AHMET BALKAYA

Prof. AHMET BALKAYA

ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ


YayınlarDergi Makalesi
1) Şevik, M.A, Balkaya, A., The Seed Transmissibility of Viruses in Winter Squash Landraces Collected from the Black Sea Region of Turkey, Plant Protection Science., 51, 4, 9 / 2015 [Uluslararası]

2) . The Seed Transmissibility of Viruses in Winter Squash Landraces Collected from the Black Sea Region of Turkey. , Plant Protection Science. 51(4):195-199. , 51, 4, 10 / 2015 [Uluslararası]

3) An Overview of Winter Squash (Cucurbita maxima Duch.) and Pumpkin (Cucurbita moschata Duch.) Growing in Turkey. , Azarian Journal of Agriculture. 2(3):57-64., 2, 3, 5 / 2015 [Uluslararası]

4) Karadeniz Bölgesi kestane kabağı (Cucurbita maxima Duch. ) üretim alanlarında kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olan fungal etmenlerin tespiti ve bazı kestane kabağı genotiplerinin bu etmenlere karşı reaksiyonlarının belirlenmesi. , Anadolu Journal of Agricultural Sciences, 3 / 2015 [Ulusal]

5) Şevik, M.A, Balkaya, A., Samsun, Sinop ve Bolu İllerindeki Bal Kabağı (Cucurbita Moschata Duch) Popülasyonlarına Ait Tohum Örneklerinde Virüslerin Tanılanması ve Bulunma Durumlarının Belirlenmesi. , Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. , 32, 3, 9 / 2015 [Ulusal]

6) Balkaya, A., Kandemir, D., Sarıbaş, Ş., Türkiye Sebze Fidesi Üretimindeki Son Gelişmeler. , TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi., 4 / 2015 [Ulusal]

7) Mini Karpuz Yetiştiriciliği. , TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi. , 6 / 2015 [Ulusal]

8) Aşılı sebze üretiminde kullanılan anaçlar , TÜRKTOB Türkiye Tohumcular Birliği Dergisi., 106, 7 / 2014 [Ulusal]

9) Karaağaç, O., Balkaya, A., Interspecific hybridization and hybrid seed yield of winter squash (Cucurbita maxima Duch.) and pumpkin (Cucurbita moschata Duch.)lines for rootstock breeding., 0, 0 / 2013 [Uluslararası]

10) Balkaya, A., Karaağaç,o. General Status of Leguminous Vegetable Genetic Resources in Turkey., 0, 0 / 2013 [Uluslararası]

11) Civelek, C., Balkaya, A. The Nutrient Content of Some Wild Species Used As Vegetables in Bafra Plain Located Black Sea Region of Turkey, 0, 0 / 2013 [Uluslararası]

12) Özbakir, M., Karağaç, O., Balkaya, A. Moisture Dependent of Some Physical and Morphological Properties of Chard (Beta vulgaris L. var. cicla) Seeds, 0, 0 / 2013 [Uluslararası]

13) Özbakır, M., Balkaya, A., Uzun, S., Samsun ekolojik koşullarında sonbahar dönemi alabaş yetiştiriciliğinde değişik tohum ekim zamanlarının büyüme üzerine kantitatif etkisi., Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 2, 0 / 2012 [Ulusal]

14) Sezer, İ., Balkaya, A., Karaağaç, O., Öner, F., Moisture dependent some physical and morphological properties of dent corn (Zea mays var. indentata Sturt) seeds. , 0, 0 / 2011 [Uluslararası]

15) Balkaya, A., Çankaya, S., Özbakır, M., Use of canonical correlation analysis for determination of relationships between plant characters and yield components in winter squash (Cucurbita maxima Duch.) populations. , 0, 0 / 2011 [Uluslararası]

16) Zecevic, B., Dordevıc, R., Balkaya, A., Damnjanovic, J., Dordevic, M., Vujosevıc, A., 2011 Influence of parental germplasm for fruit characters in F1, F2, and F3 generations of pepper (C.annuum L.). , 2, 0 / 2011 [Uluslararası]

17) Çankaya, S., Balkaya, A., Karaağaç, O. Canonical correlation analysis for determination of relationships between plant characters and yield components in red pepper (Capsicum annuum var. conoides Mill.) genotypes, 0, 0 / 2010 [Uluslararası]

18) Balkaya, A., Özbakır, M., Kurtar, E.S., The determination of diversity and fruit characterization of winter squash populations from the Black Sea region of Turkey, 0, 0 / 2010 [Uluslararası]

19) Kurtar, E.S., Balkaya, A., Production of in vitro Haploid Plants from in situ Induced Haploid Embryos in Winter Squash (Cucurbita maxima Duchesne ex Lam.) via Irradiated Pollen Technique. Plant Cell Tissue and Organ Culture, 0, 0 / 2010 [Uluslararası]

20) Balkaya, A., Özbakır, M., Karaağaç, O. Karadeniz Bölgesinden toplanan balkabağı (Cucurbita moschata Duch.) populasyonlarının karakterizasyonu ve meyve özelliklerindeki varyasyonun değerlendirilmesi. , 1, 0 / 2010 [Uluslararası]

21) Sarıkamış, G., Yanmaz, R., Balkaya, A., Belge, B., Evaluation of an SSR marker for marker-assisted selection in kale (Brassica oleracea var. acephala, 0, 0 / 2010 [Uluslararası]

22) Balkaya, A., Özbakır, M., Karaağaç, O Pattern of variation for seed characteristics in Turkish populations of Cucurbita moschata Duch, 0, 0 / 2010 [Uluslararası]

23) Kurtar, E.S., Balkaya, A., Okumuş, N.Ö. Effects of polymers and growth mediums on in vitro plantlets of winter squash (Cucurbita maxima Duch. ex Lam.) and pumpkin (Cucurbita moschata Duch. ex Poir.) in acclimatization, 0, 0 / 2010 [Uluslararası]

24) Karaağaç, O., Balkaya, A., Bafra kırmızı biber popülasyonlarının [ Capsicum annuume L. var. conoides (mill.) Irish ] tanımlanması ve mevcut varyasyonun değerlendirilmesi., Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 1, 0 / 2010 [Ulusal]

25) Kurtar, E., Özbakır, M., Balkaya, A., Samsun Ekolojik Koşullarında İlkbahar Dönemi Alabaş (Brassica Olerasea var. gongylodes) Yetiştiriciliğinde Farklı Uygulamaların Etkileri , Bahçe Dergisi, 1, 0 / 2010 [Ulusal]

26) Balkaya, A., Yanmaz, R., Özbakır, M Evaluation of variation in seed characters in Turkish winter squash (Cucurbita maxima Duch.) populatio, New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science. , 0, 0 / 2009 [Uluslararası]

27) Sarıkamış, G., Balkaya, A., Yanmaz, R Glucosinolates within a collection of white head cabbages (Brassica oleracea var. capitata sub.var. alba) from Turkey, 19, 0 / 2009 [Uluslararası]

28) Kurtar, E.S., Balkaya, A., Özbakır, M and Ofluoglu, T Induction of Haploid Embryo and Plant Regeneration via Irradiated Pollen Technique in Pumpkin (Cucurbita moschata Duchesne ex. Poir). , 21, 0 / 2009 [Uluslararası]

29) Karaağaç, O., Balkaya, A., Sebzelerde erkek kısırlığından yararlanılarak F1 hibrit tohum üretimi., Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 2, 0 / 2009 [Ulusal]

30) Balkaya, A., Ergün, A. Diversity and utilization of pinto bean (Phaseolus vulgaris L.) populations from Samsun, Turkey. , New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science. , 0, 0 / 2008 [Uluslararası]

31) Sarıkamış, G., Balkaya, A., Yanmaz, R., Glucosinolates in kale (Brassica oleracea var. acephala L.) genotypes from the Blacksea region of Turkey., 0, 0 / 2008 [Uluslararası]

32) Okumuş, A., Balkaya, A Estimation of genetic diversty among Turkish Kale Populations ((B. oleracea var. acephala L.) Using RAPD Markers.. , Russian Journals of Genetics, 4, 0 / 2007 [Uluslararası]

33) Balkaya, A., Ergün, A. Determination of superior pinto bean (Phaseolus vulgaris L. var. Pinto) genotypes by selection under the ecological conditions of Samsun province in Turkey. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 31 (5):335 -347, 0, 0 / 2007 [Uluslararası]

34) Uzun, S., Balkaya, A., Kandemir, D., The effect of different mixtures of organic and inorganic materials and growing cositions on begetative growth of aubergine ( Solanum melongena L.) grown in bag culture in green house , O.M.Ü. Ziraat Fak Dergisi., 2, 0 / 2007 [Ulusal]

35) Balkaya, A., Yanmaz, R. Promising kale (Brassica oleracea var. acephala) populations from the Black Sea Region in Turkey., New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science. , 1, 0 / 2005 [Uluslararası]

36) Balkaya, A., Yanmaz, R., Apaydın, A., Kar, H Morphological characterization of the white head cabbage (Brassica oleracea var. capitata subvar. alba) populations in Turkey., New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science. , 4, 0 / 2005 [Uluslararası]

37) Demir, E., Balkaya, A. Seed development stages of kale (Brassica oleracea var. acephala) genotypes in Turkey. , 0, 0 / 2005 [Uluslararası]

38) Balkaya , A., Karaağaç, O. Vegetable genetic resources of Turkey, 0, 0 / 2005 [Uluslararası]

39) Balkaya, A., Odabaş, S., Samsun koşullarında ekim zamanının barbunya fasulye (Phaseolus vulgaris L.) yetiştiriciliğinde erkencilik, verim ve bazı kalite özellikleri üzerine olan etkilerinin belirlenmesi., Bahçe Dergisi, 1, 0 / 2005 [Ulusal]

40) Kar, H., Balkaya, A., Apaydın, A., Samsun ekolojik koşullarında taze fasulye yetiştiriciliğinde bazı çeşitlerin performanslarının belirlenmesi üzerinde bir araştırma., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, 22, 0 / 2005 [Ulusal]

41) Demir, E.V Balkaya, A., Samsun ekolojik koşullarında yaprak lahana genotiplerinde (Brassica oleracea var acephala ) tohum olgunlaşma dönemlerinin belirlenmesi, O.M.Ü. Ziraat Fak Dergisi., 1, 0 / 2005 [Ulusal]

42) Balkaya, A., Uzun, S., Odabaş, M.S Determination of the relationship between sowing time and light interceptation in red podded bean growing, 0, 0 / 2004 [Uluslararası]

43) Balkaya, A. Modelling the effect of temperature on the germination speed in vegetable species of legume group, 0, 0 / 2004 [Uluslararası]

44) Kurtar, E.S., Balkaya, A., Uzun, S. Modelling the effect of temperature on the germination power in some legume group, 0, 0 / 2004 [Uluslararası]

45) Balkaya, A., Demir, E. The effect of growing bag culture on yield, earliness and quality characteristics in snap bean growing under unheated glasshouse during late autumn season. , 0, 0 / 2003 [Uluslararası]

46) Balkaya, A., Yanmaz, R., Bazı taze fasulye çeşit adayları ile ticari çeşitlerin morfolojik özellikler ve protein markörler yoluyla tanımlanmaları., Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 9, 0 / 2003 [Ulusal]

47) Erper. İ., Hattat, G., Balkaya, A., Samsun İlinde yetiştirilen fasulye çeşitlerinin kök çürüklüğüne dayanıklılık durumlarının belirlenmesi üzerinde bir araştırma , O.M.Ü. Ziraat Fak Dergisi., 18, 0 / 2003 [Ulusal]

48) Balkaya, A., Kar, H., Apaydın, A., Samsun ekolojik koşullarında son turfanda taze fasulye yetiştiriciliğinde bazı çeşitlerin performanslarının belirlenmesi üzerinde bir araştırma., O.M.Ü. Ziraat Fak Dergisi., 18, 0 / 2003 [Ulusal]

49) Balkaya, A., Odabaş, S. Determination of the seed characteristics in some significant snap bean varieties grown in Samsun, Turkey., 0, 0 / 2002 [Uluslararası]

50) Balkaya, A., Yaprak (Kara) lahana yetiştiriciliği., Türk-Koop Ekin Dergisi, 18, 0 / 2002 [Ulusal]

51) Balkaya, A., Çin lahanası yetiştiriciliğinde tohuma kalkmayı etkileyen faktörler, O.M.Ü. Ziraat Fak Dergisi., 16, 0 / 2001 [Ulusal]

52) Özcan , M. Balkaya , A., Kara, E.E ., Farklı fide ortamlarının bazı sebze türlerinin yetiştiriciliği üzerine etkileri. 2. Verim ve kalite, O.M.Ü. Ziraat Fak Dergisi., 11, 0 / 1996 [Ulusal]

53) Özcan, M., Balkaya, A. Amasya İlinde yetiştirilen sebze ve meyve türlerinde hasat ve hasat Sonrası kayıpların nedenleri, O.M.Ü Ziraat Fak. Dergisi, 2, 0 / 1995 [Ulusal]

54) Özcan , M. Balkaya , A., Amasya İlinde Yetiştirilen Sebze ve Meyve türlerinde hasat ve hasat sonrası kayıpların nedenleri., O.M.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 10, 0 / 1995 [Ulusal]

55) Özcan, M., Balkaya, A., Bazı sebze türlerinin manav şartlarında dayanıklılığı ve kalite değişimi üzerine su ile ön soğutma uygulamalarının etkileri., O.M.Ü. Ziraat Fak Dergisi. , 10, 0 / 1995 [Ulusal]

56) Özcan , M. Balkaya , A., Kara, E.E ., Farklı fide ortamlarının bazı sebze türlerinin yetiştiriciliği üzerine etkileri 1. Fide gelişimi., O.M.Ü. Ziraat Fak Dergisi., 3, 0 / 1995 [Ulusal]

57) Özcan, M., Balkaya, A., Balcı, İ, Karadeniz Bölgesinin örtüaltı sebze yetiştiriciliği potansiyeli ve sorunları, O.M.Ü Ziraat Fak. Dergisi, 2, 0 / 1994 [Ulusal]

58) Özcan , M. Balkaya , A., Balcı , İ. , Karadeniz Bölgesinin Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Potansiyeli ve Sorunlar, O.M.Ü. Ziraat Fak Dergisi., 9, 0 / 1994 [Ulusal]

59) Balkaya, A., Yanmaz, R., Bitki genetik kaynaklarının muhafaza imkanları ve tohum gen bankalarının çalışma sistemleri., Ekoloji Çevre Dergisi , 39, 0 / [Ulusal]

60) Balkaya, A., Odabaş, S., Samsun koşullarında ekim zamanının barbunya fasulye (Phaseolus vulgaris L.) yetiştiriciliğinde erkencilik, verim ve bazı kalite özellikleri üzeirine olan etkilerinin belir, 1, 0 / [Ulusal]

Konferans Bildirisi
1) Balkaya, A., Duman, İ., Engiz, M., Ermiş, S., Onus, N., Özcan, M., Çelikel, F., Demir, İ., Kandemir, D., Özer, M., Bahçe Bitkileri Tohumluğu Üretimi ve Kullanımında Değişimler ve Yeni Arayışlar., 1 / 2015 [Ulusal]

2) Yanmaz, R., Duman, İ., Yaralı, F., Demir, K., Sarıkamış, G., Sarı, N., Balkaya, A., Kaymak, H.ç., Akan, S., Özalp, R Sebze Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar. , 1 / 2015 [Ulusal]

3) Öztürk, B., Balkaya, A., Using controlled deterioration test on determining seed vigour performances of head cabbage seed lots, 0, 0 / 2013 [Uluslararası]

4) Öztürk, B., Balkaya, A., Yilmaz, K., Ermis, S., Kızmaz, M Accelerated ageing vigour testing of head cabbage seeds in relation to temperature, seed moisture content, and time variables, 0, 0 / 2013 [Uluslararası]

5) Sağlam, F., Balkaya, A., Samsun İli Nebyan Fasulyesi (Phaseoluos vulgaris var. communis ) Populasyonlarının Karekteri.zasyonu, Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu., 0, 0 / 2013 [Ulusal]

6) Yıldız, S., Karaağaç, O., Balkaya, A., Aşılı sebze fidesi üretiminde kullanılan anaçların organik tarımda değerlendirilmesi, Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu., 0, 0 / 2013 [Ulusal]

7) Demir, T. Balkaya, A., Karağaç, O., Özbakır, M.. Identification of selected winter squash (Cucurbita maxima Duchesne) and pumpkin (Cucurbita moschata Duchesne ) genotypes by RAPD markers collected from the populations of the Black Sea Region, Turkey., 0, 29 / 2012 [Uluslararası]

8) Civelek, C., Balkaya, A., Bafra ovasında sebze olarak değerlendirilen yabani bitkilerin morfolojik karekterizasyonu., 9. Ulusal Sebze Tarım Sempozyumu, 0, 12 / 2012 [Ulusal]

9) Karaağaç, O., Balkaya, A., The investigation on the interspecific hybridization possibilities and hybrid seed yield of winter squash (Cucurbita maxima Duch.) and pumpkin (Cucurbita moschata Duch.) Lines for Rootstock Breeding, 0, 3 / 2011 [Uluslararası]

10) Balkaya, A., Kurtar, E.S., Yanmaz, R., Özbakır, M., Karadeniz Bölgesi kestane kabağı (Cucurbita maxima ) popülasyonlarından seleksiyon ıslahı yoluyla geliştirilen çeşit adayları. , Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 1, 14 / 2011 [Ulusal]

11) Karaağaç, O., Özbakır, M., Balkaya, A., Barbunya Fasulye (Paseolus vulgaris var. Pinto) Tohumlarının Farklı Nem İçeriklerinde Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi, Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 1, 14 / 2011 [Ulusal]

12) Özbakır, M., Balkaya, A., Kurtar, E.S., Çekirdeklik Kabak Hatlarında Tohum Özelliklerine Göre Seleksiyon Diferansiyeli ve Genetik İlerleme Miktarlarının Belirlenmesi, Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 1, 14 / 2011 [Ulusal]

13) Civelek, C., Balkaya, A., Bafra Ovasında Sebze Olarak Değerlendirilen Bazı Yabani Bitkilerin Tohum Özelliklerinin İncelenmesi, Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 1, 14 / 2011 [Ulusal]

14) Kurtar, E.S., Balkaya, A., Sezer, I., Farklı Tohum Boyutlarına Sahip Akdişi Hibrit Mısır ( Zea mays indendata Sturt.) Çeşitlerinin Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Farklı Sıcaklıkların Etkileri., Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 2, 14 / 2011 [Ulusal]

15) Öztürk, B., Balkaya, A., Özden, Y.Ş., Yılmaz, K., Ülkemizdeki Sebze Kayıt Sistemi ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar., Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 1, 14 / 2011 [Ulusal]

16) Balkaya, A., Uzun, S Türkiye sebze genetik kaynaklarının organik bitki ıslahı ile organik çeşit geliştirilmesinde kullanılabilirliklerinin değerlendirilmesi , 0, 0 / 2010 [Uluslararası]

17) Demir, İ., Balkaya, A., Yılmaz, K., Onus, N., Uyanık, M., Kaygıcıoğlu, M., Bozkurt, B., Sebzelerde tohumluk ve fide üretimi., TMMOB Ziraat Müh. Odası VII. Türkiye Ziraat Müh. Teknik Kongresi., 2, 11 / 2010 [Ulusal]

18) Balkaya, A., Kurtar, E., Yanmaz, R. Evaluation and selection of suitable pumpkin (Cucurbita moschata Duchense) types from Turkey, 0, 0 / 2009 [Uluslararası]

19) Özbakir, M., Balkaya, A., Determining suitable sowing times and varieties for kohlrabi (Brassica oleracea var. gongylodes L.) growing during autumn periods in Samsun, Turkey., 0, 0 / 2009 [Uluslararası]

20) Balkaya, A., Exploring variation and sustainable progress of vegetable genetic resources in the Black Sea Region, Turkey, 0, 0 / 2009 [Uluslararası]

21) Sari, N., Tan, A., Yanmaz, R., Yetişir, H., Balkaya, A., Solmaz, I., Aykas, L. General Status of Cucurbit Genetic Resources in Turkey, 0, 0 / 2008 [Uluslararası]

22) Balkaya, A., Kurtar, E., Cemek, B., Bazı lahana türlerinde tohumların çimlenme gücü üzerine sıcaklığın etkisinin modellenmesi., Türkiye III. Tohumculuk Kongresi, 0, 25 / 2008 [Ulusal]

23) Balkaya, A., Özbakır, M., Karadeniz Bölgesinden toplanan kışlık kabak genotiplerinin çekirdeklik olarak değerlendirilmesi., Türkiye III. Tohumculuk Kongresi, 0, 25 / 2008 [Ulusal]

24) Balkaya, A., Odabaş, S. The effects of sowing dates on seed yield and quality of red podded bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivars, 0, 0 / 2007 [Uluslararası]

25) Balkaya, A., Yanmaz, R., Status of Brassica vegetable germplasm resources of Turkey., 0, 0 / 2007 [Uluslararası]

26) Balkaya, A., Yanmaz, R., Özbakır, M., Kurtar, E., Samsun İlinden toplanan kestane kabağı (Cucurbita maxima Duch.) ve kestane kabağı (Cucurbita moschata Pour.) genotiplerinin tohum özelliklerinin belirlenmesi, Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, 0, 9 / 2005 [Ulusal]

27) Yanmaz, R., Kaplan, N., Balkaya, A., Apaydın, A., Kar, H., Türkiye beyaz baş lahana ( Brassica oleracae L., capitata subvar.alba) çelik tipi ve büyümeyi düzenleyici madde uygulamalarının köklenme oranı ve kalitesine etkisi , III.Sebze Tarımı Sempozyumu, 0, 11 / 2000 [Ulusal]

28) Yanmaz, R., Kaplan, N., Balkaya, A., Apaydın, A., Kar, H., Türkiye beyaz baş lahana ( Brassicca oleracea L., capitata sub. var. Alba) gen kaynaklarının belirlenmesi üzerinde araştırmalar., III. Sebze Tarımı Sempozyumu, 0, 11 / 2000 [Ulusal]

29) Balkaya, A., Yanmaz, R., Bozoğlu, H., Gülümser, A., Samsun İlinin fasulye yetiştiriciliği yönünden durumunun belirlenmesi, Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu., 0, 4 / 1999 [Ulusal]

30) Balkaya, A., Gülümser, A., Karadeniz Bölgesi'nin taze fasulye üretim durumu., Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu., 0, 4 / 1999 [Ulusal]

31) Balkaya, A., Yanmaz, R., Karadeniz Bölgesi taze fasulye populasyonlarında teksel seleksiyon yoluyla geliştirilen çeşit adayları., Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi., 0, 14 / 1999 [Ulusal]

32) Yanmaz, R., Özçelik, F., Kaplan, N., Balkaya, A., Samsun İlinin sebze sanayiciliği yönünden değerlendirilmesi., Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu,, 0, 15 / 1999 [Ulusal]

33) Balkaya, A., Özcan, M., Sebzelerde kalite ve kaliteyi etkileyen faktörler., Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu., 0, 0 / 1997 [Ulusal]

34) Özcan , M. Balkaya , A., Ceyhan, V., Karadeniz Bölgesinde sebze pazarlama faaliyetleriin , 0, 0 / 1997 [Ulusal]

35) Özcan , M. Balkaya , A., Ceyhan, V., Karadeniz Bölgesinde sebze pazarlama faaliyetlerinin analizi, Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu., 0, 0 / 1997 [Ulusal]

36) Uzun, A., Balkaya, A., Atık mantar komposto ve değişik fide kaplarının karpuz fide yetiştiriciliğinde kullanılması., GAP 1. Sebze Tarımı Sempozyumu , 0, 7 / 1996 [Ulusal]

37) Özcan, M., Balkaya, A., Dursun, A., Turhan, S., Karpuzda ekim zamanı, dikim aralığı ve fide yetiştirme ortamının verim ve kaliteye etkileri., GAP 1. Sebze Tarımı Sempozyumu , 0, 7 / 1996 [Ulusal]

38) Balkaya, A., Odabaş, F., Bazı Çin lahanası çeşitlerinin Samsun ekolojik koşullarına adaptasyonu üzerinde bir araştırma., Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi., 0, 0 / 1995 [Ulusal]

39) Sevgican, A., Alan, R., Padem, H., Güvenç, İ., Tüzel, Y., Gül, A., Özcan, M., Kara, E.E. Balkaya, A., Sebze tüketim projeksiyonları ve üretim hedefleri., TMMOB Ziraat Müh. Odası IV. Türkiye Ziraat Müh. Teknik Kongresi. T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları ., 26, 0 / 1995 [Ulusal]

40) Kar, H., Balkaya, A., Yanmaz, R., Apaydın, A., Beyaz baş lahana hatlarında S1 ve S2 generasyonunda baş özelliklerine göre seleksiyon diferansiyelinin belirlenmesi., IV. Sebzecilik Tarımı , 0, 0 / [Ulusal]

Kitap
1) Balkaya, A., Bahçe tarımı-II. Ünite 7. Lahana, Karnabahar, Brokoli Yetiştiriciliği., Anadolu Üniversitesi Yayını no : 2358. Açık öğretim Fakültesi Yayını no: 1355, 0, 0 / 2011 [Ulusal]

2) Balkaya, A., Bahçe tarımı-II. ünite 7. Lahana,Karnabahar,Brokoli,Yetiştiriciliği, 0, 0 / [Ulusal]

Eleştiri
1) Özbakır, M., Beyaz Baş Lahanada (Brassica oleraceae var. cabitata subvar. alba ) Kök Ur Nematoduna Dayanıklı Hibrit Çeşit Islahı , Ondokuz Mayıs Üniversitesi., 0, 0 / 2014

2) Demir,E., Bazı Yaprak Lahana (Brassica oleracea var.acephala L.) Tiplerinin Büyüme ,Gelişme ve Olgunlaşma Zamanlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma , 0, 0 / 2004Hakemlik
1) , 1 / 2015

2) , 3 / 2015

3) , 3 / 2015

Konferans Sunumu
1) Balkaya, A., Yıldız, S, Kandemir, D The Hypocotyls morphology of promising salt tolerant winter squash and pumpkin rootstock lines and grafting compatibility, survival rates with grafted watermelon., 11 / 2015 [Uluslararası]

2) Sağlam, F., Balkaya, A., Kandemir, D Evaluation of variation in Nebyan bean (Phaseolus vulgaris) populations collected from Samsun, Turkey, 11 / 2015 [Uluslararası]

3) Güngör, B., Balkaya, A., Yerli Kabak Anaç Çeşit Adaylarının Aşılı Mini Karpuzun Vegetatif Büyümesi Üzerine Kantitatif Etkilerinin İncelenmesi, 8 / 2015 [Ulusal]

4) Korkmaz, S.S, Balkaya, A., Isıtmasız Plastik Serada Sonbahar Dönemi Taze Fasulye Yetiştiriciliğinde (Phaseolus vulgaris L.) Farklı Renklerde Plastik Malç Uygulamalarının Erkencilik, Verim ve Kalite Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, 8 / 2015 [Ulusal]

5) Kurtar, E.S, Balkaya, A., Kestane kabağı (Cucurbita maxima L.) ve Bal kabağı (Cucurbita moschata L.)'nda Işınlanmış Polen Tekniği ile Elde Edilmiş Küçük Yapılı Embriyoların Bitkiye Dönüşümü Üzerine Besi Ortamlarının Etkisi. , 8 / 2015 [Ulusal]

Yüksek Lisans Tezi
1) Güngör, B. Bazı Kabak Anaç Çeşit Adaylarının Aşılı Mini Karpuz Yetiştiriciliğinde Değerlendirilmesi., 9 / 2015

2) Serada Taze Fasulye Yetiştiriciliğinde Farklı Renklerde Malç Uygulamalarının Etkilerinin Belirlenmesi., 9 / 2015


Projeler1) Yürütücü 4 - 2015 / 3 - 2017 | Durum : Devam ediyor.
Aşılı Patlıcan Üretiminde Genetik Kaynakların Anaç Islah Programında Değerlendirilmesi ve Yerli Hibrit Anaçların Geliştirilmesi
2) Yürütücü 7 - 2015 / 7 - 2017 | Durum : Devam ediyor.
Aşılı Patlıcan Üretimind Anaç Geliştirilmesi

Tez Danışmanlıkları1) Yüksek Lisans - Aslıhan Çilingir - 11 / 2015
2) Yüksek Lisans - Tolga Özgen - 11 / 2015
3) Yüksek Lisans - Üzeyir Yiğit - 11 / 2015
4) Yüksek Lisans - Belkıs Güngör - Bazı Kabak Anaç Çeşit Adaylarının Aşılı Mini Karpuz Yetiştiriciliğinde Değerlendirilmesi. - 9 / 2015
5) Yüksek Lisans - Sultan Seda Korkmaz - Serada Taze Fasulye Yetiştiriciliğinde Farklı Renklerde Malç Uygulamalarının Etkilerinin Belirlenmesi - 9 / 2015
6) Doktora - Özbakır, M., - Beyaz Baş Lahanada (Brassica oleraceae var. cabitata subvar. alba ) Kök Ur Nematoduna Dayanıklı Hibrit Çeşit Islahı - 6 / 2014
7) Yüksek Lisans - Songül Yıldız - Aşılı hıyar fidesi üretiminde anaç olarak kullanılacak bazı kabak (Cucurbita spp.) genetik kaynaklarının tuzluluğa tolerans seviyelerinin belirlenmesi - 7 / 2014
8) Yüksek Lisans - Filiz Sağlam - Samsun İli Nebyan fasulyesi (Phaseolus vulgaris var. communis) populasyonlarının karekterizasyonu. - 10 / 2014
9) Demir,E., - Bazı Yaprak Lahana (Brassica oleracea var.acephala L.) Tiplerinin Büyüme ,Gelişme ve Olgunlaşma Zamanlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma - 2004