AYSUN PEKŞEN

Prof. AYSUN PEKŞEN

ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ


YayınlarHakemlik
1) Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 12 / 2015

2) Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi hakemlik, 5 / 2015

3) Uluslararası Turkish Journal of Agriculture Food Science, 11 / 2015

4) Uluslararası Turkish Journal of Agriculture Food Science, 11 / 2015

5) Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi hakemlik, 11 / 2015

6) Turk J Agric For, 4 / 2015

7) Turkish Journal of Agriculture Food Science, 12 / 2015

8) Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 8 / 2015

9) Orman Fakültesi Dergisi, 12 / 2015

Konferans Sunumu
1) Pekşen A Mantar üretimi ve bu üretimde sarımsak atıklarının değerlendirilmesi, 11 / 2015, Kastamonu [Ulusal]

2) Aysun Pekşen, Gülsün Dadaylı, Zehra Satılmış, Savaş Çatal Oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) yield in different substrates prepared by cowpea pod shell waste, 9 / 2014, Prague, Czech Republic [Uluslararası]

3) MA Qayyoum, SK Ozman‐Sullivan, A Peksen, E Hassan Efficacy of some plant and mushroom extracts against the red poultry mite, Dermanyssus gallinae (Mesostigmata: Dermanyssidae), 10 / 2014, Side-Antalya, Turkey [Uluslararası]

4) Toprak B, Yıldız O, Altundağ E, Güner T, Sargıncı M, Pekşen A, Mutlu Ö Ektomikoriza ve endomikoriza aşılamasının toros sediri (Cedrus libani), karaçam (Pinus nigra) ve saçlı meşe (Quercus cerris) fidanlarının büyümeleri üzerine etkileri, 5 / 2014, Gazimağusa, Kıbrıs [Ulusal]

5) Eren E, Pekşen A Türkiye’de kültür mantarı üretimi, sorunları ve çözüm yolları, 9 / 2014, Erzurum [Ulusal]

Dergi Makalesi
1) Pekşen A Mantar zehirlenmeleri ve başlıca zehirli mantarlar, Ordu’da Gıda Güvenliği Dergisi, 25, 6 / 2015 [Ulusal]

2) Erkut Pekşen, Aysun Pekşen, Ali Gülümser Leaf and stomata characteristics and tolerance of cowpea cultivars to drought stress based on drought tolerance indices under rainfed and irrigated conditions, International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 3, 2, 1 / 2014 [Uluslararası]

3) Ozcelik E, Peksen A Hazelnut husk as a substrate for the cultivation of shiitake mushroom (Lentinula edodes), Bioresource Technology, 98, 14, 10 / 2007, doi:10.1016/j.biortech.2006.09.020 [Uluslararası]

4) Gülser C, Peksen A Using tea waste as a new casing material in mushroom (Agaricus bisporus (L.) Sing.) cultivation, Bioresource Technology, 88, 2, 6 / 2003, doi:10.1016/S0960-8524(02)00279-1 [Uluslararası]

Konferans Bildirisi
1) Üstün AŞA, Bulam S, Pekşen A, Şebinkarahisar Çanşur Mushroom (Pleurotus eryngii) , 10 / 2015, Bosna-Hersek [Uluslararası]

2) Pekşen A, Üstün AŞA, Bulam S Importance and Traditional Consumption Preferences of Lactarius pyragalus (Fındık Tirmiti), 10 / 2015, Bosna-Hersek [Uluslararası]

3) Toprak B, Yıldız O, Altundağ E, Sargıncı M, Güner ŞT, Pekşen A, Farklı Mikorizal İşlem Görmüş Toros Sediri (Cedrus libani) Fidanlarının Morfolojik Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması., 5 / 2015, Sinop [Ulusal]

4) Duran HA, Pekşen A, Karaduman AB Hericium erinaceus (Bull.) Pers. Mantarının misel gelişimi ve ligninolitik enzim aktivitesi üzerine farklı tarımsal artıkların etkisi, 9 / 2015, İstanbul [Ulusal]

5) Eren E, Pekşen A Türkiye’de Kültür Mantarı Sektörünün Durumu ve Geleceğine Bakış, 10 / 2015, Adana [Ulusal]

6) Pekşen A, Yamaç M Atık Mantar Kompostu/Substratının Kullanım Olanakları – 1: Atık Mantar Kompostunun Özellikleri ve Önemi, 10 / 2015, Adana [Ulusal]

7) Yamaç M, Pekşen A, Atık Mantar Kompostu/Substratının Kullanım Olanakları – 1: Lignoselülozik Enzim Eldesi, 10 / 2015, Adana [Ulusal]

Kitap Bölümü
1) Pekşen A Tarım-Hayvancılık-Çevre-Ekonomi-Sağlık Kadın Öğretim Üyeleri Toplum Konferansları, 1, 2 / 2015 [Ulusal]

2) Pekşen A Tarım-Hayvancılık-Çevre-Ekonomi-Sağlık Kadın Öğretim Üyeleri Toplum Konferansları, 1, 2 / 2015 [Ulusal]


Projeler1) Diğer Kurum.. - Danışman 9 - 2014 / 12 - 2014 | Durum : Tamamlandı.
İstridye Mantarı Fındık Zurufu ve Çay Lifinden Doğuyor
2) Diğer Kurum.. - Araştırmacı 1 - 2011 / 7 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Farklı Kışlık Ön Bitkilerin ve Organik Gübrelerin Domates ve Yağlık Biberde Verim, Kalite ve Fungal Floraya Etkileri
3) Diğer Kurum.. - Diğer Görev 10 - 2014 / 11 - 2014 | Durum : Tamamlandı.
Trabzon’da Kayın Mantarı Yetiştiriciliği Eğitimi
4) BAP - Araştırmacı 7 - 2013 / 6 - 2015 | Durum : Tamamlandı.
Farklı ağaç türlerine ait kütük ve talaş ortamlarının Pleurotus ostreatus mantarının verim ve kalite üzerine etkileri.
5) Danışman 3 - 2014 / 2 - 2017 | Durum : Devam ediyor.
Ekto- ve Endo-mikoriza Aşılanmış Karaçam (P. nigra), Toros Sediri (C.libani) ve Saçlı Meşe (Q.cerris) Fidanlarının Karasal Ekosistemlerdeki Yaşama, Büyüme ve Beslenme Farklılıkları
6) Yürütücü 6 - 2015 / 6 - 2016 | Durum : Devam ediyor.
Bazı makromantarların Fusarium Türlerine Karşı Antifungal Aktiviteleri

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - Sibel AVCI - Farklı Ağaç Türlerine ait Talaş Ortamlarının Pleurotus ostreatus Mantarının Verimi, Kalitesi ve Antimikrobiyal Aktivitesi Üzerine Etkileri - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - 7 / 2015
2) Yüksek Lisans - Sinem Kübra Orhun - Farklı Tarımsal Artıkların Pleurotus eryngii Mantar Üretiminde Kullanım Olanakları - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 10 / 2014
3) Yüksek Lisans - Gülsün Dadaylı - Çay artığı ile hazırlanan ortamlarda parçalama ve örtü toprağı serme işleminin Pleurotus eryngii mantarının biyolojik etkinlik ve verimi üzerine etkileri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 5 / 2014
4) Doktora - Beyhan Kibar - Bazı Yenilebilir Ektomikorizal Mantar Türlerinin Kültüre Alınması Üzerine Araştırmalar - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 2 / 2009
5) Yüksek Lisans - Gökçen yakupoğlu - Farklı Yetiştirme Ortamlarının Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. Mantarının Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 2 / 2007
6) Yüksek Lisans - Elif Özçelik - Fındık Zurufu İçerikli Yetiştirme Ortamlarının Lentinus edodes Mantarının Gelişim, Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 1 / 2005
7) Yüksek Lisans - Beyhan Küçükomuzlu - Sterilizasyon ve Formaldehit Uygulamaları ile Torba Ağırlıklarının Örtüaltında Yetiştirilen Pleurotus Mantar Türlerinin Gelişme, Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 9 / 2003
8) Yüksek Lisans - Hüseyin Doğan - Çay Atıklarından Hazırlanan Değişik Yetiştirme Ortamları ve Bu Ortamlara Uygulanan Farklı Dezenfeksiyon Yöntemlerinin Pleurotus sajor-caju Mantarının Verim ve Kalitesine Etkisi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - 10 / 2000