslararası]

34) Cemek B, M Apan, Y Demir ,T Kara Sera Koşullarında Farklı Sulama Suyu Mıktarlarının Hıyar Bitkisinin Büyüme, Gelişme Ve Verim Üzerine Etkisi , OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 20-3, 27- 34, 5 / 2005 [Uluslararası]

35) Cemek, B, Y.Demir Psikrometrik diyagram parametrelerinin tahmininde regresyon eşitliklerinin kullanımı, Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, , 35(3-4):169-176,, 5 / 2004 [Uluslararası]

36) Cemek, B. and R. Meral, M. Apan, H.Merdun Pedotransfer functions for the estimation of the field capacity and permanent wilting point, Pakistan Journal of Biological Sciences , 7 (4):535-541, 3 / 2004 [Uluslararası]

37) Meral, R. and B.Cemek, M.Apan, A.Horuz Effect of Polyacrylamide (PAM) application under different flow types on sediment and NO3-N surface transport at furrow irrigation, Pakistan Journal of Biological Sciences, 7 (4):623-627, 3 / 2004 [Uluslararası]

38) Cemek, B. ve T.Kara, M.Apan, M.Taşan Sera koşullarında A-sınıfı buharlaşma kabı ve küçük buharlaşma kaplarından buharlaşan su miktarı arasındaki ilişki, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,, 18(2)-, 5 / 2004 [Uluslararası]

39) Cemek, B. and Y.Demir Prevailing conditions, problems and development posibilities of greenhouses in The Black Sea Region, Tr.J.of Agriculture and Forestry , 23(2),431-439, 4 / 1999 [Uluslararası]

40) Demir, Y. ve Y.Ayrancı, B.Cemek Samsun yöresinde üretilen tuğlaların mekanik ve fiziksel özellikleri, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi,, 13(1), 63-75, (, 1 / 1998 [Uluslararası]

41) Demir, Y. ve S. Uzun, F.Özkaraman, B. Cemek Samsun ekolojik koşullarında son turfanda olarak plastik seralarda yetiştirilen bazı sebzelerin büyüme ve gelişmesi üzerine farklı sera havalandırma açıklıkları ve plastik tipinin etkisi, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(3), 151-166. , 5 / 1998 [Uluslararası]

42) Demir, Y. ve B. Cemek, S. Uzun Seralarda yönlendirme ile çatı eğim açısının önemi ve bitki verimine etkisi, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, , 12(1), 157-172 , 1 / 1997 [Uluslararası]

43) Cemek B., S Karaman A Ünlükara, 2006.Tokat Yöresinde Seraların İklimlendirme Gereksinimleri. , , GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 23 (1):25-37,, 1 / 2006 [Ulusal]

44) Demir, Y. ve S. Uzun, B. Cemek, F.Özkaraman Samsun ekolojik koşullarında farklı havalandırma açıklıklı plastik seralarda çevre faktörlerinin incelenmesi, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, ., 13(2), 87-103, 5 / 1998 [Uluslararası]

45) Uzun, S. ve Y.Demir, B.Cemek Plastik seralarda uygulanan değişik havalandırma sistemi ve plastik tiplerinin bazı sebzelerin büyüme, gelişme ve verimine etkisi, OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, , 15(1), 46-53,, 1 / (2000) [Uluslararası]

Konferans Bildirisi
1) Yıldırım D, Cemek B, Ünlükara A, Atiş A, Taşan M Toprak nem içeriğinin farklı enterpolasyon yöntemleri ile değerlendirilmesi, 9 / 2015 [Uluslararası]

2) Cemek B, Küçüktopçu E, Banda P Estimation of ammonia emissions realased from broiler litter using different artificial neural network models, 9 / 2015 [Uluslararası]

3) Cemek, B., Arslan, H., Güler, M., Küçüktopçu, E Estimation of Field Capacity and Permanent Wilting Point Using Artificial Neural Networks, 9 / 2015 [Uluslararası]

4) Mehmet Sait KİREMİT, Hakan ARSLAN, Bilal CEMEK Evaluation ıof The Effect of Salt Stress and Evapotranspiration on Leek (Allium Porrum L.) Growth And Yield Parameters With 3d Models, 9 / 2015 [Uluslararası]

5) Cemek B, Küçüktopçu E, Demir Y Spatial analysis of temperature and humidity in broiler houses having different litter materials, 9 / 2015 [Uluslararası]

6) Cemek B, Khan E, Direk M, Şimşek H Prediction of wastewater originated biodegradable dissolved organic nitrogen using multilayer perceptron and adaptive neuro-fuzzy inference systems, 9 / 2015 [Uluslararası]

7) Demet YILDIRIM, Hakan ARSLAN, Bilal CEMEK Assesment of Spatial Distribution of Precipitation With Different Interpolation Methods For Yeşilırmak Catchment, 9 / 2015 [Uluslararası]

8) Atiş A, Cemek B, Taşan m, Safi S Samsun ili için bitki su tüketiminin deterministik modelle belirlenmesi, 9 / 2015 [Uluslararası]

9) Bilal CEMEK, Aslıhan ATIS, Erdem KÜÇÜKTOPCU Evaluation of Various Turbulence Models Performance for Greenhouse Simulation, 10 / 2015 [Uluslararası]

10) Simsek, H., Cemek, B., Leelaruban, N. Padmanabhan, G An assessment of drought impact on barley yield using county wide drought Severity and Coverage Index and Adaptive Network-based Fuzzy Inference System (ANFIS) Model, 6 / 2014 [Uluslararası]

11) Hakan Arslan; Bilal CEMEK; Mustafa GÜLER Yeraltısuyu Seviyesi Tahmininde Yapay Sinir Ağları, Bulanık Yapay Sinir Ağları ve Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması, 5 / 2014 [Ulusal]

12) Mustafa GÜLER; Hakan ARSLAN; Bilal CEMEK; Yusuf DEMİR Geçmişten Günümüze Bafra Ovasında Arazi Kullanım/Arazi Örtüsü Üzerine Sulama ve Drenaj Uygulamalarının Etkisi, 5 / 2014 [Ulusal]

13) Cemek B Sera İç ve Dış Koşullarında Yetiştirilen Ispanağın Farklı Tuzluluk ve Su Stresi Koşullarında tepkisinin Belirlenmesi, 5 / 2014 [Ulusal]

14) Cemek B, Yıldırım D Karadeniz Bölgesi Güneşlenme Şiddetinin Konumsal Dağılımının farklı Enterpolasyon Yöntemleri ile Değerlendirilmesi, 5 / 2014 [Ulusal]

15) Meral R, Cemek B, Demir A, Demir Y, Kartal S Meral R, Cemek B, Demir A, Demir Y, Kartal S ,2012. Analyses of Acoustic Backscatter Signal with Artificial Neural Network for Continuous Monitoring of Suspended Sediment. , 3 / 2012, Intelligent Systems IIICCIT 2012. 1st Taibah University International Conference on Computing and Information Technology Le Méridien Hotel, Al-Madinah Al-Munawwarah, Saudi Arabia 19-21 Rabi II 1433 Hijri (12-14 March 2012) College of Computer Science & Engineering, Taibah University [Uluslararası]

16) Cemek B., Köksal E.S., Gowda P., Howell T., Çetin S Estimating Missing Hourly Climatic Data Using Artificial Neural Network for Energy Balance Based ET Mapping Applications. S, 10 / 2012, ymposium-- Evapotranspiration: Monitoring, Modeling and Mapping At Point, Field, and Regional Scales: I., Visions for a Sustainable Planet. ASA, CSSA, and SSSA International Meetings Oct.21-24 Cincinnati, Ohio. [Uluslararası]

17) Güler S., Cemek B., Güler M. ISITMA VE SOĞUTMA DERECE GÜNLERİ İLE ENERJİ İHTİYACININ BELİRLENMESİ, 5 / 2012, II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2012, E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, İzmir [Ulusal]

18) Arslan H., Cemek B., Demir Y., Yıldırım D., Atiş A., . DENİZSUYU GİRİŞİMİNİN JEOİSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ , 5 / 2012, II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2012, E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, İzmir [Ulusal]

19) Arslan H., Cemek B., Güler M., Yıldırım D., DEĞİŞEBİLİR SODYUM YÜZDESİNİN (ESP) KONUMSAL DAĞILIMININ FARKLI ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ , 5 / 2012, II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2012, E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, İzmir [Ulusal]

20) Simsek, H., Cemek B., Kasi M. Wadhawan T., Bye C., Blonigen M., Khan E. Using Artificial Neural Network and the BioWin Models to Predict Biodegradable Dissolved Organic Nitrogen in Trickling Filters. , 10 / 2011, Poster presented at 83rd Annual North Dakota Water and Pollution Control Conference, October 11-13, 2011, Bismarck, ND. [Uluslararası]

21) Cemek B, Taşan M, Yıldırım D Sera İçin Bitki Su Tüketimi Modellerinin Değerlendirilmesi, 5 / 2011, II.Toprak su kongresi Kızılcahamam , [Ulusal]

22) Cemek B, Ünlükara A, Karaman S, Yıldırım D, Atiş A Marul yetiştirilen Topraklarda Toprak Tuzluluğunun Yapay Sinir ağları ile Belirlenmesi, 11 / 2011, II.Toprak su kongresi Kızılcahamam [Ulusal]

23) Cemek B, Arslan H, Yıldırım D Samsun İli için Referans Bitki Su Tüketimi (ETo) Değişiminin Analizi., 11 / 2011, II.Toprak su kongresi Kızılcahamam, [Ulusal]

24) Cemek B,. Ispanağın stress Koşullarında veriminin Bulanık Mantıkla Belirlenmesi. , 11 / 2011, II.Toprak su kongresi , Kızılcahamam [Ulusal]

25) Köksal, E. S., Cemek, B. . The crop water stress index (CWSI) estimation using adaptive neuro-fuzzy inference systems of green bean, , 5 / 2010, International Soil Science Congress on “Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality” 26-28. 5. 2010, Samsun [Uluslararası]

26) Köksal, E.S., Cemek, B., Üstün, H., Yıldırım, Y. E., Aras, İ Yapay sinir ağları kullanılarak güneş radyasyonu ve yaprak alan indeksine dayalı net radyasyonun tahmin edilmesi, 5 / 2010, I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 27 – 29 Mayıs 2010. Kahramanmaraş. [Ulusal]

27) Cemek, B., Demir, Y., Yıldırım, D., Atış, A Sera Isıtma gereksiniminin yapay sinir ağları kullanarak tahmini., 5 / 2010, Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 27 – 29 Mayıs 2010. . Kahramanmaraş. [Ulusal]

28) Cemek, B., Temizel, K.E. Betonların basınç dayanımının Yapay sinir ağları ile tahmini, 5 / 2010, Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 27 – 29 Mayıs 2010. . Kahramanmaraş. [Ulusal]

29) Cemek, B., Sökmen, M Sera içi mikroklimanın kontrolü ve bitki hastalıkları üzerine etkisi, 5 / 2010, Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 27 – 29 Mayıs 2010. . Kahramanmaraş. [Ulusal]

30) Arslan, H., Demir, Y., Cemek, B., Güler, M. Kıyı Ovalarında Deniz suyu Girişimi ve Etkileri, 5 / 2010, Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 27 – 29 Mayıs 2010. . Kahramanmaraş. [Ulusal]

31) Köksal, E.S., Üstün, H., Cemek, B. Bulanık mantık yaklaşımdan yararlanılarak spektral yansıma oranı ve örtü sıcaklığı ile verim tahmini yapılması, 6 / 2010, I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi.1-4 Haziran 2010. Eskişehir. [Ulusal]

32) Cemek, B. Yıldırım, D. Atış, A., Köksal, E.S., Temizel, K. E Samsun ili aylık referans bitki su tüketiminin yapay sinir ağlarıyla tahmin edilmesi, 6 / 2010, I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi.1-4 Haziran 2010. Eskişehir. [Ulusal]

33) Balkaya A, Kurtar E.S, Cemek B, Bazı lahana türlerinde tohumların çimlenme gücü üzerine sıcaklığın etkisinin modellenmesi, 6 / 2008 , Türkiye III.Tohumculuk Kongresi 25-28 Haziran 2008 Hotel Mustafa-Kapadokya 37-41. [Ulusal]

34) Cemek, B., Y. Demir, M. Güler, and S. Karaman The Evaluatıon of Different Arid Conditıons Using Geographic Information Systems In Yesilırmak Basın,, Cilt II, 68-77., 3 / 2007, International Congress,River Basin Management, March 22-24, Antalya [Uluslararası]

35) Cemek B, Demir Y Farklı sera örtülerinin hıyar bitkisi büyüme ve verimi üzerine etkileri, 4 / 2007 [Ulusal]

36) Tokat Yöresi İklim Koşullarına Uygun Elma Depolama Yapılarının Planlanması , 5 / 2007, Bahçe Bitkileri Kongresi Erzurum. [Ulusal]

37) Cemek.B and Y. Demir S.Erşahin H.Arslan M.Güler Spatial Variability Of Groundwater Salinity And Groundwater Depth, Soil Salinity In Irrigated Soils Of Bafra Plain In Northern Turkey. , 4 / 2006, Abstract page 250, fulltext in Cd. International Symposium on Water and Land Management for Sustainable Irrigated Agriculture in memory of Prof. Dr. Osman Tekinel. April 4-8 Adana, Turkey. [Uluslararası]

38) Karaman, S , Şahin, S, Okuroğlu, M , Örüng, İ ve Cemek, B Tokat yöresine uygun patates depolama yapılarının planlanması,, 9 / 2006 [Ulusal]

39) Karaman, S, Cemek, B Üzümsü Meyvelerin Depolanması, II Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 9 / 2006 [Ulusal]

40) Cemek, B. and R.Meral, M. Apan Karık Sulama Yönteminde Su Kullanım Etkinliğini Artırma Olanakları, 10 / 2003, . 16-19 Ekim 2003 Kuşadası-Aydın. [Ulusal]

41) Öztürk, T. and T. Kara, B.Cemek İklim değişmeleri ve olası etkileri” , 9 / 2002, 18-20Eylül 2002 Antakya-Hatay. [Ulusal]

42) Demir, Y. and S. Uzun, B.Cemek Sonbahar turfandacılığında ısıtmasız seralarda farklı torba kültürlerinde ortam sıcaklıklığı ile bitki büyüme, gelişme ve verim ilişkisi, 9 / 2001 [Ulusal]

43) Uzun, S. and Y.Demir, F.Özkaraman, B.Cemek İlkbahar turfandacılığında farklı havalandırma açıklıklı plastik tünellerin bazı sebzelerde büyüme, gelişme ve verime etkisi, 1 / 1999, Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu,4-5 ocak 1999, OMÜ. Zir Fak, Bildiriler Cilt 1,Samsun. [Ulusal]

44) Demir, Y. and A. Balkaya, B.Cemek Seralarda Çevre Bitki İlişkisi ve çevre şartlarının Kontrolü, 5 / 1995, Dumlupınar Üniversitesi [Ulusal]

45) Cemek B., Ünlükara A., Yurtyeri T. ISPANAĞIN BAZI BÜYÜME VE VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE TUZLULUĞUN VE BİTKİ SU TÜKETİMİNİN ETKİSİ, 5 / 2012, II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu,24-25 Mayıs 2012, E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, İzmir [Ulusal]

46) Cemek B., Sever T., Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık Yöntemleri ile Samsun İli Yüzey Toprak Sıcaklığının Tahmini , 5 / 2012, II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2012, E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, İzmir [Ulusal]

47) Cemek B., Atiş A., HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ (CFD) KULLANILARAK SAMSUN KOŞULLARINA UYGUN SERA MODELLERİNDE RÜZGÂR HIZI DAĞILIMLARININ BELİRLENMESİ, 5 / 2012, II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2012, E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, İzmir [Ulusal]

48) Unlukara A, Akbaş F, Kurunç A,Günal H, Cemek B, SIW Tuzluluk ve Sodiklik Analiz Ünitesi ile Toprak ve Sulama Suyu Tuzluluğunun Belirlenmesi, 6 / 2008, 12-13 Haziran Sulama-Tuzlanma Toplantısı, 309-318, Şanlıurfa. [Ulusal]

Konferans Sunumu
1) Simsek, H., Khan, E., Cemek, B., Ozdemir, C Prediction of Wastewater Derived Biodegradable Dissolved Organic Nitrogen Using the Artificial Neural Network and Adaptive Network-based Fuzzy Inference System Models, 5 / 2014 [Uluslararası]

Hakemlik
1) , 3 / 2014

2) , 12 / 2014

3) , 11 / 2014

4) , 10 / 2014

5) , 6 / 2014

6) , 9 / 2014

7) , 12 / 2014

8) , 4 / 2014

9) , 6 / 2014

Derleme
1) Ünlükara A, Cemek B., Karadavut S Farklı Sera Çevre Koşulları ve Sulama Suyu Tuzluluğu İlişkilerinin Domatesin Büyüme, Gelişme, Verim Ve Kalitesi Üzerine Etkileri , 23(1): 15-24, , 1 / 2006

2) OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Seralarda doğal havalandırma sistemlerinin planlanmasında modellerden yararlanma, 12(3), 175-191 (, 1 / 1997

3) Cemek B Çift Kat Örtülü Seracılık, ,. Çift Kat Örtülü Seracılık,,, 13,28-32, 9 / 2008

4) Cemek, B. ve M. Apan CO2’in bitki su tüketimi üzerine etkisi, 18(1), 32-39,, 1 / 2003


Projeler1) BAP - Araştırmacı 4 - 2012 / 9 - 2014 | Durum : Tamamlandı.
Çarşamba Ovası Yeraltısuyu Özelliklerinin ve Kirlilik Parametrelerinin Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi
2) Yürütücü 11 - 2014 / 11 - 2017 | Durum : Devam ediyor.
Patlıcan Bitkisinin Sulama Programlamasının Belirlenmesinde Yapay Zekâ Uygulamalarının Kullanılması
3) Araştırmacı 11 - 2014 / 11 - 2017 | Durum : Devam ediyor.
Tarım Alanlarının İzleme ve Değerlendirilmesine Yönelik, Uzaktan Algılama ve Yapay Sinir Ağlarıyla Yüksek Çözünürlüklü Evapotranspirasyon, Verim ve Su Kullanım Etkinliği Haritalarının Oluşturulması
4) Araştırmacı 2 - 2015 / 2 - 2018 | Durum : Devam ediyor.
MEDALUS MODELİNİN ÇÖLLEŞMEYE HASSAS ALANLARIN BELİRLENMESİ VE İZLENMESİNDE DİCLE HAVZASINA ADAPTASYONU
5) BAP - Araştırmacı 1 - 1995 / 12 - 1996 | Durum : Tamamlandı.
Karadeniz Bölgesi Seracılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Geliştirme Olanakları
6) BAP - Araştırmacı 3 - 1998 / 4 - 2000 | Durum : Tamamlandı.
Samsun Yöresinde Üretilen Tuğlaların Mekanik ve Fiziksel özellikleri
7) BAP - Araştırmacı 3 - 1996 / 9 - 2000 | Durum : Tamamlandı.
Yay Çatılı Plastik Seralarda Havalandırma Açıklıkları ile örtü materyallerinin Domates ve Hıyarın Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri
8) BAP - Araştırmacı 1 - 1998 / 9 - 2001 | Durum : Tamamlandı.
Farklı Plastik Örtü Materyallerinin Bitki Büyüme , Gelişim, Verim ve Sera İçi Çevre Koşullarına Etkisi
9) BAP - Araştırmacı 1 - 2002 / 9 - 2004 | Durum : Tamamlandı.
Sera Koşullarında Farklı Sulama Suyu Miktarlarının Hıyar ve Patlıcan Bitkisinin Gelişme, Büyüme ve Verimi Üzerine Etkileri
10) BAP - Araştırmacı 1 - 2000 / 4 - 2002 | Durum : Tamamlandı.
Samsun İlindeki Gölet Sulamalarının Durumu, yeterlilikleri ve Sorunları Üzerine Bir araştırma
11) Araştırmacı 1 - 2014 / 12 - 2015 | Durum : Devam ediyor.
Orta Karadeniz Bölgesi Karpuz ve Kavun Üretiminde Mikro Su Hasadı Tekniği Kullanımı

Tez Danışmanlıkları1) Doktora - Aslıhan ATİŞ - Patlıcan Bitkisinin Sulama Programlamasının Belirlenmesinde Bulanık Mantık Uygulaması - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 7 / 2014
2) Doktora - Demet Yıldırım - 2 / 2014
3) Doktora - Filiz KARA - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 4 / 2014
4) Yüksek Lisans - Özlem POLAT - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 4 / 2014
5) Yüksek Lisans - Emine Akaydın - 8 / 2014
6) Yüksek Lisans - Fatma Burçin kankaya - 2 / 2014
7) Yüksek Lisans - Erdem Küçüktopçu - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 12 / 2014
8) Yüksek Lisans - Paul Banda - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 12 / 2014